HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UZEMNI PLANOVANI PROBLEMY SOUCASNE PRAXE LETOSNI NOVELY STAVEBNIHO ZAKONA INFORMACE O PRI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Vedení, plánování a rozhodování | Řízení podniku a strategické plánování | Stavebnictví, architektura | Další právní normy | Operační systémy > Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákonaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Základem semináře budou: * Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování) * Nové a revidované metodiky MMR * Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování? * Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Kurz je určen především pro realitní makléře zajímající se o stavební právo, zejména pak územní plán a jeho dopad na prodej nemovitých věcí. Pomůže vám porozumnět obsahu územního plánu a objasní klíčové pojmy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Územní plán a reality (realitní makléři)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Kurz je určen především pro realitní makléře zajímající se o stavební právo, zejména pak územní plán a jeho dopad na prodej nemovitých věcí. Pomůže vám porozumnět obsahu územního plánu a objasní klíčové pojmy.
Praha , Praha
 > Územní plán a reality (realitní makléři)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe.
Praha , Praha
 > Zákoník práce 2020/21 pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice – včetně novelizovaných ustanovení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. * Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů: • evropské právo, • pracovní právo, • daňové právo, • právo sociálního zabezpečení.
Praha , Praha
 > Vysílání pracovníků do členských států EU ve světle zásadní novely směrnice (o vysílání pracovníků) – na co všechno pamatovat

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníkům, interním auditorům, manažerům a specialistům, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace.
Praha 2 , Praha
 > Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity, Disaster recovery) - seminář je přeložen z data 5. 5. na termín 27. 7. 2020!

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • Notářské zápisy • Postavení členů volených orgánů • Změny v úpravě s. r.
online , eLearning
 > Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Dlouho očekávaná novela vstoupila v platnost. Jak vám zjednoduší práci?
Praha 1 , Praha
 > Velká novela zákoníku práce 07/2020 a 01/2021 - Jaké změny novela přinese?

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7.
Praha , Praha
 > Novela zákoníku práce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. Cíl: Od 30.
Praha , Praha
 > ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ od 30. 7. 2020 a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na následující období.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na následující období.
Praha , Praha
 > Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnancům, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a preklu
Praha , Praha
 > PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady,  novela zákoníku práce - 3denní

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seminář je zaměřen na problematiku územní identifikace v ČR, editaci údajů v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI), postupu řešení reklamací referenčních údajů
online , eLearning
 > Problematika RÚIAN, adres a územní identifikace

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seminář je zaměřen na problematiku územní identifikace v ČR, editaci údajů v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI), postupu řešení reklamací referenčních údajů
Praha , Praha
 > Problematika RÚIAN, adres a územní identifikace

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Absolvováním tohoto semináře výrazně posílíte své myšlení, naučíte se využívat a rozvíjet fantazii a kreativitu. Dozvíte se, jak vědomě využívat mozkové vlny alfa při tvůrčím myšlení a "dobíjení baterek".
Praha , Praha
 > Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
online , eLearning
 > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1.
online , eLearning
 > Novela zákona o místních poplatcích


Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Řízení podniku a strategické plánování, Stavebnictví, architektura, Další právní normy, Operační systémy

Přednáší ...


Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
Ing. Roman Vodný, Ph.D. - ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování


Program kurzu, obsah studia ...


Základem semináře budou:

* Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování)

* Nové a revidované metodiky MMR

* Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování?

* Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a obsahu ÚPD a ÚPP (bez omezení zaměření dotazů)

* Informace k důležitým novelám stavebního zákona vyvolaným novelami jiných zákonů, jak je aplikovat v praxi a na co si dát pozor

* Standardizace, elektronizace a digitalizace v územním plánování (stav ke dni semináře)

* Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva na úseku územního plánování (příprava nového stavebního zákona a změně zákonů souvisejících)

* Dotazy a odpovědi k novým právním předpisům


Obsah kurzu/školení


Základem semináře budou:

* Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování)

* Nové a revidované metodiky MMR

* Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování?

* Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a obsahu ÚPD a ÚPP (bez omezení zaměření dotazů)

* Informace k důležitým novelám stavebního zákona vyvolaným novelami jiných zákonů, jak je aplikovat v praxi a na co si dát pozor

* Standardizace, elektronizace a digitalizace v územním plánování (stav ke dni semináře)

* Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva na úseku územního plánování (příprava nového stavebního zákona a změně zákonů souvisejících)

* Dotazy a odpovědi k novým právním předpisům


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona (seminář)
22.10.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základem semináře budou tyto informace:
* kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování, včetně vlivu na vydávání závazných stanovisek
* výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním plánu včetně dopadů na vydávání závazných stanovisek a rozhodování
* dotčené or

22.10.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Územní | plánování | problémy | současné | praxe, | letošní | novely | stavebního | zákona, | informace | přípravě | nového | stavebního | zákona
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81568


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info