HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KUPUB

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

KUPUBCena kurzu:
    ... 1.490 Kč/kurz (neplátce DPH)


Milé kolegyně a kolegové, kteří zvažujete nebo už se přímo chystáte začít pracovat s dospívajícími ve skupinovém programu KUPUB, předkládám Vám krátký přehled toho... ... © KUPROG CZ s.r.o.
 


KUPUB

Téma kurzu: pedagogika, Školství a pedagogika, ,

Určeno pro ...

Milé kolegyně a kolegové, kteří zvažujete nebo už se přímo chystáte začít pracovat s dospívajícími ve skupinovém programu KUPUB, předkládám Vám krátký přehled toho, co budete potřebovat:
* absolvované naše školení
* kolega či kolegyně, který/á s Vámi bude spolupracovat [pro tuto pozici ko-terapeuta není nutné speciální vzdělání ani účast na školení , stačí zkušenosti s dospívajícími, pozitivní vyladění a předcházející příprava na jednotlivé hodiny]
* absolvovaný výcvik v relaxačních technikách. Stačí jen jeden z Vás. Je možné tento výcvik absolvovat až před započetím práce se skupinou, pro naše školení potřebný není
* vhodný prostor, ideálně o rozměrech běžné učebny
* samotná skupina frekventantů [je možné oslovit kolegy z blízkých ZŠ, a sestavit tak skupinu z dospívajících, kteří nejsou z jedné třídy, což je výhoda]
* chuť do práce a dobrá nálada

Co můžete od KUPUBu očekávat?
* vyváženou sestavu jednotlivých hodin, zaměřených na zlepšení informovanosti dospívajících v důležitých oblastech, rozvoj sociálních schopností, komunikace a relaxace
* před-nachystanou jasnou linii hodiny, včetně prostoru pro improvizaci
* CD s relaxací, které dostanou na závěr KUPUBu pro domácí použití
* pozitivní zážitky z upřímné diskuse s dospívajícími, kteří mnohdy hladoví po tom, aby byli bráni vážně, aby mohli tříbit své názory na život a lidsky se setkávat s druhými, a to jak s dospělými, tak se svými vrstevníky
* inspiraci svěží generací plnou energie, která chce měnit svět k lepšímu
* nově krásné certifikáty o absolvování, kterými potěšíte účastníky na poslední hodině

Osvědčení k práci s programy vydáváme ve 3 variantách podle vzdělání

1. Osvědčení vydáno na dobu neurčitou, akreditováno MŠMT ČR:
* dokončený bakalářský stupeň v oborech:
*
* Psychologie
*
* Speciální pedagogika

2. Osvědčení vydáno na dobu neurčitou, není akreditace MŠMT ČR:
* dokončený bakalářský stupeň v oborech:
*
* Sociální pedagogika
*
* Sociální práce
*
* Psychoterapie [teorie + výcvik] [např. PVŠPS]

3. Osvědčení vydáno na dobu určitou [2 roky], není akreditace MŠMT ČR
* do 2 let nutná supervize, po úspěšné supervizi vydáno osvědčení na dobu neurčitou
*
* Výchovný poradce
*
* Nástavbové kurzy speciální pedagogiky [ v minimálním rozsahu 250 hod]
*
* Dokončené psychoterapeutické vzdělání [teorie + výcvik]

Přednáší ...

Lektoři z firmy: KUPROG CZ s.r.o.


Program kurzu, obsah studia ...

KUPUB sestává z 10 lekcí, ve kterých se setkává skupina dospívajících a pod vedením odborníka rozvíjí a korigují svou životní zkušenost, diskutují na atraktivní a pro život podstatná témata, nacvičují jednotlivé prvky chování a seznamují se s relaxačními cvičeními.
* Hlavním tématem teoreticko – diskusní části je vývoj, s důrazem na jeho milníky a zvláště pak dospívání. Podrobně je popsáno, jaké jsou typické znaky dospívání provází, a to obzvláště, co se týká psychického a sociálního vývoje. Praktická část obsahuje nácvik základních společenských rituálů, pozdrav, představení, navázání hovoru a rozlišení společenského postavení. Relaxační cvičení je první krátký [8 minut] nácvik autogenního tréninku.
* První část se zabývá komunikací, jejími typy, významem, nešvary a motivy. Praktická část rozvíjí předchozí téma společenských pravidel a jejího nácviku, relaxační část protahuje dobu autogenního tréninku na asi 12 minut.
* Originální pojetí se zaměřuje na vznik poruchy nebo problému, popisuje také potřeby člověka a jak reagujeme na frustraci. Praktická část obsahuje další set společenských pravidel a jejich nácvik, tentokrát při stolování. Relaxační část se protahuje na 15 minut.
* Tématem je chování submisivní, agresivní a asertivní, jejich dopady a výhody. Součástí je i vymezení se vůči projevům šikany. Praktická část se nyní začíná zaměřovat na nácvik asertivního chování, např. jak projevit nesouhlasné sdělení. V relaxační části se nabízí řízená imaginace sestup na mořské dno.
* Teoretická část se zaměřuje na důležité téma závislost versus svoboda, včetně zajímavých praktických detailů. Praktická část popisuje a zkouší další asertivní techniky, např. „pokažená gramofonová deska“. Relaxační část již obsazuje přibližně třetinu hodiny, nabídka technik se i v závislosti na výcviku lektora rozšiřuje.
* V této lekci se zaměřujeme na sexuální chování, jeho projevy, ale i motivaci, cíle a rizika. V praktické části rozšiřujeme nabídku asertivních technik, v poslední části zase technik relaxačních – např. vytváření pozitivní formulky.
* Rozvíjí předchozí lekci, a zpracovává tématiku rodičovství. Důležitost této přípravy pro budoucí život nelze dost zdůraznit. V praktické části je nabídnuta další asertivní technika. V relaxační části se přidává řízená imaginace rozkvetlá louka.
* Teoreticko diskusní část nabízí další z poněkud opomíjených témat, a to náboženství – jeho formy, možnosti, význam pro život člověka i vývoj. V další části prohlubuje znalosti a ovládnutí asertivních technik o náročnější metody. Relaxační část je vybrána na přání dospívajících, doprovozená o informaci, jak si relaxovaný stav navodit podle potřeby kdykoli.
* Uzavírá teoretické informace problematikou sociálního chování, úspěchu, stresu a veřejného mínění. Praktická část taktéž uzavírá sestavu asertivních technik o selektivní ignorování a přijatelný kompromis. Nácviku asertivitních technik bylo v KUPUBu popřáno zásadní místo, odpovídající důležitosti jejich ovládnutí pro klidný a spokojený život. Relaxační část je přizpůsobena přáním dospívajících, máme k dispozici čas na případné otázky a komentáře.
* Rekapituluje nejdůležitější momenty a otázky předchozích lekcí, pracuje také s tématikou konce. Rekapitulace je obsahem i praktické části, vybíráme důležité momenty nebo doplníme to, co jsme případně nestihli. Relaxace se přizpůsobuje preferencím účastníků, na závěr dostávají CD s relaxací na doma.


Odborný program

V rámci teoretické části se účastníci seznamují s konkrétními způsoby, jak program používat:
* vlastní zaměření programu [jedná se o terapeutický program, skupinový – skupina dětí se setkává každý týden a pracuje pod vedením psychologa/spec. pedagoga]
* výsledky, pozitiva a limity absolvování programu
* podrobný popis cílové skupiny, na kterou je KUPUB zaměřen – komu je primárně určen, komu může být prospěšný, a také kontraindikace, pro koho vhodný není.
* kdo a jak s programem pracuje
* časové ohraničení – délka trvání, ideální načasování programu jako celku i volba vhodného času k setkávání
* vhodné podmínky pro práci
* technické detaily práce s programem
* obsah a detaily role psychologa při provázení dětí programem, konkrétní postupy i vlastní smysl

V praktické části účastníci studují vlastní program:
* prochází jednotlivé lekce a diskutují možné nejasnosti
* na konkrétních příkladech si ujasňují roli psychologa v průběhu celého programu
* konzultují konkrétní klienty, se kterými chtějí program absolvovat, a možné těžkosti


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Není v ceně kurzu: metodické texty, CD relaxace 10 ks [1.000,- Kč]


KUPUB
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: KUPUB

Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | KUPUB
 Pořadatel kurzu: KUPROG CZ s.r.o.

Firma KUPROG CZ s.r.o. vznikla v listopadu 2008 jako společnost, jejíž hlavní náplní je zprostředkovat přístup k psychologickým programům PhDr. Pavly Kuncové. Programy pomáhají dětem různých věkových skupin překonat obtížné vývojové milníky [např. vstup na základní školu] a rozvíjí sociální a motorické dovednosti. Program KUPOZ je zaměřen na rozvoj pozornosti ve všech jejích složkách především u dětí s ADHD. Protože rodiče a běžní pedagogové jsou na jedné straně nuceni se s problémy dětí vypořádat vlastními silami a zároveň na straně druhé zahlceni informacemi různorodé kvality, doplnili jsme naše služby i semináři pro tuto skupinu. Semináře jsou interaktivní, v první [teoretické části] doplní a utřídí informace o tématu, dále mají účastnící možnost vše diskutovat, sdílet zkušenosti a vyzkoušet si některé techniky, jak se s jejich aktuálními problémy vypořádat. Veškeré programy a semináře jsou akreditované u MŠMT, lze uplatnit dotace. Nově nabízíme pro blízké dětí, které absolvují některý z našich programů slevu 25% na semináře pro rodiče a pedagogy. Dříve jste se s programy setkávali v rámci Ordinace klinické psychologie na Praze 4. V období 2006 - 2009 jsme kurzy prováděli pod záštitou občanského sdružení DYS-centrum® Praha. Dne 16.12. 2009 jsme jako KUPROG CZ s.r.o. získali akreditaci MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů [Č.j.: 29 321/2009-25].

Již několik let jsme hrdi také na mezinárodní spolupráci - zatím jsou to především organizace ve Slovenské republice, výhledově plánujeme rozšíření aktivit do dalších zemích Evropské Unie


* Nová akreditace MŠMT ČR
* Nově akreditována také vzdělávací akce pro pedagogy: Jak na hyperaktivní dítě
* Od 1.1. 2014 kurzy zařazeny do systému celoživotního vzdělávání Asociace klinikých logopedů ČR - ohodnoceny 4 kredity
* kurzy zařazeny do systému celoživotního vzdělávání AKP ČR - ohodnoceny 4 kredity ...dále viz: KUPROG CZ s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu KUPUB
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-71926


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

KUPUB 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info