REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 

Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedinceCena kurzu:
    ... 790 Kč/kurz (neplátce DPH)


Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina je stěžejním [ne však jediným] prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině. Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození. ... © Středisko vzdělávání s.r.o.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Akreditace: MV - AK - PV-192 - 2023; Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí a místních
Praha , Praha
 > Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Akreditace: MV - AK - PV-192 - 2023; Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí a místních
online , eLearning
 > Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Akreditace: MPSV - A2021 - 0508-SP - VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.   Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?
online , eLearning
 > Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Akreditace: MPSV - A2021 - 0508-SP - VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.   Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?
Praha , Praha
 > Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Tento kurz je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv.
Praha , Praha
 > PostgreSQL - Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje PostgreSQL - Programming in PL/pgSQL

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Toto školení vás seznámí se základy programování mobilních aplikací pro operační systém Android. Kurz je určen začínajícím vývojářům a je předpokládána základní znalost objektového jazyka Java.
Praha , Praha
 > Android - Vývoj aplikacíAndroid - Application Development

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Kurz je určen pro vývojáře a případně také jejich Scrum mastery či CTO. Čistý kód napsaný rychle, efektivně, s testy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Technické praktiky v agilním vývoji

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Kurz je určen pro vývojáře a případně také jejich Scrum mastery či CTO. Čistý kód napsaný rychle, efektivně, s testy.
Praha , Praha
 > Technické praktiky v agilním vývoji

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
Proč jste s některými lidmi na stejné vlně a s jinými si připadáte, jako by byli z jiné planety? Pochopíte, v čem a jak se projevují rozdílné typy lidí.
Praha , Praha
 > Typologie osobnosti – poznejte, koho máte v týmu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2023
V rámci školení je posluchači seznámí s principy agilního vývoje a Extreme Programming. V kurzu získáte znalosti v oblasti plánování, návrhu, programování a testování v agilním prostředí.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Principy agilního vývoje a Extreme ProgrammingAgile software development and Extreme Programming

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Toto školení vás seznámí se základy programování mobilních aplikací pro operační systém Android. Kurz je určen začínajícím vývojářům a je předpokládána základní znalost objektového jazyka Java.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Android - Vývoj aplikacíAndroid - Application Development

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
V rámci školení je posluchači seznámí s principy agilního vývoje a Extreme Programming. V kurzu získáte znalosti v oblasti plánování, návrhu, programování a testování v agilním prostředí.
Praha , Praha
 > Principy agilního vývoje a Extreme ProgrammingAgile software development and Extreme Programming

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Kurz je určen k seznámení se základy vývoje Apple iOS aplikací v jazyce Swift. V průběhu školení se posluchači seznámí s prací ve vývojovém prostředí, základy jazyka Swift, architekturou aplikací a všemi nezbytnými základy pro jejich tvorbu.
Praha , Praha
 > Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce SwiftDeveloping Apple iOS Apps in Swift

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Rozvoj osobnosti # Komunikovat tak, abychom dosáhli svých cílů a přitom zachovali dobré vztahy a porozumění v týmu či ve dvojici je otázkou hlubšího pochopení toho, co komunikace je a není. Komunikaci je potřeba trénovat a zlepšovat.
Praha , Praha
 > EFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) - a vliv řeči těla

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Kurz je určen k seznámení se základy vývoje Apple iOS aplikací v jazyce Swift. V průběhu školení se posluchači seznámí s prací ve vývojovém prostředí, základy jazyka Swift, architekturou aplikací a všemi nezbytnými základy pro jejich tvorbu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce SwiftDeveloping Apple iOS Apps in Swift

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
V tomto školení jsou sdružena relativně volně související témata vhodná taktéž pro kratší přednášky, workshopy a pokročilejší semináře. Školení je určeno pro pokročilé posluchače, kteří jsou zasvěceni v programovacích technikách a zajímají se o další detaily ze zákulisí vývojářů v jazyce Java.
Praha , Praha
 > Java pod pokličkou - vybraná témata pro pokročilé vývojáře v JavěJava under the Hood

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru.
Brno , Jihomoravský kraj
 > SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojářeAdvanced Data Analysis in SQL Server

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp.
Praha , Praha
 > VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Kurz je vhodný pro rozšíření znalostí agilních metodik, zejména pro všechny, kteří mají stát v roli Scrum Mastera, agilního kouče, vedoucího projektu vývoje, manažera či team leadera vývojářského týmu. Naučí vás hlavní zásady efektivní komunikace se zákazníkem a organizace vývojářského týmu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Agilní vývoj II. - pokročilé agilní metodikyAgile Software Development II. – Advanced Agile Methodology

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Kurz je vhodný pro rozšíření znalostí agilních metodik, zejména pro všechny, kteří mají stát v roli Scrum Mastera, agilního kouče, vedoucího projektu vývoje, manažera či team leadera vývojářského týmu. Naučí vás hlavní zásady efektivní komunikace se zákazníkem a organizace vývojářského týmu.
Praha , Praha
 > Agilní vývoj II. - pokročilé agilní metodikyAgile Software Development II. – Advanced Agile Methodology

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Kurz-školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz-školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2023
Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka.
Praha , Praha
 > Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci


Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince

Téma kurzu: Péče o děti a mládež, Další právní normy, Počítačové a IT kurzy, Vývoj SW, programování, Jazykové kurzy,

Určeno pro ...

Rodiče s dětmi, vedoucí družin, dětských koutků, školská zařízení

Přednáší ...

Mgr. Magdaléna Hulová [sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor]


Program kurzu, obsah studia ...

1. Rodina a její charakteristika, funkce, typy rodin
2. Výchova v rodině a aspekty ovlivňující osobnost jedince
3. Výchovné styly v rodině
4. Rodinné vztahy
5. Sourozenecké a rodinné konstelace - charakteristika osobností narozených v různém pořadí/vyskytujících se v různé pozici – prvorozený, prostředně narozený, nejmladší, jedináček
6. Ukázky rozhovorů s lidmi narozenými ve výše uvedeném pořadí, resp. pozici
7. Vyvození závěrů, shrnutí
8. Doporučení pro praxi
9.

Diskuze, závěr


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Rozsah: 4 vyuč. hod.
Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedinceDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Rodina | její | vliv | vývoj | osobnosti | jedince
 Pořadatel kurzu: Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kurzy - Všechny rekvalifikace jsou akreditované MPSV ČR a MŠMT ČR a certifikát vydávaný naší firmou má celostátní platnost. Z některých rekvalifikací mohou absolventi přímo podnikat na živnostenský list. Úzce spolupracujeme s Úřady práce v celé ČR.
Organizujeme přípravné kurzy na vysoké školy již více než 23 let. Vyučují vysokoškolští pedagogové a zkušení lektoři.
Specializujeme se také na odborné kurzy v oblasti účetnictví, muzikoterapie, arteterapie, první pomoci, kultury řeči, znakového jazyka aj.
Poskytujeme i vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách! Výuka nejen v našich prostorách v předem vypsaných termínech, ale také ve firmách dle požadavků zadavatele! ...dále viz: Středisko vzdělávání s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69076


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info