HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # RADNICNI PERIODIKA A DALSI MEDIA V PRAXI OBCI MEST A KRAJU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Další právní normy | Právo a legislativa > Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajůCena kurzu:
    ... 1.910 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách. Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových situací * Základní souvislosti radničních periodik: • základní právní zakotvení, • hlavní funkce radničních periodik, • tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby, • právní povinnosti při vydávání periodika, • regulace volebních kampaní. Pojmy a principy: • objektivita, • vyváženost, • apolitičnost, • definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další). Praktické formy řešení: • pojetí periodika redaktorské a editorské, • zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel), • další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.), • postupy při úpravě příspěvků, • příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik. Organizační otázky při vydávání radničního periodika: • role zastupitelstva, rady, • redakční výbor / redakční rada / redakce, • formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika. Diskuze, závěr. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č.
Praha , Praha
 > Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.
Praha 6 , Praha
 > Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní re
Praha , Praha
 > Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Rekvalifikační kurz :
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
Praha , Praha
 > Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti


Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Další právní normy, Právo a legislativa

Určeno pro ...

Úředníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, členům redakčních rad, členům zastupitelstev, redaktorům pracujícím pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.

Přednáší ...


Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
specialista na poskytování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě; autor zákona o svobodném přístupu k informacím; podílí se na metodice MV ČR k registru smluv; má zkušenosti se zavedením zákona o registru smluv včetně automatizovaného exportu do registru ve veřejné správě


Program kurzu, obsah studia ...


Základní souvislosti radničních periodik:

základní právní zakotvení,

hlavní funkce radničních periodik,

tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,

právní povinnosti při vydávání periodika,

regulace volebních kampaní.
Pojmy a principy:

objektivita,

vyváženost,

apolitičnost,

definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).
Praktické formy řešení:

pojetí periodika redaktorské a editorské,

zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),

další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),

postupy při úpravě příspěvků,

příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.
Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

role zastupitelstva, rady,

redakční výbor / redakční rada / redakce,

formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.


Diskuze, závěr.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


Základní souvislosti radničních periodik:

základní právní zakotvení,

hlavní funkce radničních periodik,

tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,

právní povinnosti při vydávání periodika,

regulace volebních kampaní.
Pojmy a principy:

objektivita,

vyváženost,

apolitičnost,

definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).
Praktické formy řešení:

pojetí periodika redaktorské a editorské,

zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),

další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),

postupy při úpravě příspěvků,

příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.
Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

role zastupitelstva, rady,

redakční výbor / redakční rada / redakce,

formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.


Diskuze, závěr.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách. Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových situací včetně předvolební kampaně, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.


Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (akreditovaný seminář)
8. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách. Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových situac
* Základní souvislosti radničních periodik:
základní právní zakotvení,
hlavní funkce radničních periodik,
tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,
právní povinnosti při vydávání periodika,
regulace volebních kampaní. Pojmy a principy:
objektivita,
vyváženost,
apolitičnost,
definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další). Praktické formy řešení:
pojetí periodika redaktorské a editorské,
zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),
další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),
postupy při úpravě příspěvků,
příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik. Organizační otázky při vydávání radničního periodika:
role zastupitelstva, rady,
redakční výbor / redakční rada / redakce,
formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.

Diskuze, závěr.

8. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2006550 - 1 910 Kč + DPH Základní cena, kód: 200655A - 3 629 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200655B - 5 157 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200655C - 6 494 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
1.910 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Radniční | periodika | další | média) | praxi | obcí, | měst | krajů
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68454


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info