HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KURZ PRO INSTRUKTORY SNOWBOARDINGU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Kvalifikační kurz ##  

Kurz pro instruktory snowboardingu - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 4.770 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Výstup: licence Instruktor snowboardingu BP SPORT [platnost licence je časově neomezená], licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního snowboardingu [platnost licence je časově neomezená]- akreditace MŠMT č. 42965 - 2013-1-866. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Licenci instruktor snowboardingu lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na kurzu není dále nijak omezena. ... © BP SPORT
 


Kurz pro instruktory snowboardingu

Téma kurzu: Adrenalinové programy, Sportovní aktivity, ,

Určeno pro ...

Výstup-licence Instruktor snowboardingu, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Na kurzech je dodržena stanovená hodinová dotace, což zajišťuje právní platnost licence a dostatek času na osvojení požadovaných dovedností. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí ve všech sférách: na školních kurzech a dalších akcích škol a školských zařízení [základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu]. Na školních kurzech může vyučovat i instruktor, který nemá pedagogické vzdělání, ale je držitelem platné licence.

Kvalifikace instruktor snowboardingu je nezbytná pro výuku snowboardingu na školních lyžařských výcvikových zájezdech. Osvědčení zatím není součástí aprobace tělesné výchovy. Dále lze licenci využít v neziskových organizacích, v lyžařských oddílech a komerčních lyžařských školách. Celá řada našich frekventantů učí v komerčních školách v různých střediscích. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem. Máme také informace o našich instruktorech, kteří s naší licencí vyučovaly i v USA, Rakousku, Francii, Norsku atd.. Doškolovací kurzy prodlužují licenci. Lze obnovit i propadlou licenci.

Přednáší ...

Mgr. Lukáš Binter [lektor lyžování a snowboardingu] bývalý reprezentant České republiky a jezdec světového poháru ve snowboardingu. Je držitelem kvalifikace Ústřední lektor snowboardingu, provozuje lyžařskou a snowboardou školu. Zastupuje český snowboarding na ISK [Internacionales ski – kolloquium]. O snowboardingu publikuje v časopise Skimagazín a TVSM. V roce 1999 Lukáš Binter vytvořil první českou publikaci „Snowboarding“ odkaz Grada, která se zabývá výukou snowboardingu. Část knihy o freestylu vytvořil ve spolupráci s Martinem Černíkem. Kniha byla několikrát aktualizována a stejný autor později vytvořil další metodický materiál „Jak dokonale zvládnout snowboarding“. Celkem zatím bylo prodáno 22 tísic výtisků. Tyto knihy se staly součástí studijních materiálů našich kurzů. Lukáš Binter je spoluautorem scénáře prvního českého výukového pořadu zaměřeného na snowboarding.
Paed.Dr. Pavel Jarčevský [Ústřední lektor snowboardingu] zastupuje český snowboarding na ISK [Internacionales ski – kolloquium]. Je učitelem na Gymnáziu v Jindřichově Hradci, kde se podílí na výuce snowboardingu na lyžařských kurzech. Instruktorské kurzy snowboardingu obohacuje živou hudbou [kytara].
Mgr. Petr Zamrzla se podílí na výuce instruktorů snowboardingu od počátku instruktorských snowboardových kurzů. Je držitelem kvalifikace Ústřední lektor snowboardingu. Také je ředitelem základní školy v Táboře, kde se podílí na výuce snowboardingu na lyžařských kurzech. Petr Zamrzla je bývalý člen Rady Úseku snowboardingu ve Svazy lyžařů České republiky.

Historie našeho lektorského týmu
Kurzy pro instruktory snowboardingu začal náš lektorský tým organizovat jako jeden z prních v České republice. Premiérový instruktorský kurz proběhl v roce 1996. V tomto roce se také snowboarding začal vyučovat školních kurzech. Výuku snowboardingu na školních kurzech prosadil Arnošt Binter. Následně lektoři snowboardingu vytvořili výukový film [DVD]


Program kurzu, obsah studia ...


* Teoretická část - snowboardová výstroj, výzbroj, údržba, metodika, organizační předpisy, bezpečnost, první pomoc, začlenění snowboardingu do vzdělávacích programů.
* Praktická část - praktická výuka na snowboardu. Naše středisko vzdělávání na kurzu dodržuje předepsanou hodinovou dotaci, což je základní podmínkou právní platnosti licence.

Výuka snowboardingu je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku snowboardingu, metodu výuky a didaktiku [to vše se naučí na kurzu]. Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat snowboarding. Z hlediska výkonnosti v jízdě na snowboardu musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky [např oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd]. Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor nemusí být rychlým jezdcem. Vedle toho osvojování jízdy na snowboardu je většinou bezproblémové. Postoj na sněžném prkně je sice nezvyklý a v prvních momentech náročný na rovnováhu, ale samotná technika jízdy je relativně jednoduchá [jednodušší než lyžích] a začátečník se s ní rychle seznamuje. Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.

Metoda výuky
Cílem kurzu je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým instruktorem, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se naše školící středisko nespecializuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše licence má univerzální platnost. Kurzy snowboardingu metodicky řídí Mgr. Lukáš Binter , který je držitelem kvalifikace Ústřední ] lektor snowboardingu a zkušenosti o snowboardingu nasbíral jako jezdec světového poháru. V roce 1999 Lukáš Binter vytvořil první českou publikaci „Snowboarding“ odkaz .grada.cz, která se zabývá výukou snowboardingu. Kniha byla několikrát aktualizována a stejný autor později vytvořil další metodický materiál „Jak dokonale zvládnout snowboarding“. Celkem zatím bylo prodáno 22 tísic výtisků. Tyto knihy se staly součástí studijních materálů našich kurzů. Naše metoda výuky se snaží propojit zkušenosti z výuky v praxi - konkrétně z vlastní snowboardové školy, také zkušenosti z vlastního snowboardového servisu


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Cena zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, studijní materiál - publikace a videokazeta, účastnický poplatek. První den kurzu se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní. Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování, snowboardingu a carvingu [pokud tyto kurzy probíhají souběžně] na vyžádání ubytujeme společně.


Podrobné informace o kurzu instruktor snowboardingu

Využití licence instruktor snowboardingu
Na kurzech pro instruktory snowboardingu je dodržena stanovená hodinová dotace, což zajišťuje právní platnost licence a dostatek času na osvojení požadovaných dovedností. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí pro výuku snowboardingu vyučovat ve všech sférách: na školních kurzech a dalších akcích škol a školských zařízení (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovcí zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu).

 

Na školních kurzech může vyučovat i instruktor, který nemá pedagogické vzdělání, ale je držitelem platné licence. Kvalifikace instruktor snowboardingu je nezbytná pro výuku snowboardingu na školních lyžařských výcvikových zájezdech. Osvědčení zatím není součástí aprobace tělesné výchovy. Dále lze licenci využít v neziskových organizacích, v lyžařských oddílech a komerčních lyžařských školách. Celá řada našich frekventantů učí v komerčních školách v různých střediscích. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem. Máme také informace o našich instruktorech, kteří s naší licencí vyučovaly i v USA, Rakousku, Francii, Norsku atd..

 

Doškolovací kurzy prodlužují licenci. Lze obnovit i propadlou licenci.


Náročnost kurzu pro instruktory snowboardingu
Výuka snowboardingu je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku snowboardingu, metodu výuky a didaktiku to vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat snowboarding. Z hlediska výkonnosti v jízdě na snowboardu musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky (např oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd).


Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor nemusí být rychlým jezdcem. Vedle toho osvojování jízdy na snowboardu je většinou bezproblémové. Postoj na sněžném prkně je sice nezvyklý a v prvních momentech náročný na rovnováhu, ale samotná technika jízdy je relativně jednoduchá (jednodušší než lyžích) a začátečník se s ní rychle seznamuje. Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.


Podmínky pro účast na kurzu snowboardingu
Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

 

Místo a terény pro výcvik
Většina zimních kurzů snowboardingu je organizována právě v Peci pod Sněžkou, která patří mezi tři střediska s nejdelším lyžařským provozem v republice. Dostatek přírodního sněhu je důsledkem vysoké nadmořské výšky a specifického mikroklimatu, které v Peci pod Sněžkou panuje. V areálu jsou instalována také sněhová děla. Sezóna ve středisku běžně začíná na konci listopadu a končí v polovině dubna. Sníh na sjezdovkách však zůstává většinou ještě déle. V Peci pod Sněžkou je poměrně bohatý a pestrý výběr sjezdovek, který uspokojí začátečníky i zkušené jezdce. Pro méně zkušené jezdce jsou velmi zajímavé sjezdovky „Klondike“ a „U lesa“, kde je sklon svahu na jednotlivých sjezdovkách odstupňován. Pec pod Sněžkou patří mezi několik předních středisek v
České republice. Zároveň si toto středisko stále zachovává svůj přírodní charakter. Kvalitu dokládá i jeho pozice v kategorizaci zimních areálů. Dobré podmínky v zimním středisku také přispívají ke kvalitě kurzu.


Termíny našich kurzů jsou vypsány v první polovině prosince, začátkem ledna a na konci března (případně začátkem dubna). První polovina prosince je charakteristická malým počtem jiných lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách a poměrně nízkými teplotami po celý den. Začátek ledna se vyznačuje velkým množstvím sněhu a vhodnými teplotami pro zimní sporty. Na konci března i začátkem dubna je velmi spolehlivá sněhová pokrývka. Často bývá slunečné
počasí. Nutno přiznat, že při slunných dnech je sníh odpoledne měkčí. Pec pod Sněžkou je touto dobou málo zalidněná.


Historie našeho lektorského týmu
Kurzy pro instruktory snowboardingu začal náš lektorský tým organizovat jako jeden z prních v České republice. Premiérový instruktorský kurz proběhl v roce 1996. V tomto roce se také nowboarding začal vyučovat školních kurzech. Výuku snowboardingu na školních kurzech prosadil Arnošt Binter. Následně lektoři snowboardingu vytvořili výukový film (DVD), který se stal prvním metodickým materiálem v oblasti snowboardingu. Instruktorský film vznikl ve spolupráci s
Liborem Votrubou z Asociace českého snowboardingu. Místa vedoucího lektorského týmu lyžařských kurzů se ujal Mgr. Lukáš Binter odkaz lektoři V roce 2OO4 se školící středisko SPORT BP stalo členem mezinárodní organizace INTERSKI.


Metoda výuky na kurzech snowboardingu pro instruktory
Cílem kurzu je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým instruktorem snowboardingu, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se naše školící středisko nespecializuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše licence má univerzální platnost.

 

Kurzy snowboardingu metodicky řídí Mgr. Lukáš Binter (viz. lektoři snowboardi), který je držitelem kvalifikace Ústřední lektor snowboardingu a zkušenosti o
snowboardingu nasbíral jako jezdec světového poháru. V roce 1999 Lukáš Binter vytvořil první českou publikaci „Snowboarding“, která se zabývá výukou snowboardingu. Kniha byla několikrát aktualizována a stejný autor později vytvořil další metodický materiál „Jak dokonale zvládnout snowboarding“. Celkem zatím bylo prodáno 22 tísic výtisků. Tyto knihy se staly součástí studijních materálů našich kurzů. Naše metoda výuky se snaží propojit zkušenosti z výuky v praxi - konkrétně z vlastní snowboardové školy, také zkušenosti z vlastního snowboardového servisu a obchodu, ze školních kurzů a zkušenosti ze závodního snowboardingu. Na základě dohody je možné závěrečné zkoušky zrealizovat i v cizím jazyce, případně nás s předstihem kontaktujte

 

Program kurzu snowboardingu
Kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení provozní doby vleků pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. Teoretická část – snowboardová výstroj, výzbroj, údržba, metodika, organizační předpisy, bezpečnost, první pomoc, začlenění snowboardingu do vzdělávacích programů. Praktická část –
praktická výuka na snowboardu. Naše středisko vzdělávání na kurzu dodržuje předepsanou hodinovou dotaci, což je základní podmínkou právní platnosti licence.

 

Ubytování
Ubytování je zajištěno v tradiční horské chatě. V případě většího počtu účastníků je ve stejném termínu vypsán paralelní kurz na dalším penziónu. Veškeré dění kurzu: ubytování, strava, přednášky, zábava tak probíhá vždy v jednom objektu a v přiměřeně velkém kolektivu lidí. Na každé chatě je vždy maximálně 37 účastníků, což přispívá k přátelské atmosféře na daném kurzu.

 

Lektoři kurzů snowboardingu

Vedoucím týmu, který připravuje veškeré instruktorské kurzy, je Mgr. Arnošt Binter. V současné době působí jako předseda komise snowboardingu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a metodik akreditovaného pracoviště pro výuku snowboardingu. Výraznou měrou se zasloužil o zařazení snowboardingu do škol. Aktivně se podílí na přípravě snowboardových a lyžařských instruktorů jako lektor a vedoucí kurzů. Je mimo jiné i autorem scénáře prvního českého výukového pořadu zaměřeného na snowboarding.

 

 • Mgr. Lukáš Binter (lektor lyžování a snowboardingu) bývalý reprezentant České republiky a jezdec světového poháru ve snowboardingu. Je držitelem kvalifikace Ústřední lektor snowboardingu, provozuje lyžařskou a snowboardou školu. Zastupuje český snowboarding na ISK (Internacionales ski – kolloquium). O snowboardingu publikuje v časopise Skimagazín a TVSM. V roce 1999 Lukáš Binter vytvořil první českou publikaci „Snowboarding“ odkaz Grada, která se zabývá výukou snowboardingu. Část knihy o freestylu vytbořil ve spolupráci s Martinem Černíkem. Kniha byla několikrát aktualizována a stejný autor později vytvořil další metodický materiál „Jak dokonale zvládnout snowboarding“. Celkem zatím bylo prodáno 22 tísic výtisků. Tyto knihy se staly součástí studijních materálů našich kurzů. Lukáš Binter je spoluautorem scénáře prvního českého výukového pořadu zaměřeného na snowboarding.
 • Paed.Dr. Pavel Jarčevský (Ústřední lektor snowboardingu) zastupuje český snowboarding na ISK (Internacionales ski – kolloquium). Je učitelem na Gymnáziu v Jindřichově Hradci, kde se podílí na výuce snowboardingu na lyžařských kurzech. Instruktorské kurzy snowboardingu obohacuje živou hudbou (kytara).
 • Mgr. Petr Zamrzla se podílí na výuce instruktorů snowboardingu od počátku instruktorských snowboardových kurzů. Je držitelem kvalifikace Ústřední lektor snowboardingu. Také je ředitelem základní školy v Táboře, kde se podílí na výuce snowboardingu na lyžařských kurzech. Petr Zamrzla je bývalý člen Rady Úseku snowboardingu ve Svazy lyžařů České republiky.
 • Mgr. Tomáš Binter (Ústřední lektor snowboardingu) se věnuje audiovizuální tvorbě. Je režisérem prvního českého videopořadu zaměřeného na výuku snowboardingu a řady dalších nejen sportovních televizních pořadů. Jako lektor se podílí na přípravě snowboardových instruktorů. 
 • Mgr. Jiří Havelka ( Ústřední lektor snowboardingu) se také podílí na výuce instruktorů snowboardingu od počátku instruktorských snowboardových kurzů. Instruktorské kurzy snowboardingu obohacuje živou hudbou (kytara a housle). 
 • Renata Němcová (lektor snowboardingu) se podílí na výuce snowboardingu na lyžařských kurzech školy Heureka.
 • Mgr. Jaroslav Němec (ústřední lektor snowboardingu) je ředitelem střední školy Heureka v Táboře. Zároveň řídí výuku snowboardingu v lyžařské škole v Táboře.

Zapůjčení výzbroje pro Instruktorský kurz snowbordingu
Možnost zapůjčení snowboardového kompletu, nutno předem objednat (omezená kapacita). Zašlete prosím tělesnou výšku, hmotnost, velikost nohy a postoj (nohu, kterou máte na snowboardu vepředu), případně to lze zjistit dle níže uvedeného testu.

 

 • Ceník: Snowboardový komplet na jeden kurz včetně dopravy: 750 Kč Pouze snowboard: 500 Kč Na snowboardu jsou dva základní typy postojů.
 • Ten, při němž je vpředu levá noha, nazýváme regular, pokud je vpředu pravá, postoj nazýváme goofy. Při koupi méně frekventovaného asymetrického snowboardu je nutné znát jezdcův postoj s velkou jistotou. U asymetrického prkna je přední hrana posunuta ke špičce. Jsou různé možnosti, jak zjistit, který postoj je pro jezdce vhodný, ale ani všechny dohromady nejsou naprosto spolehlivé
 • Podle klouzání na ledu - tato metoda je zřejmě nejvěrohodnější. Stejná noha, která je vpředu při klouzání, bude vpředu i na snowboardu.
 • Podle jízdy na skateboardu - opět platí, že stejný postoj jako na skateboardu bude i na snowboardu. Postaví-li se testovaný snožmo a druhá osoba do něj nečekaně zezadu strčí. Jedna noha jde automaticky vpřed, aby zachytila pád. Následný postoj je správný.

 


Informace o rekvalifikaci

akreditace Tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Kurz pro instruktory snowboardingu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Kurz pro instruktory snowboardingu

Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kurz | pro | instruktory | snowboardingu
 Pořadatel kurzu: BP SPORT

Vzdělávací a sportovní středisko SPORT BP je organizací, která se zabývá školení m instruktorů a samotnou výukou v různých sportovních disciplínách. Zároveň se věnuje outdoorovým kurzům pro nejrůznější organizace. Kurzy SPORT BP jsou přístupné pro nejširší veřejnost a licenci či dovednosti lze uplatnit ve všech sférách – školní, zájmové nebo komerční. Instruktorské sportovní školení a výukové kurzy zajišťuje kvalitní skupina lektorů, která vzešla z bývalého Pedagogického centra v Českých Budějovicích a dříve Krajského pedagogického ústavu. Činnost SPORT BP je právně ukotvena na základě akreditovaného pracoviště Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a akreditacemi v různých sportovních disciplínách. Pro každý sport máme v našem lektorském týmu odborníka, který má zkušenosti ze závodní podobou konkrétní disciplíny. Vedle toho disponujeme lektory ze zkušenostmi z výuky daného sportu. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti ze závodního sportu a praxe ve výuce se vzájemně velmi dobře doplňují. Vedle školení v oblasti sportu se zabýváme dalšími sportovními aktivitami. Outdoorové kurzy realizuje tým odborníků, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti pořádáním akcí v této oblasti. Naše akce vychází s individuálních požadavků konkrétní společnosti. Aktivity jsou zaměřeny jednak na konkrétní sportovní disciplíny a na akce, které se zaměřují na kolektiv zaměstnanců konkrétní společnosti.V naší činnosti převažují zejména zejména teambuildingové sportovní programy. ...dále viz: BP SPORT
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Kurz pro instruktory snowboardingu
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-1834


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kurz pro instruktory snowboardingu - rekvalifikační kurz[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info