REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKLADNI KURZ PRO INSTRUKTORY AEROBIKU

 
## Kvalifikační kurz ##  

Základní kurz pro instruktory aerobiku - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 4.300 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Akreditace MŠMT.Místo konání: Praha 10 Petrovice [Tělocvična se zrcadly] ... © BP SPORT
 
Přihláška na kurz & termín:
Základní kurz pro instruktory aerobiku

Téma kurzu: Sportovní aktivity, Řízení projektů a týmů, Systémy řízení a ISO, Řízení výroby a jakosti, ,

Určeno pro ...

Výstup – Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena. Licence „Instruktor aerobiku“ má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí v roli zaměstnance či brigádníka ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství [základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu]. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

V EU platí dohoda o vzájemném uznávání vzdělání. Přesto některé státy licence vzájemně neuznávají. Nejlepší je si zjistit v daném státě, zda je možné se s danou licencí uplatnit. Např. oslovit potencionální zaměstnavatele [fitnessy a podobně].

Přednáší ...

Petra Jandová - Více na .petrajandova.cz - profil:
Studio Coordinator Holmes Place [Smíchov, Černý Most, Karlín, Premium Anděl]
Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Profesionální instruktorka aerobiku
Lektorka: FISAF, ACI
Spolupráce s médii: redaktorka Stip, časopisy Puls, Fitstyl, Žena+, Blesk zdraví, Čas na lásku, Napsáno životem, Dieta a Popcorn, portály .aerobic.cz, .babinet.cz


Program kurzu, obsah studia ...


Teoretická část:
Historie, současnost, druhy a formy v aerobiku, specifické metody výuky v group exercise a
zejm.v aerobiku, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny v aerobiku, hudba a
předpovídající informace v aerobiku, choreografie - její stavba a záznam, protahování a posilování,
základy fyziologie, základy anatomie, strava a pitný režim, rozbor videozáznamu, škodlivé vlivy
pohybových aktivit, svalové disbalance, komunikace a psychologie práce se skupinou, osobnost
cvičitele, právní a bezpečnostní problematika.
Praktická část:
Zpočátku je praktická část zaměřena na zvládnutí techniky jednotlivých kroků, držení těla a
správné návyky během cvičení group exercise. Praktická a teoretická část se během kurzu navzájem
doplňují. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje.
Teoretické přednášky jsou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Během
praktických seminářů bude kladen důraz zejména na praktické zvládnutí hudby [počítání, držení
hudebního oblouku], předpovídajících informací [verbální i cueing], volbu vhodných specifických
metod výuky, tvorbu choreografie a správnou skladbu hodiny podle jejího zaměření.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Základní kurz pro instruktory aerobiku
Výstup – Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení.
Akreditace MŠMT.
cena zahrnuje studijní materiál, účastnický poplatek


Podrobné informace o kurzu instruktor aerobiku

Využití licence

Licence Instruktor aerobiku má obecnou platnost. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Z právního hlediska je možné vést lekce s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení

• např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora aerobiku je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.


Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory aerobiku

Účast na školení není vyjma věkové hranice nijak omezena. Našeho školení se může zúčastnit téměř kdokoliv. Toto Školení může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá osvědčení. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 až 17 let, tak při výuce musí být přítomný další absolvent kurzu instruktorů aerobiku (nebo kurzu cvičitele aerobiku) starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.


Informace o rekvalifikaci

akreditace Tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Základní kurz pro instruktory aerobiku
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Brno - Jihomoravský kraj, bude upřesněna 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory Pilates (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro děti, seniory, v a po období těhotenství. Jedná se o metodu Body Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

15.10. - 16.10., 12.11. - 13.11. a 26.11..2022
* jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.800 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha Praha 00000

Základní kurz pro instruktory aerobiku (kvalifikační kurz)* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.300 Kč/kurz

ObsazenoPraha Praha 00000

Základní kurz pro instruktory aerobiku - 2* víkend (kvalifikační kurz)


12.11. – 13.11. a 26.11. – 27.11.2022 v Praze
* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.300 Kč/kurz2* víkend


Brno - Jihomoravský kraj, bude upřesněna 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory Pilates - Nadstavbová zkouška (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro děti, seniory, v a po období těhotenství. Jedná se o metodu Body Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

26.11.2022 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení Instruktor pilates, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění.
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 1.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


1.000 Kč/kurzNadstavbová zkouška

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory inline bruslení - jaro 2023 (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je také vhodný pro začátečníky, kteří se v případě nenárokování licence nemusejí účastnit závěrečných zkoušek. Výstroj a výzbroj, údržba vybavení, historie a vývoj, disciplíny a bezpečnost. Praktická část - praktická výuka inline skatingu.


- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
3.000 Kč/kurzjaro 2023

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Základní | kurz | pro | instruktory | aerobiku
 Pořadatel kurzu: BP SPORT

Vzdělávací a sportovní středisko SPORT BP je organizací, která se zabývá školení m instruktorů a samotnou výukou v různých sportovních disciplínách. Zároveň se věnuje outdoorovým kurzům pro nejrůznější organizace. Kurzy SPORT BP jsou přístupné pro nejširší veřejnost a licenci či dovednosti lze uplatnit ve všech sférách – školní, zájmové nebo komerční. Instruktorské sportovní školení a výukové kurzy zajišťuje kvalitní skupina lektorů, která vzešla z bývalého Pedagogického centra v Českých Budějovicích a dříve Krajského pedagogického ústavu. Činnost SPORT BP je právně ukotvena na základě akreditovaného pracoviště Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a akreditacemi v různých sportovních disciplínách. Pro každý sport máme v našem lektorském týmu odborníka, který má zkušenosti ze závodní podobou konkrétní disciplíny. Vedle toho disponujeme lektory ze zkušenostmi z výuky daného sportu. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti ze závodního sportu a praxe ve výuce se vzájemně velmi dobře doplňují. Vedle školení v oblasti sportu se zabýváme dalšími sportovními aktivitami. Outdoorové kurzy realizuje tým odborníků, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti pořádáním akcí v této oblasti. Naše akce vychází s individuálních požadavků konkrétní společnosti. Aktivity jsou zaměřeny jednak na konkrétní sportovní disciplíny a na akce, které se zaměřují na kolektiv zaměstnanců konkrétní společnosti.V naší činnosti převažují zejména zejména teambuildingové sportovní programy. ...dále viz: BP SPORT
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Základní kurz pro instruktory aerobiku
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-1830


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Základní kurz pro instruktory aerobiku - rekvalifikační kurz


 • Říjen 2022 Praha Kurz již nelze objednat - Základní kurz pro instruktory aerobiku BP SPORT

 • 12.11.2022 Praha - Základní kurz pro instruktory aerobiku  ... 2* víkend BP SPORT •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  [?]

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  [?]

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Free eshop: Shopilo.org