REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # HOME OFFICE A DPP DPC V MZDOVE AGENDE PO NOVELE ZAKONIKU PRACE ROKU 2023

 

Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.690 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.255 CZK /Kurz


Na semináři se dozvíte jak správně sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel také v oblasti BOZP a dalších oblastech. Cílem semináře je komplexní výklad nových podmínek, které přinese novelizace zákoníku práce. Upozornění na konkrétní problémy, které z nové koncepce vyplývají. * Home office (práce na dálku) na příkladech: • legislativní změny v oblasti práce z domova, • povinnost poskytování HO vybraným zaměstnancům, • povinné náležitosti dohody HO; vypověditelnost, • možnost výjimečně nařídit práci na dálku, • nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši, • jejich valorizace a daňová uznatelnost, • výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby… DPP/DPČ prakticky: • zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP, • povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a evidovat pracovní dobu, • vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci, • vznik práva na dovolenou nebo na příplatky dle §§ 115-118, • povinnost zaměstnavatele odpovědět zaměstnanci na jeho žádost zaměstnat v pracovním poměru – za jakých podmínek zaměstnanec může požádat o pracovní poměr. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Rekvalifikační kurz :
Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, vazba na úřady práce a další instituce]. Bez předchozích znal
Havířov, Karviná, Frýdek Míste , Moravskoslezský kraj
 > MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Efektivní práce na Home office

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Seminář se zabývá postupem správného výpočtu mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Budete seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce.
Praha , Praha
 > Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce.
online , eLearning
 > Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Kurz je určen uživatelům, kteří budou vytvářet podniková řešení pomocí nejnovějších nástrojů společnosti Microsoft. Microsoft Cloud prostředí nyní nabízí mnoho předpřipravených nástrojů, které stačí jen uchopit a správně použít.
Praha , Praha
 > SharePoint Online - tvorba aplikací pomocí Office 365 Power PlatformOffice 365 - Power Platform

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Praha , Praha
 > Novelizace zákoníku práce v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
online , eLearning
 > Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru. .
Praha , Praha
 > Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru. .
online , eLearning
 > Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci MS-101 a seznamuje studenty s dalšími detaily správy Office365 týkajícími se jeho zabezpečení, řízení přístupu k datům a jejich souladem a zabývá se i zabezpečením koncových uživatelských zařízení přistupujíích k Office365. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-101T01, MS-101T02 a MS-101T03.
Praha 7 , Praha
 > MOCMS-101 - Microsoft 365 - správa bezpečnosti a zařízení Office365

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty s detaily správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-100T01, MS-100T02 a MS-100T03.
Praha 7 , Praha
 > MOCMS-100 - Microsoft 365 - správa služeb a účtů Office365 a integrace s on-prem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Office – seznámení s novou verzí

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Praha , Praha
 > Novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti přehledně a prakticky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti přehledně a prakticky - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Rekvalifikační kurz :
Vzdělávací program Mzdové účetnictví [84 vyučovacích hodin] akreditovaný MŠMT
Pardubice , Pardubický kraj
 > Mzdové účetnictví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty pro lepší orientaci v novinkách , které přinesl zákoník práce. Vysvětlení detailů v nových nárocích u zaměstnanců a doplnění o problémy v nastavení procesů u zaměstnavatelů daných změn.
Praha , Praha
 > MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality a nejčastější chyby

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Praha , Praha
 > Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
online , eLearning
 > Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE


Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Účetnictví obecně, Personální strategie a politika, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Personalistika (HR manažer, pracovní právo)

Určeno pro ...

Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci – personalisty, kumulované pozice personalista – mzdový účetní, vedoucí zaměstnance.


Přednáší ...


Vladislava Dvořáková, DiS.


Program kurzu, obsah studia ...
Home office (práce na dálku) na příkladech:

legislativní změny v oblasti práce z domova,

povinnost poskytování HO vybraným zaměstnancům,

povinné náležitosti dohody HO; vypověditelnost,

možnost výjimečně nařídit práci na dálku,

nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši,

jejich valorizace a daňová uznatelnost,

výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby…


DPP/DPČ prakticky:

zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP,

povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a evidovat pracovní dobu,

vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci,

vznik práva na dovolenou nebo na příplatky dle §§ 115-118,

povinnost zaměstnavatele odpovědět zaměstnanci na jeho žádost zaměstnat v pracovním poměru – za jakých podmínek zaměstnanec může požádat o pracovní poměr.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení
Home office (práce na dálku) na příkladech:

legislativní změny v oblasti práce z domova,

povinnost poskytování HO vybraným zaměstnancům,

povinné náležitosti dohody HO; vypověditelnost,

možnost výjimečně nařídit práci na dálku,

nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši,

jejich valorizace a daňová uznatelnost,

výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby…


DPP/DPČ prakticky:

zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP,

povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a evidovat pracovní dobu,

vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci,

vznik práva na dovolenou nebo na příplatky dle §§ 115-118,

povinnost zaměstnavatele odpovědět zaměstnanci na jeho žádost zaměstnat v pracovním poměru – za jakých podmínek zaměstnanec může požádat o pracovní poměr.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se dozvíte jak správně sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel také v oblasti BOZP a dalších oblastech.
Cílem semináře je komplexní výklad nových podmínek, které přinese novelizace zákoníku práce.
Upozornění na konkrétní problémy, které z nové koncepce vyplývají.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzyDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Home | office | DPP/DPČ | mzdové | agendě | novele | zákoníku | práce | roku | 2023
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-105580


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info