REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # CASOVE ROZLISENI DOHADNE POLOZKY TVORBA A CERPANI REZERV UCTOVANI CIZICH MEN KURZOVE ROZ

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Kurzy on-line ve virtuální učebně | DPH, Daně > Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdílyCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.690 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.255 CZK /Kurz


Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • podklady a evidence výše uvedených účetních operací, • opravy chybných postupů a chybného účtování. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2023 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výbor
Praha , Praha
 > Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2023 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výbor
online , eLearning
 > Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Praha , Praha
 > Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Praha , Praha
 > Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Obsah semináře: 1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek) sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy   2) Nemovitosti –
Praha , Praha
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Obsah semináře: 1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek) sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy   2) Nemovitosti –
online , eLearning
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Přípravné semináře, které Vás cíleně připraví na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Semináře jsou určené pro chůvy, které již s dětmi pracují a potřebují si zvýšit kvalifikaci.
Praha 5 , Praha
 > CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ - 2-denní přípravný seminář k ROZDÍLOVÉ ZKOUŠCE z profesní kvalifikace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
online , eLearning
 > Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. – on-line seminář

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30.
Praha 5 - Smíchov , Praha
 > ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na semináři se dozvíte vše, co je potřeba k pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, • složky cestovních náhrad, • výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného, • náhrady za použití vlastního vozidla, • posuzování dalších výdajů v souvislosti s
Praha , Praha
 > Cestovní náhrady včetně zaúčtování a daňových dopadů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací.
Praha , Praha
 > Účtování dotací v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací.
online , eLearning
 > Účtování dotací v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Finanční účetnictví # Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb.
Praha , Praha
 > ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30.
online , eLearning
 > ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2023
Na semináři rozšíříte své znalosti účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Praha , Praha
 > Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2023
Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30.
Praha 5 - Smíchov , Praha
 > ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2023
Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn.
Praha , Praha
 > Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2023
Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30.
Praha 5 - Smíchov , Praha
 > ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2023
Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací, některé právní normy týkající se těchto organizací a informace jak postupovat, aby příprava na sestavení přiznání k dani z příjmu byla co nejjednudušší. Za připomenutí stojí i DPH, které je problematickým článkerm života neziskových organizací, zejména krátícím
Praha , Praha
 > Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2023
Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací, některé právní normy týkající se těchto organizací a informace jak postupovat, aby příprava na sestavení přiznání k dani z příjmu byla co nejjednudušší. Za připomenutí stojí i DPH, které je problematickým článkerm života neziskových organizací, zejména krátícím
online , eLearning
 > Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Září 2023
Finanční účetnictví # Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů Vztah pojmů v účetnictví a
Praha , Praha
 > ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní

Nejbližší termín kurzu: v Září 2023
Finanční účetnictví # Určeno pro mírně pokročilé účetní. Obsah Účtování nejběžnějších i méně běžných účetních operací podle jednotlivých tříd účtové osnovy pro podnikatele Zákon o účetnictví s vazbou na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy Praktické příklady účtování: Účtová třída č.
Praha , Praha
 > ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD - na praktických příkladech


Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, ,

Určeno pro ...

Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky. Je také vhodný i pro začínající účetní.


Přednáší ...


Hana Kovalíková


Program kurzu, obsah studia ...

časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

podklady a evidence výše uvedených účetních operací,

opravy chybných postupů a chybného účtování.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení

časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,

podklady a evidence výše uvedených účetních operací,

opravy chybných postupů a chybného účtování.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly (seminář)
16. 11. 2023; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování operací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. Účetní operace, kterých se účetní často bojí, protože se s velkou většinou těchto oeprací nesetkávají každý den, budou předvedy a vysvětleny z pohledu praxe. Nebojte se, po absolvování tohoto semináře vám bude vše jasné.
*


časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočky, výpočet a účtování kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici,
podklady a evidence výše uvedených účetních operací,
opravy chybných postupů a chybného účtování.

Odpovědi na dotazy.16. 11. 2023; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2308300 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 230830A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230830B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230830C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.490 CZK /Kurz   [3.013 včetně DPH ]


2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Časové | rozlišení, | dohadné | položky, | tvorba | čerpání | rezerv, | účtování | cizích | měn, | kurzové | rozdíly
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-104950


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info