REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výkladCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.200 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.872 Kč/Kurz


Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze vše ... © STUDIO W
 


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Téma kurzu: Pracovní právo, Další právní normy, Manažerské dovednosti (soft skills), Právo a legislativa,

Určeno pro ...Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti.

Přednáší ...

Mgr. Magdaléna Vyškovská


Program kurzu, obsah studia ...

VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro


Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl
Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze všech pohledů. Výklad začne cizineckým a pracovním právem s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv.
V poslední části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident, a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Každé z problematik je věnována třetina semináře. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2022 a 2023 a nové výklady českých úřadů. Výklad je doplněn názornými příklady, které přednášející interaktivně řeší s účastníky. Výklad bude věnován i práci z domova v zahraničí a daňovým a pojistným dopadům. obsah

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • Zaměstnávání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu
 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, další speciální režimy), vládní programy ekonomické migrace
 • Povolení k zaměstnání a výjimky , kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice (standardní zaměstnanci versus uprchlíci)
 • Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele)
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.)
 • Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy , pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce)
 • Výpočet mzdy – progresivní zdanění namísto superhrubé mzdy
 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
 • Zdanění nerezidentů – členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva), oznamovací povinnost, sankce za její neplnění
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
 • Roční zúčtování , kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů , mezinárodní výměna informací


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha PRAHA


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad (kurz)
9-17 hod.

[PODOBNÝ KURZ] Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Pro


Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. Cíl
Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze všech

Datum kurzu: 17. října 2023
Čas kurzu: 9-17 hod.
*3 700 Kč (s DPH 4 477 Kč) , oběd
* PRAHA
PRAHA

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
3.700 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - - z pohledu pracovního a imigračního práva - ve světle přijatých a dále připravovaných změn (seminář)
9-14:30 hod.

[PODOBNÝ KURZ] Pracovní právo #

Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Cíl
 • Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023 , s ohledem na probíhající uprchlickou krizi a zaměstnávání občanů Ukrajiny a s tím související změny tzv. lex Ukrajina účinné od ledna 2023 (prodloužení dočasné ochrany do 31.3.202
  04.) a další připravované změny
 • Vysvětlení pr

  Datum kurzu: 24. října 2023
  Čas kurzu: 9-14:30 hod.
  *2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)
  * PRAHA
  PRAHA

  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.900 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ - DO ZAHRANIČÍ v případových studiích (seminář)
9-15 hod.

[PODOBNÝ KURZ] Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Pro


Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni. Cíl
Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců z pohledu pojištění a zdanění , tj. určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho provádě

Datum kurzu: 16. listopadu 2023
Čas kurzu: 9-15 hod.
*3 200 Kč (s DPH 3 872 Kč)
* PRAHA
PRAHA

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
3.200 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad (kurz)
9-17 hod.

[PODOBNÝ KURZ] Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Pro


Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. Cíl
Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze všech

Datum kurzu: 12. února 2024
Čas kurzu: 9-17 hod.
*3 700 Kč (s DPH 4 477 Kč) , oběd
* PRAHA
PRAHA

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
3.700 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ZAMĚSTNÁVÁNÍ | CIZINCŮ | komplexní | výklad
 Pořadatel kurzu: STUDIO W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: STUDIO W
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103833


Sdílet:       G+   Tw   fb


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info