REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 

Manažer jako kouč, koučování pro manažeryCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.490 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.643 CZK /Kurz


Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými variantami je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení, • kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat, • v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv, • techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW, • techniky a možnosti koučování týmu, • otázky při koučování týmu a jak je správně používat, • “strategie efektivního řešení” a její místo v koučování, • brainstorming – nástroj ke koučování skupiny. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Manažer jako kouč, koučování pro manažery ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Manažer jako kouč, koučování pro manažery s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Praha , Praha
 > Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel pro ekonomy a manažery

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech.
Praha , Praha
 > Účetní výkazy pro manažeryFinancial Statements for Managers

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu.
Praha 1 , Praha
 > Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Finanční minimum manažera

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání.
Praha , Praha
 > MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat a zefektivnit prováděné procesy. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již v programu MS Excel částečně pracují a mají pokročilou znalost jeho ovládání, pro osoby pravidelně zpracovávaj
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích.
Praha , Praha
 > Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel – manažerské nástroje

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Absolventi si z tohoto komplexního kurzu odnášejí jasnou představou o řízení informační bezpečnosti v reálném prostředí. Ústředním bodem je zevrubné, v praxi aplikovatelné pochopení mezinárodní normy ISO/IEC 27001 vč.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO/IEC 27001ISMS Manager - ISO 27001

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Absolventi si z tohoto komplexního kurzu odnášejí jasnou představou o řízení informační bezpečnosti v reálném prostředí. Ústředním bodem je zevrubné, v praxi aplikovatelné pochopení mezinárodní normy ISO/IEC 27001 vč.
Praha , Praha
 > Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO/IEC 27001ISMS Manager - ISO 27001

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Odpověď podřízených na otázku „Jak Tě vlastně vidí Tvůj šéf? “ je dobrým vstupem pro zmapování toho, jak v týmu funguje zpětná vazba.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Manažerská zpětná vazba

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Manažer není ten, kdo může dělat práci lépe než jeho lidé, ale ten, kdo může vést své lidi, aby dělali práci lépe než on. Frederick W.
Praha 1 , Praha
 > Vedení lidí pro zkušené manažery - Jak vést tým k nadprůměrným výsledkům

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe.
Praha 5 , Praha
 > Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
pracovní postupy personalisty soulad se zákoníkem práce BOZP a PO pracovně lékařské služby
Praha 1 , Praha
 > Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !
Praha 1 , Praha
 > Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Naučíte se jednoznačně komunikovat. Natrénujete, jak přesně vyjadřovat své požadavky i koncept svého vedení tak, aby to váš tým nejen rychle pochopil, ale také i podpořil.
Praha , Praha
 > Transparentní manažer: jak udržovat jasnou komunikaci s týmem i s kolegy – dvoudenní speciál

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Vysoká odolnost je dosti ceněnou dovedností, svým způsobem i uměním, jež se pro řídící pracovníky a manažery stává nutností. Každý z nás má nějaké předpoklady a schopnosti, jak se vyrovnat s tlakem okolí a adaptovat se na neustále měnící se prostředí.
Praha , Praha
 > Připravenost a odolnost v praxi manažera

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejic
Brno , Jihomoravský kraj
 > Integrovaný systém managementu - Modul III. - Manažer IMS

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2023
Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel pro ekonomy a manažery


Manažer jako kouč, koučování pro manažery

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Personalistika a osobnostní rozvoj, Personální strategie a politika, Řízení podniku a strategické plánování

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, kteří chtějí rozšířit své manažerské dovednosti také o dovednost vedení týmu koučovacím způsobem.


Přednáší ...


Ivona Homolková


Program kurzu, obsah studia ...

proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení,

kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat,

v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv,

techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,

techniky a možnosti koučování týmu,

otázky při koučování týmu a jak je správně používat,

“strategie efektivního řešení” a její místo v koučování,

brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení,

kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat,

v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv,

techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,

techniky a možnosti koučování týmu,

otázky při koučování týmu a jak je správně používat,

“strategie efektivního řešení” a její místo v koučování,

brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč.
Zjistíte, s jakými variantami je možné při koučování pracovat.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Manažer jako kouč, koučování pro manažery
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Manažer jako kouč, koučování pro manažery


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Manažer jako kouč, koučování pro manažeryDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Manažer | jako | kouč, | koučování | pro | manažery
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103401


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Manažer jako kouč, koučování pro manažery

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Manažer jako kouč, koučování pro manažery


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info