REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # JAK BEZPECNE UZAVIRAT SMLOUVY A JAK SE VYVAROVAT JEJICH NEPLATNOSTI

 

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnostiCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.636 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.190 Kč/Kurz


Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? - co všechno musím druhé straně sdělit? - je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama? - co se stane, když některé podstatné informace ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn závazků vyhrazených předem
Praha , Praha
 > Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další... Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro ty, kteří se chystají založit profil na některé sociální síti, ocení jej i aktivní uživatelé sociálních sítí, kteří na nich sdílí obsah ze svého soukro
Praha , Praha
 > Kurz bezpečného používání sociálních sítí

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) - software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku) - kolektivní dílo - na co si dát pozor při komplexním vývoji software - úprava databází
Praha , Praha
 > Smlouvy a software

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) - software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku) - kolektivní dílo - na co si dát pozor při komplexním vývoji software - úprava databází
online , eLearning
 > Smlouvy a software - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis?
Praha , Praha
 > Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis?
online , eLearning
 > Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.
online , eLearning
 > Smlouva o dílo ve stavebnictví v současných podmínkách

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí?
Praha , Praha
 > Smlouva o dílo

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí?
online , eLearning
 > Smlouva o dílo - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci Závěrečná ustanovení smluv
Praha , Praha
 > NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení - odstoupení od smlouvy
Praha , Praha
 > Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení - odstoupení od smlouvy
online , eLearning
 > Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
  Předpokládané znalosti Základní znalost a zkušenost s vývojem softwaru, ať už pro desktop, mobilní platformy nebo webové platformy. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Praha , Praha
 > Bezpečné programování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře Obecné otázky * Jaké zajištění je nejvhodnější? * Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
Praha , Praha
 > Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře Obecné otázky * Jaké zajištění je nejvhodnější? * Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
online , eLearning
 > Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?
Praha , Praha
 > Smlouva o dílo

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?
online , eLearning
 > Smlouva o dílo - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ne
Praha , Praha
 > Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ne
online , eLearning
 > Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další... Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro ty, kteří se chystají založit profil na některé sociální síti, ocení jej i aktivní uživatelé sociálních sítí, kteří na nich sdílí obsah ze svého soukro
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz bezpečného používání sociálních sítí

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika * Korektivy podnikatelských úvěrů * Korektivy spotřebitelských úvěrů * Limity sjednávání úroků z úvěru * Kdy lze přezkoumáva
Praha , Praha
 > Smlouva o úvěru

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika * Korektivy podnikatelských úvěrů * Korektivy spotřebitelských úvěrů * Limity sjednávání úroků z úvěru * Kdy lze přezkoumáva
online , eLearning
 > Smlouva o úvěru  - ON-LINE


Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Téma kurzu: Obchodní právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa,

Přednáší ...


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. - hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře

* Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy?
- mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem?
- co všechno musím druhé straně sdělit?
- je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama?
- co se stane, když některé podstatné informace zamlčím?
- mohu kdykoliv ukončit vyjednávání smlouvy?
- jak mohu zajistit svoji pozici při vyjednávání smlouvy?
- je konkurenční nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?

* Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
- co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
- musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
- ve kterých případech vstupuje do uzavírání smlouvy soud?
- může mít smlouva zpětné účinky?
- jak se uzavírá smlouva na internetu?
- jak správně připojit obchodní podmínky ke smlouvě?
- jak poznat překvapivé ujednání v obchodních podmínkách?
- jaké jsou novinky v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí a opravdu nemusí mít nikdy písemnou formu?

* Jak je při uzavírání smlouvy chráněna slabší strana?
- koho právo považuje za slabšího, je slabší stranou i podnikatel?
- jaký následek mají nečitelné nebo nesrozumitelné doložky?
- jak má podnikatel postupovat, aby se slabší stranou uzavřel nenapadnutelnou smlouvu?

* Kdy musí mít smlouva písemnou formu?
- kdy zákon stanoví povinnost písemné formy a jaké jsou následky, když to nedodržím?
- opravdu mohu písemnou smlouvu měnit jen písemně?
- představuje písemnou formu?
- jaký následek má porušení ujednané formy?
- co je to potvrzovací dopis?

* Co jsme si to vlastně ujednali?
- co všechno si ve smlouvě mohu ujednat, kde jsou hranice smluvní svobody?
- vyplatí se opisovat do smlouvy ustanovení zákona?
- lze jednostranně určit obsah smlouvy?
- jaká jsou pravidla pro výklad smluvních ujednání?

* Jaké vady vedou k neplatnosti smlouvy?
- jaké jsou případy neurčitých a nesrozumitelných ujednání a co je to zdánlivost?
- kdy soud přihlédne k neplatnosti z úřední povinnosti?
- vede každé porušení zákona k neplatnosti smlouvy?
- uzavřel jsem smlouvu v omylu, co mám dělat?
- může být neplatnou jen část smlouvy?
- jak mohu využít salvátorské klauzule?
- mohu se vzdát práva namítnout neplatnost smlouvy?

* Na co pamatovat v závěrečných ustanoveních smlouvy?
- která dispozitivní pravidla je dobré ve smlouvě vyloučit nebo změnit (postoupení pohledávky, započtení, promlčení apod.)?


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře

* Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy?
- mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem?
- co všechno musím druhé straně sdělit?
- je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama?
- co se stane, když některé podstatné informace zamlčím?
- mohu kdykoliv ukončit vyjednávání smlouvy?
- jak mohu zajistit svoji pozici při vyjednávání smlouvy?
- je konkurenční nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?

* Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
- co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
- musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
- ve kterých případech vstupuje do uzavírání smlouvy soud?
- může mít smlouva zpětné účinky?
- jak se uzavírá smlouva na internetu?
- jak správně připojit obchodní podmínky ke smlouvě?
- jak poznat překvapivé ujednání v obchodních podmínkách?
- jaké jsou novinky v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí a opravdu nemusí mít nikdy písemnou formu?

* Jak je při uzavírání smlouvy chráněna slabší strana?
- koho právo považuje za slabšího, je slabší stranou i podnikatel?
- jaký následek mají nečitelné nebo nesrozumitelné doložky?
- jak má podnikatel postupovat, aby se slabší stranou uzavřel nenapadnutelnou smlouvu?

* Kdy musí mít smlouva písemnou formu?
- kdy zákon stanoví povinnost písemné formy a jaké jsou následky, když to nedodržím?
- opravdu mohu písemnou smlouvu měnit jen písemně?
- představuje písemnou formu?
- jaký následek má porušení ujednané formy?
- co je to potvrzovací dopis?

* Co jsme si to vlastně ujednali?
- co všechno si ve smlouvě mohu ujednat, kde jsou hranice smluvní svobody?
- vyplatí se opisovat do smlouvy ustanovení zákona?
- lze jednostranně určit obsah smlouvy?
- jaká jsou pravidla pro výklad smluvních ujednání?

* Jaké vady vedou k neplatnosti smlouvy?
- jaké jsou případy neurčitých a nesrozumitelných ujednání a co je to zdánlivost?
- kdy soud přihlédne k neplatnosti z úřední povinnosti?
- vede každé porušení zákona k neplatnosti smlouvy?
- uzavřel jsem smlouvu v omylu, co mám dělat?
- může být neplatnou jen část smlouvy?
- jak mohu využít salvátorské klauzule?
- mohu se vzdát práva namítnout neplatnost smlouvy?

* Na co pamatovat v závěrečných ustanoveních smlouvy?
- která dispozitivní pravidla je dobré ve smlouvě vyloučit nebo změnit (postoupení pohledávky, započtení, promlčení apod.)?


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnostiDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Jak | bezpečně | uzavírat | smlouvy | jak | vyvarovat | jejich | neplatnosti
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102285


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org