REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PERSONALNI RISK MANAGEMENT

 

Personální risk managementCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 4.344 CZK /Kurz


Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik. * • personální riskmanagement a jeho cíle, • hlavní zdroje a druhy personálních rizik, • rizika přijetí nesprávných osob, • rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip), • rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací, • rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců, • rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců, • prevence personálních rizik: deset hlavních kroků. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Personální risk management ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Personální risk management s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Riziko je ústředním pojmem systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) a Risk Management je jeho zásadním procesem. Tento speciální kurz je v základu o pochopení normy ISO/IEC 27005, která je koncipována jako průvodce pro řízení rizik v ISMS budovaného dle ISO/IEC 27001.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Řízení rizik v ISMS dle ISO/IEC 27005ISMS Risk Management in ISO/IEC 27005

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP Nejdůležitější navrhované změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vzt
Praha , Praha
 > Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP Nejdůležitější navrhované změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vzt
online , eLearning
 > Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí. Naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry.
online , eLearning
 > Personální a organizační audity

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli dlouhodobě spokojenější a vyhnuli se moderní epidemii workoholismu. cíl Netradičně pojatý seminář zaměřený na obnovu a uspořádání pracovní a životní rovnováhy , získání inspirace a dobití energie.
Praha , Praha
 > TIME MANAGEMENT - - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Timemanagement

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Každý složitější pracovní úkol je vystaven různým interním a externím rizikům. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení vytýčeného cíle.
Praha , Praha
 > Řízení projektových a procesních rizik Risk Management in Projects

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Každý složitější pracovní úkol je vystaven různým interním a externím rizikům. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení vytýčeného cíle.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Řízení projektových a procesních rizik Risk Management in Projects

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Cílem praktického workshopu je získat nástroje pomáhající definovat a řídit strategii s ohledem na velikost a zaměření vašeho businessu. Naučíte se porozumět a pracovat se základními koncepty firemních strategií.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Strategický management firmy

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1.
Praha , Praha
 > Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1.
online , eLearning
 > Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Moderní time management pro pokročilé, náročné a zvídavé Nestíháte? Chtěli byste vědět, jak lépe nakládat se svým časem, prioritami a energií?
Praha 1 , Praha
 > Time, priority and self management - Self management pro osobní a kariérní úspěch

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Hlouběji se seznámíte s myšlenkami, které – aniž to možná tušíte – ovlivnily mnohé oblasti lidské činnosti; včetně managementu. Diskuzi vedou lektoři s dlouholetou manažerskou praxí.
online , eLearning
 > Inspirace pro přemýšlivé manažery: Zapomenuté základy managementu

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nast
Praha , Praha
 > Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nast
online , eLearning
 > Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
V rámci workshopu získáte přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. Naučíte se principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi.
Praha , Praha
 > Procesní řízení Process management

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, specialistům organizačního rozvoje i dalším manažerům a specialistům zabývajícím se zdokonalováním řízení organizace a zvyšováním kvality lidských zdrojů, a to v rámci soukromé i veřejné sféry.
Online , eLearning
 > Personální a manažerský audit

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Pracovní právo # Co je závislá práce (zákaz tzv. švarcsystému a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat Zásada co není zakázáno, je dovoleno – kdy se lze od zákona odchýlit Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád, pravidla pro ukládání povinností zaměstnancům (
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Zbiroh , Plzeňský kraj
 > Technologie beztřískového obrábění


Personální risk management

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Kurzy on-line ve virtuální učebně, Personalistika a osobnostní rozvoj, Personální strategie a politika, Řízení podniku a strategické plánování

Určeno pro ...

Určeno personálním manažerům a personalistům, liniovým manažerům, vnitřním auditorům apod. zabývajícím se prevencí podnikových rizik i tréninky řídících schopností vedoucích zaměstnanců.


Přednáší ...


doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.


Program kurzu, obsah studia ...

personální riskmanagement a jeho cíle,

hlavní zdroje a druhy personálních rizik,

rizika přijetí nesprávných osob,

rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip),

rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací,

rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců,

rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců,

prevence personálních rizik: deset hlavních kroků.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení

personální riskmanagement a jeho cíle,

hlavní zdroje a druhy personálních rizik,

rizika přijetí nesprávných osob,

rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip),

rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací,

rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců,

rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců,

prevence personálních rizik: deset hlavních kroků.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Personální risk management
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Personální risk management (kurz)
8. 2. 2023; 9:00–15:00

[PODOBNÝ KURZ] Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik.
*


personální riskmanagement a jeho cíle,
hlavní zdroje a druhy personálních rizik,
rizika přijetí nesprávných osob,
rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip),
rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací,
rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců,
rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců,
prevence personálních rizik: deset hlavních kroků.8. 2. 2023; 9:00–15:00 - - - - - kód: 2321500 - 4 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 232150A - 9 101 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232150B - 12 933 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232150C - 16 286 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.790 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Personální risk management (kurz)
12. 5. 2023; 9:00–15:00

[PODOBNÝ KURZ] Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik.
*


personální riskmanagement a jeho cíle,
hlavní zdroje a druhy personálních rizik,
rizika přijetí nesprávných osob,
rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip),
rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací,
rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců,
rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců,
prevence personálních rizik: deset hlavních kroků.12. 5. 2023; 9:00–15:00 - - - - - kód: 2321510 - 4 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 232151A - 9 101 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232151B - 12 933 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232151C - 16 286 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.790 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Personální | risk | management
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102241


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Personální risk management

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Personální risk management


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org