REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # JAK SE ASERTIVNE DOMLUVIT A NEPOKAZIT VZTAHY

 

Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahyCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 5.554 CZK /Kurz


Odnesete si návod, jak se dobře a přijatelně bránit nepříjemnému jednání. Poznáte jednotlivé typy jednání ostatních, dozvíte se také, k jakému typu jednání inklinujete vy. Zjistíte, jak pracovat s kritikou i jak přijímat a předávat zpětnou vazbu (i nepříjemnou) tak, aby tím další vzájemná komunikace neutrpěla. Vybavíte se praktickými technikami pro zvládnutí náročných komunikačních situací v pracovním i osobním životě. * • typy jednání, se kterými se můžeme setkat: jak jednotlivé typy při jednání poznat a přehled možností, jak na ně reagovat, • co patří do sebevědomého asertivního jednání a co už bývá za hranou, • jak přijímat nebo dávat kritiku a nepokazit tím trvání vztahu, • jak prosadit vlastní potřeby, názory a neohrožovat tím druhé, • jak odmítnout neoprávněné požadavky např. od kolegů, ale nenarušit tím kolegiální vztahy, • trénink sebevědomého jednání na situacích z praxe. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
online , eLearning
 > Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn závazků vyhrazených předem
Praha , Praha
 > Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022, Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek. .
Praha , Praha
 > Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022, Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek. .
online , eLearning
 > Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Objevte vztahový prodej jako další možnost budování dlouhodobého vztahu s klienty. Natrénujete zvládání technik obchodního jednání od prvního “studeného” kontaktu až po uzavření dlouhodobé spolupráce trvající i několik let.
Praha , Praha
 > Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Absolvent získá znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených
webiář , eLearning
 > Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům opro
Praha , Praha
 > Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům opro
online , eLearning
 > Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.
Online , eLearning
 > ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – NA KOHO SE VZTAHUJE A JAKÉ POVINNOSTI Z NĚJ VYPLÝVAJÍ

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu.
Praha , Praha
 > Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář), AK - PV-331 - 2021 Cíl semináře Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). .
Praha , Praha
 > Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář), AK - PV-331 - 2021 Cíl semináře Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). .
online , eLearning
 > Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Poznáte jednotlivé typy jednání ostatních, dozvíte se také, k jakému typu jednání inklinujete vy. Odnesete si návod, jak se dobře a přijatelně bránit nepříjemnému jednání ostatních.
Praha , Praha
 > Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky *
Praha , Praha
 > Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky *
online , eLearning
 > Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
V průběhu semináře se dozvíte, v čem a kde se často skrývají příčiny špatných vztahů, které nejsou na první pohled vidět. * • jak rozklíčovat příčiny špatných vztahů na pracovišti, • specifika jednotlivých typů osobností, typy jejich jednání a komunikace, • identifikace třecích ploch mezi jednot
Praha , Praha
 > Mezilidské vztahy na pracovišti – prevence konfliktů a řešení špatných vztahů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Absolvent získá znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených
webiář , eLearning
 > Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu.
Praha , Praha
 > Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D).
Praha , Praha
 > Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D).
online , eLearning
 > Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění


Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy

Téma kurzu: Komunikace, rétorika, asertivita, Manažerské dovednosti (soft skills), Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Personalistika a osobnostní rozvoj

Určeno pro ...

Seminář ocení všichni, kdo komunikují s kolegy, klienty apod. a potřebují zvládnout i složitější komunikační situace co nejlépe – a především tak, aby tím neohrozili současné ani budoucí vztahy.


Přednáší ...


Mgr. Tereza Vančatová


Program kurzu, obsah studia ...

typy jednání, se kterými se můžeme setkat: jak jednotlivé typy při jednání poznat a přehled možností, jak na ně reagovat,

co patří do sebevědomého asertivního jednání a co už bývá za hranou,

jak přijímat nebo dávat kritiku a nepokazit tím trvání vztahu,

jak prosadit vlastní potřeby, názory a neohrožovat tím druhé,

jak odmítnout neoprávněné požadavky např. od kolegů, ale nenarušit tím kolegiální vztahy,

trénink sebevědomého jednání na situacích z praxe.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing)


Obsah kurzu/školení

typy jednání, se kterými se můžeme setkat: jak jednotlivé typy při jednání poznat a přehled možností, jak na ně reagovat,

co patří do sebevědomého asertivního jednání a co už bývá za hranou,

jak přijímat nebo dávat kritiku a nepokazit tím trvání vztahu,

jak prosadit vlastní potřeby, názory a neohrožovat tím druhé,

jak odmítnout neoprávněné požadavky např. od kolegů, ale nenarušit tím kolegiální vztahy,

trénink sebevědomého jednání na situacích z praxe.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Odnesete si návod, jak se dobře a přijatelně bránit nepříjemnému jednání.
Poznáte jednotlivé typy jednání ostatních, dozvíte se také, k jakému typu jednání inklinujete vy.
Zjistíte, jak pracovat s kritikou i jak přijímat a předávat zpětnou vazbu (i nepříjemnou) tak, aby tím další vzájemná komunikace neutrpěla.

Vybavíte se praktickými technikami pro zvládnutí náročných komunikačních situací v pracovním i osobním životě.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy (kurz)
1. 11. 2022; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Poznáte jednotlivé typy jednání ostatních, dozvíte se také, k jakému typu jednání inklinujete vy. Odnesete si návod, jak se dobře a přijatelně bránit nepříjemnému jednání ostatních. Zjistíte, jak pracovat s kritikou i jak přijímat a předávat zpětnou vazbu. Vybavíte se praktickými technikami ke zvládnutí náročných komunikačních situací v pracovním i osobním životě.
*


typy jednání, se kterými se můžeme setkat: jak jednotlivé typy poznat a možnosti, jak na taková jednání reagovat,
jak přijímat nebo předávat kritiku a nepokazit tím vztah,
jak prosadit vlastní potřeby, názory a neohrožovat tím druhé,
co patří do sebevědomého asertivního jednání a co už ne,
jak odmítnout neoprávněné požadavky např. od kolegů, ale nenarušit tím vztahy,
trénink sebevědomého jednání na situacích z praxe.1. 11. 2022; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2222550 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 222255A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 222255B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 222255C - 15 606 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Jak | asertivně | domluvit | nepokazit | vztahy
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102235


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak se asertivně domluvit a nepokazit vztahy


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org