REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PERSONALNI CONTROLLING NASTROJ KE ZVYSENI EFEKTIVITY PERSONALNIHO RIZENI

 

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízeníCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.190 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 5.070 CZK /Kurz


Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * • proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • nástroje personálního controllingu, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace, • personální reporting a benchmarking, • personální opatření, • hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů, • kvalitativní personální controlling, • dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků, • personální standardy a personální manuál firmy, • zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP Nejdůležitější navrhované změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vzt
Praha , Praha
 > Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP Nejdůležitější navrhované změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vzt
online , eLearning
 > Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí. Naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry.
online , eLearning
 > Personální a organizační audity

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1.
Praha , Praha
 > Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1.
online , eLearning
 > Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, specialistům organizačního rozvoje i dalším manažerům a specialistům zabývajícím se zdokonalováním řízení organizace a zvyšováním kvality lidských zdrojů, a to v rámci soukromé i veřejné sféry.
Online , eLearning
 > Personální a manažerský audit

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik. * • personální riskmanagement a jeho cíle, • hlavní zdroje a druhy personálních rizik, • rizika přijetí nesprávných osob, • rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterů
online , eLearning
 > Personální risk management

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neustálého) zlepšování procesů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neustálého) zlepšování procesů.
Praha , Praha
 > Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na tomto kurzu Vás naučíme systematizovat jednotlivé znaky kvality, dívat se na vlastní produkty očima zákazníka a pochopit principy kontroly a zkoušení. Na praktických příkladech si vyzkoušíte aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kvalita a základní nástroje managementu kvality

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na tomto kurzu Vás naučíme systematizovat jednotlivé znaky kvality, dívat se na vlastní produkty očima zákazníka a pochopit principy kontroly a zkoušení. Na praktických příkladech si vyzkoušíte aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi.
Praha , Praha
 > Kvalita a základní nástroje managementu kvality

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o zaměstnání vůbec, o průběhu výběrového pohovo
Praha , Praha
 > Personální výběrPersonal selection

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o zaměstnání vůbec, o průběhu výběrového pohovo
Brno , Jihomoravský kraj
 > Personální výběrPersonal selection

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Atlassian JIRA je předním nástrojem pro projektové řízení, evidenci, kontrolu úkolů a sledování chyb. Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky tak pro uživatele, kteří si potřebují upevnit základy používání JIRA.
Brno , Jihomoravský kraj
 > JIRA Core a JIRA Software - nástroj pro řízení projektůJIRA - Issue & Project Tracking for Software Teams

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel – manažerské nástroje

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky.
Praha , Praha
 > Úprava obrázků pomocí online nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky.
Kolín , Středočeský kraj
 > Úprava obrázků pomocí online nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Personalistika # Určeno pro personální manažery a specialisty HR hledající návod na controllingové uchopení přínosu zaměstnanců, ale také pro controllery uvažující o zavedení personálního controllingu. cíl Aplikovat controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů.
Praha , Praha
 > PERSONÁLNÍ CONTROLLING pro pokročilé - - rozdělení zaměstnanců do kategorií a přínos každého z nich firmě

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2023.
Praha , Praha
 > Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2023.
online , eLearning
 > Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2023
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel – manažerské nástroje


Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Kurzy on-line ve virtuální učebně, Personalistika a osobnostní rozvoj, Personální strategie a politika, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Určeno pro ...

Seminář ocení personální manažeři a specialisté, controlleři i další podnikoví specialisté, kteří se zabývají zaváděním či rozvojem personálního controllingu nebo zdokonalováním efektivity personálního řízení.


Přednáší ...


doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.


Program kurzu, obsah studia ...

proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,

nástroje personálního controllingu,

jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,

nastavení personálních plánů a cílů,

personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,

personální reporting a benchmarking,

personální opatření,

hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,

kvalitativní personální controlling,

dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,

personální standardy a personální manuál firmy,

zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení

proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,

nástroje personálního controllingu,

jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,

nastavení personálních plánů a cílů,

personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,

personální reporting a benchmarking,

personální opatření,

hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,

kvalitativní personální controlling,

dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,

personální standardy a personální manuál firmy,

zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení (kurz)
28. 3. 2022; 9:00–15:00

[PODOBNÝ KURZ] Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.
*


proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,
nástroje personálního controllingu,
jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,
nastavení personálních plánů a cílů,
personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,
personální reporting a benchmarking,
personální opatření,
hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,
kvalitativní personální controlling,
dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,
personální standardy a personální manuál firmy,
zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.28. 3. 2022; 9:00–15:00 - - - - - kód: 2321540 - 4 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 232154A - 8 961 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232154B - 12 813 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232154C - 16 246 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení (kurz)
20. 7. 2022; 9:00–15:00

[PODOBNÝ KURZ] Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.
*


proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení,
nástroje personálního controllingu,
jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat,
nastavení personálních plánů a cílů,
personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,
personální reporting a benchmarking,
personální opatření,
hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,
kvalitativní personální controlling,
dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků,
personální standardy a personální manuál firmy,
zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.20. 7. 2022; 9:00–15:00 - - - - - kód: 2321550 - 4 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 232155A - 8 961 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232155B - 12 813 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 232155C - 16 246 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Personální | controlling: | nástroj | zvýšení | efektivity | personálního | řízení
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101864


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org