REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # DANOVY A UCETNI PROFESIONAL 2022 NOVINKY ROKU 2023 NA ZAMKU

 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně > Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámkuCena kurzu:
    ... bez DPH: 12.066 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 14.600 Kč/Kurz


Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 29.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová  Út 29.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe - Ing. Jana Pilátová St 30.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022/2023 AKTUÁLNĚ - Ing. Petr Kout, CSc. Čt 01.12.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  Aktuální pohled na DPH, Novinky 2022/2023  - Ing. Škaloud                                                                          * Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022 a aktuální změny chystané pro rok 2023 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe  1. novinky roku 2022/2023 Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů (momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů) Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu (ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu)  2. příprava na účetní závěrku 2022 Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih (desatero) Poznatky z auditorské praxe (kde se chybuje a na co si dát pozor) Účtování pohledávek a závazků (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy) povinnost dodanění dluhů po splatnosti (vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů; vazba na účetnictví (ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty) a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob) účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti (povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů) vykazování pohledávek a závazků v rozvaze (vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p.) Kdo se v tom má vyznat? Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady (Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku; I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky; I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou; I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně; I-47 Přijaté zálohy v cizí měně) Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí Vnitřní předpisy – povinné Vnitřní předpisy – ostatní Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost Informační tok ve firmě proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví? Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě p ... © InAkademia s.r.o.
 
Přihláška na kurz & termín:
Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, ,

Přednáší ...


Ing. Jana Pilátová
Ing. Petr Kout CSc.
Ing. Roman Škaloud


Program kurzu, obsah studia ...

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022 a aktuální změny chystané pro rok 2023 ve zmiňovaných zákonech.

Program

I. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe 1. novinky roku 2022/2023

  • Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů (momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů)

  • Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu (ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu)
 2. příprava na účetní závěrku 2022

  • Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih (desatero)

  • Poznatky z auditorské praxe (kde se chybuje a na co si dát pozor)


  Účtování pohledávek a závazků (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy)  • povinnost dodanění dluhů po splatnosti (vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů; vazba na účetnictví (ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty) a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob)

  • účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti (povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů)

  • vykazování pohledávek a závazků v rozvaze (vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p.)


  Kdo se v tom má vyznat?  • Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady (Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku; I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky; I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou; I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně; I-47 Přijaté zálohy v cizí měně)


  Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí  • Vnitřní předpisy – povinné

  • Vnitřní předpisy – ostatní

  • Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost


  Informační tok ve firmě  • proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví?


  Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě patří mezi povinnosti účetní a co už ne  • vystavování prvotních dokladů, druhy/ typy prvotních dokladů, kdo je oprávněný vystavovat prvotní doklady, jejich věcná a formální kontrola, zápisy do finančního účetnictví bez prvotních dokladů je dle zákona nepřípustné

  • odpovědnost za

   • vystavení prvotního účetního dokladu,

   • vedení účetnictví,

   • sestavování účetní závěrky

   • informace vykazované v účetní závěrce

   • sestavení výroční zprávy,

   • zprávy o vztazích,

   • zveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy


 


II. den 30.11.2022 - Ing. Petr Kout, CSc. - Daně z příjmů 2022/2023 Aktuálně • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů

 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní

 • Daňové a nedaňové náklady – vybrané problémy

 • Dlouhodobý hmotný majetek, jeh technické zhodnocení a vliv na základ daně z příjmů

 • Aktuální odpočty od základu daně, slevy na dani

 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů

 • Podávání přiznání k dani z příjmů

 • Výpočet záloh na daň

 • Zdaňování podílů na zisku


 


III. Den 1.12.2022 - Ing. Roman Škaloud - Aktuální pohled na DPH, novinky 2022/2023


 Nejnovější novely zákona o DPH • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály

 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby

 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku

 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS

 • Daňové doklady, opravné daňové doklady

 • Nedobytné pohledávky

 • Vývoj sazeb daně

 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení

 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH

 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)

 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené

 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH

 • Kryptoměny a DPH

 • DPH vcestovním ruchu

 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)

 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší

 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

 • Režim přenesení daňové povinnosti

 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace

 • Provozovatel elektronického rozhraní

 • Prodej zboží na dálku

 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR

 • Připravované novely zákona o DPH

 • Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč

 • Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.

 • Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH

 • Změny u sazeb daně – možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0 – 5 %

 • Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému

 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje

 • Dotazy účastníků semináře (průběžně)Obsah kurzu/školení

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022 a aktuální změny chystané pro rok 2023 ve zmiňovaných zákonech.

Program

I. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe 1. novinky roku 2022/2023

  • Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů (momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů)

  • Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu (ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu)
 2. příprava na účetní závěrku 2022

  • Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih (desatero)

  • Poznatky z auditorské praxe (kde se chybuje a na co si dát pozor)


  Účtování pohledávek a závazků (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy)  • povinnost dodanění dluhů po splatnosti (vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů; vazba na účetnictví (ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty) a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob)

  • účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti (povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů)

  • vykazování pohledávek a závazků v rozvaze (vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p.)


  Kdo se v tom má vyznat?  • Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady (Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku; I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky; I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou; I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně; I-47 Přijaté zálohy v cizí měně)


  Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí  • Vnitřní předpisy – povinné

  • Vnitřní předpisy – ostatní

  • Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost


  Informační tok ve firmě  • proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví?


  Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě patří mezi povinnosti účetní a co už ne  • vystavování prvotních dokladů, druhy/ typy prvotních dokladů, kdo je oprávněný vystavovat prvotní doklady, jejich věcná a formální kontrola, zápisy do finančního účetnictví bez prvotních dokladů je dle zákona nepřípustné

  • odpovědnost za

   • vystavení prvotního účetního dokladu,

   • vedení účetnictví,

   • sestavování účetní závěrky

   • informace vykazované v účetní závěrce

   • sestavení výroční zprávy,

   • zprávy o vztazích,

   • zveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy


 


II. den 30.11.2022 - Ing. Petr Kout, CSc. - Daně z příjmů 2022/2023 Aktuálně • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů

 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní

 • Daňové a nedaňové náklady – vybrané problémy

 • Dlouhodobý hmotný majetek, jeh technické zhodnocení a vliv na základ daně z příjmů

 • Aktuální odpočty od základu daně, slevy na dani

 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů

 • Podávání přiznání k dani z příjmů

 • Výpočet záloh na daň

 • Zdaňování podílů na zisku


 


III. Den 1.12.2022 - Ing. Roman Škaloud - Aktuální pohled na DPH, novinky 2022/2023


 Nejnovější novely zákona o DPH • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály

 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby

 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku

 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS

 • Daňové doklady, opravné daňové doklady

 • Nedobytné pohledávky

 • Vývoj sazeb daně

 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení

 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH

 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)

 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené

 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH

 • Kryptoměny a DPH

 • DPH vcestovním ruchu

 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)

 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší

 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

 • Režim přenesení daňové povinnosti

 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace

 • Provozovatel elektronického rozhraní

 • Prodej zboží na dálku

 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR

 • Připravované novely zákona o DPH

 • Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč

 • Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.

 • Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH

 • Změny u sazeb daně – možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0 – 5 %

 • Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému

 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje

 • Dotazy účastníků semináře (průběžně)Cíl školení / poznámka ke kurzu

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 29.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová  Út 29.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe - Ing. Jana Pilátová St 30.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022/2023 AKTUÁLNĚ - Ing. Petr Kout, CSc. Čt 01.12.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  Aktuální pohled na DPH, Novinky 2022/2023  - Ing. Škaloud                                                                                           Ubytování : Pro tento třídenní seminář jsem pro vás vybrala luxusní čtyřhvězdičkový wellness hotel Zámek Valeč na Vysočině. Ubytování je zajištěno na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích, v ceně máte neomezený vstup do hotelového wellness https: .hotel-valec.cz/wellness/    Stravování : Všichni účastníci semináře mají k dispozici plnou penzi, snídaně bufetovým způsobem, oběd a večeře servírované, výběrem ze tří menu. Na semináři budete mít coffe break a nealkoholické nápoje. V ceně nejsou zahrnuty alkoholické nápoje.   


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Zámek Valeč - Wellness hotel, - Celá ČR, Zámek Valeč - Wellness hotel, Valeč 1, Valeč, 67553

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku (kurz)
9:00
LastMinute
9:00 - 14600 (cena kurzu včetně DPH) - 12066
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 12.066 Kč/Kurz   [14.600 včetně DPH ]


14.600 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Daňový | účetní | profesionál | 2022, | novinky | roku | 2023 | zámku
 Pořadatel kurzu: InAkademia s.r.o.


* Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
* Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
* Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
* Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
* Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
* Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
* Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
* V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o. ...dále viz: InAkademia s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101829


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku


 • 29.11.2022 Zámek Valeč - Wellness hotel, - Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku InAkademia s.r.o.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  [?]

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  [?]

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Free eshop: Shopilo.org