REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PREZENTACNI DOVEDNOSTI JAK DAT PREZENTACI STAVU

 

Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávuCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.790 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 5.796 CZK /Kurz


Zažijete vysoce intenzívní trénink v bezpečném prostředí, získáte pokročilé tipy pro komunikaci v obtížných situacích. Seminář je veden vysoce interaktivní formou – teorie zaujímá jen malou část kurzu. Obsah je pružně přizpůsobován skupině i výkonu jednotlivců. U zkušených řečníků posílíme nástavbové techniky podle přirozeného stylu řečníka. * • soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka, • příprava a stavba prezentace, pravidla působivé prezentace, • příprava moderních prezentačních pomůcek a jejich správné využití, • kde dělá 99 % řečníků chyby a jak toho využít pro svoji prezentaci, • vhodná volba slov a skladba vět, • hlas, rychlost řeči, pomlky, styl a dynamika projevu, • ovládnutí prostoru, • jak na přirozený strach a trému, • citlivá témata a jak s nimi při prezentaci pracovat, • jak zvládnout improvizaci, • lidskost a autorita v prezentaci, • jak zaujmout a získat publikum, aby slyšelo a chápalo, co řečník říká, • jak zvládnout těžké situace při prezentaci, • odvrácení/zužitkování konfliktu, • další tipy pro práci s publikem při prezentaci. Praktické nácviky během celého semináře. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Pro koho je kurz určen Kurz je určen všem, kteří vytvářejí PowerPointové prezentace a chtějí se zlepšit v dovednostech vystupování a využívání těchto prezentací. Zaměření kurzu Cílem tohoto kurzu je zlepšit své prezentační dovednosti a to díky efektivní tvorbě prezentací a vlastního vystup
Praha , Praha
 > Kurz prezentace s využitím PowerPointu – tipy jak posluchače neuspat, ale zaujmout!

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem.
Praha , Praha
 > Prezentační a rétorické dovednosti – dvoudenní seminář

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zavedení nových povinností a co zatím víme a nevíme o atestacích. * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů, rozšíření některých povinností na nové.
Praha , Praha
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zavedení nových povinností a co zatím víme a nevíme o atestacích. * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů, rozšíření některých povinností na nové.
online , eLearning
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Prezentační dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na žebříky ve smyslu platných ČSN. Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí.
webiář , eLearning
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM  ZAŠKOLENÝM  ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení nosnosti a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na regály ve smyslu platných ČSN. Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky,
webiář , eLearning
 > INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů.

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na ruční vozíky ve smyslu platných ČSN. Vypracování provozní dokumentace a místních provozních bezpečnostních předpisů.
webiář , eLearning
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro  Uživatele ručních vozíků.

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Předvedeme si, jak se dobře připravit, naučíte se bojovat s trémou. Naučíte se, jak mluvit před publikem i kamerou.
Praha , Praha
 > Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Jak prezentovat čísla, grafy a tabulky tak, aby jim posluchači rozuměli a prezentace je bavila Věřte nebo ne, PowerPoint je skvělý software pro vizuální komunikaci. Nabízí nám tolik možností, až je někdy těžké se v nich orientovat.
Online , eLearning
 > Chytrá vizualizace dat v prezentacích - Přetvořte nudná data v potěchu pro oči

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem.
Praha , Praha
 > Rozvoj prezentačních dovednostíDeveloping Presentation Skills

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Rozvoj prezentačních dovednostíDeveloping Presentation Skills

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cílem praktického workshopu je naučit se základům prezentací. Pomůžeme Vám vyvarovat se nejčastějších chyb při prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, firmy, myšlenky.
Praha , Praha
 > Základy prezentaceBasics of Presentation Techniques

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cílem praktického workshopu je naučit se základům prezentací. Pomůžeme Vám vyvarovat se nejčastějších chyb při prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, firmy, myšlenky.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Základy prezentaceBasics of Presentation Techniques

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cíl kurzu Naplno využívat prezenční schopnosti aplikace SketchUp, aby vaše návrhy byly o další stupeň realističtější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro středně pokročilé uživatele aplikace Trimble SketchUp, dále jej doporučujeme všem SketchUp samouků
Brno , Jihomoravský kraj
 > Trimble SketchUp – prezentace návrhů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své komunikační, argumentační a prezentační schopnosti, i těm kteří se zabývají tréninky řídících komunikačních schopností zaměstnanců.
Praha 2 , Praha
 > PRAVIDLA PŘESVĚDČIVÉ KOMUNIKACE, ARGUMENTACE A PREZENTACE

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Prezentační dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Pro koho je kurz určen Kurz je určen těm, kteří již mají s prezentováním zkušenosti a chtěli by své dovednosti posunout ještě dále netradiční a zábavnou formou.    Zaměření kurzu Cílem tohoto kurzu je zlepšit své prezentační dovednosti netradičním způsobem pomocí příběhů, techniky gamif
Praha , Praha
 > Kurz prezentace pro pokročilé – vyprávějte své příběhy poutavě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíl kurzu Naplno využívat prezenční schopnosti aplikace SketchUp, aby vaše návrhy byly o další stupeň realističtější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro středně pokročilé uživatele aplikace Trimble SketchUp, dále jej doporučujeme všem SketchUp samouků
Praha , Praha
 > Trimble SketchUp – prezentace návrhů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na žebříky ve smyslu platných ČSN. Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí.
webiář , eLearning
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM  ZAŠKOLENÝM  ZAMĚSTNANCEM

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení nosnosti a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na regály ve smyslu platných ČSN. Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky,
webiář , eLearning
 > INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů.

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na ruční vozíky ve smyslu platných ČSN. Vypracování provozní dokumentace a místních provozních bezpečnostních předpisů.
webiář , eLearning
 > KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro  Uživatele ručních vozíků.


Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Komunikace, rétorika, asertivita, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Personalistika a osobnostní rozvoj, Řízení podniku a strategické plánování

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, kteří prezentují a kteří chtějí své prezentace vylepšit o další možnosti a dovednosti.


Přednáší ...


Lenka Jedličková


Program kurzu, obsah studia ...

soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka,

příprava a stavba prezentace, pravidla působivé prezentace,

příprava moderních prezentačních pomůcek a jejich správné využití,

kde dělá 99 % řečníků chyby a jak toho využít pro svoji prezentaci,

vhodná volba slov a skladba vět,

hlas, rychlost řeči, pomlky, styl a dynamika projevu,

ovládnutí prostoru,

jak na přirozený strach a trému,

citlivá témata a jak s nimi při prezentaci pracovat,

jak zvládnout improvizaci,

lidskost a autorita v prezentaci,

jak zaujmout a získat publikum, aby slyšelo a chápalo, co řečník říká,

jak zvládnout těžké situace při prezentaci,

odvrácení/zužitkování konfliktu,

další tipy pro práci s publikem při prezentaci.


Praktické nácviky během celého semináře.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka,

příprava a stavba prezentace, pravidla působivé prezentace,

příprava moderních prezentačních pomůcek a jejich správné využití,

kde dělá 99 % řečníků chyby a jak toho využít pro svoji prezentaci,

vhodná volba slov a skladba vět,

hlas, rychlost řeči, pomlky, styl a dynamika projevu,

ovládnutí prostoru,

jak na přirozený strach a trému,

citlivá témata a jak s nimi při prezentaci pracovat,

jak zvládnout improvizaci,

lidskost a autorita v prezentaci,

jak zaujmout a získat publikum, aby slyšelo a chápalo, co řečník říká,

jak zvládnout těžké situace při prezentaci,

odvrácení/zužitkování konfliktu,

další tipy pro práci s publikem při prezentaci.


Praktické nácviky během celého semináře.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Zažijete vysoce intenzívní trénink v bezpečném prostředí, získáte pokročilé tipy pro komunikaci v obtížných situacích.
Seminář je veden vysoce interaktivní formou – teorie zaujímá jen malou část kurzu.
Obsah je pružně přizpůsobován skupině i výkonu jednotlivců. U zkušených řečníků posílíme nástavbové techniky podle přirozeného stylu řečníka.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávuDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Prezentační | dovednosti | jak | dát | prezentaci | šťávu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101824


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org