REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERK

 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINECena kurzu:
    ... bez DPH: 2.057 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.489 Kč/Kurz


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmín ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH.
Zámek Valeč - Wellness hotel, , Celá ČR
 > Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností.
Praha , Praha
 > Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností.
online , eLearning
 > Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. * Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví: • oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví, • český účetní standard dlouhodobý nehmotný a
online , eLearning
 > Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily.
on-line , eLearning
 > Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci .
on-line , eLearning
 > Daňová evidence – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
on-line , eLearning
 > Daňový specialista - online

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz.
on-line , eLearning
 > DPH pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte postupy, jak díky webovým stránkám a chytrému online marketingu získat zákazníky. Dozvíte se, jak připravit webovou prezentaci (tvorba obsahu), jak ji lze propagovat (SEO, sociální sítě, SEM, PPC) a jak to vše měřit a vyhodnotit návratnost investice (Google Analytics).
on-line , eLearning
 > Internetový marketing – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky.
on-line , eLearning
 > Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další.
on-line , eLearning
 > Základy pracovního práva – online kurz


Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Přednáší ...


Ing. Jiří Vrba - člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec


Program kurzu, obsah studia ...


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
- Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
- Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
- Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
- Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
- Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
- Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

* Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
- Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
- Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
- Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
- Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
- Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
- Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
- WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

* Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
- Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
- Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
- Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
- Přípravné práce
- Průběh inventarizací
- Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

* Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
- Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
- Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
- Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
- ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
- Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
- Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

* Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
- Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
- Specifika u pasiv
- Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
- Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

* Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
- Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
- Obecné přístupy auditora
- Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
- Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
- Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

* Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
- Nedostatečná připravenost
- Neprůkaznost inventarizací
- Neúplnost inventarizací
- Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
- Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

*

Diskuse a závěr
- Praktické příklady z praxe
- WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
- Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
- Možnosti vymáhání mank a škod
- Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
- Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
- Judikát: inventurní manko a DPH
- Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace


Obsah kurzu/školení


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
- Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
- Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
- Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
- Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
- Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
- Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

* Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
- Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
- Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
- Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
- Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
- Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
- Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
- WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

* Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
- Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
- Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
- Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
- Přípravné práce
- Průběh inventarizací
- Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

* Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
- Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
- Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
- Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
- ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
- Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
- Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

* Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
- Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
- Specifika u pasiv
- Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
- Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

* Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
- Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
- Obecné přístupy auditora
- Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
- Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
- Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

* Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
- Nedostatečná připravenost
- Neprůkaznost inventarizací
- Neúplnost inventarizací
- Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
- Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

*

Diskuse a závěr
- Praktické příklady z praxe
- WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
- Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
- Možnosti vymáhání mank a škod
- Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
- Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
- Judikát: inventurní manko a DPH
- Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINEDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Jak | provést | řádně | inventarizace | majetku | závazků | jako | součást | přípravy | účetní | závěrku | 31. | 12. | 2022 | ON-LINE
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101676


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org