REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OSOBNI AGENDA ZAMESTNANCU V PRACOVNEPRAVNICH VZTAZICH Z POHLEDU GDPR A PRAXE

 

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxeCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.390 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 CZK /Kurz


Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR: • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, • nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, • základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců, • právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců, • souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium, • kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem, • požadavek na transparentnost dat na pracovišti, • problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním: • GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace, • posouzení proporcionality, • problematika během přijímacího řízení, • zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru, • zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele, • zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova, • zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech, • zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám, • zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích. Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele. Základní složky osobní evidence: Vymezení obsahu osobního spisu • jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat. Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat: Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat • zákonem povolené výjimky • osobní údaje v dokumentech osobní evidence. Mzdové listy: Identifikace zaměstnance • problematika utajení výše mzdy zaměstnance. Vzorový obsah osobního spisu: Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.
Praha 2 , Praha
 > Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
online , eLearning
 > Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MPSV - A2022 - 0616-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-144 - 2022 Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo
online , eLearning
 > Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MPSV - A2022 - 0616-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-144 - 2022 Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo
Praha , Praha
 > Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb.
Praha , Praha
 > Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb.
online , eLearning
 > Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP Vzdělávací.
Praha , Praha
 > GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP Vzdělávací.
online , eLearning
 > GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Dozvíte se, jaké je vaše osobní vnímání času. Zjistíte, jaké okolnosti následně ovlivňují vaši schopnost s časem efektivně hospodařit.
Praha , Praha
 > Time management dle osobnostního nastavení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cíl semináře Seminář se bude věnovat většině institutů zákona o státní službě, jeho provázanost k ostatním právním normám upravující státně zaměstnanecké poměry a představí zákon o státní službě z pohledu praktika. Budou představeny personální systémy: náboru, odměňování, služebního hodnocení, kárné odpovědnosti, práv a povinností a délky služebního poměru.
Praha , Praha
 > Zákon o státní službě z pohledu personalistiky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Cíl semináře Seminář se bude věnovat většině institutů zákona o státní službě, jeho provázanost k ostatním právním normám upravující státně zaměstnanecké poměry a představí zákon o státní službě z pohledu praktika. Budou představeny personální systémy: náboru, odměňování, služebního hodnocení, kárné odpovědnosti, práv a povinností a délky služebního poměru.
online , eLearning
 > Zákon o státní službě z pohledu personalistiky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rozpoznejte správného kandidáta a získejte ho pro svou společnost Situace na pracovním trhu se za posledních pár let dramaticky změnila. Lidé se už nebojí najít si novou práci, protože procento nezaměstnanosti je opravdu nízké.
Online , eLearning
 > Vedení kvalitního výběrového pohovoru v praxi - Připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Finanční účetnictví # Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
Praha , Praha
 > ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH - z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, - vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Po úspěšném absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače absolvent získá základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word do úrovně základ. používání.
Havířov, Karviná, Orlová,Frýde , Moravskoslezský kraj
 > ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zkušená účetní.
Praha , Praha
 > Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zkušená účetní.
online , eLearning
 > Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá náborová komunikace personalistů! Ano, HR marketing je dnes samostatnou kategorií marketingu, která pomáhá budovat dobré jméno značky a firmy.
Praha , Praha
 > INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
Praha , Praha
 > Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
online , eLearning
 > Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany osobních údajů, * vybrané pojmy (osobní údaj a zvláštní údaj,
Praha , Praha
 > GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany osobních údajů, * vybrané pojmy (osobní údaj a zvláštní údaj,
online , eLearning
 > GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)


Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe

Téma kurzu: Pracovní právo, Personální strategie a politika, Obchodní právo, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Řízení projektů a týmů

Určeno pro ...

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností souvisejících s personální a mzdovou agendou.


Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý


Program kurzu, obsah studia ...
Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR:

principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,

nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,

základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců,

právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,

souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,

kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,

požadavek na transparentnost dat na pracovišti,

problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.


Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:

GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,

posouzení proporcionality,

problematika během přijímacího řízení,

zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,

zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,

zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,

zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,

zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,

zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.


Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.


Základní složky osobní evidence:
Vymezení obsahu osobního spisu
jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.


Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat:
Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
zákonem povolené výjimky
osobní údaje v dokumentech osobní evidence.


Mzdové listy:
Identifikace zaměstnance
problematika utajení výše mzdy zaměstnance.


Vzorový obsah osobního spisu:
Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
-- (Nezařazeno) --


Obsah kurzu/školení
Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR:

principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,

nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,

základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců,

právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,

souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,

kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,

požadavek na transparentnost dat na pracovišti,

problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.


Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:

GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,

posouzení proporcionality,

problematika během přijímacího řízení,

zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,

zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,

zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,

zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,

zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,

zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.


Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.


Základní složky osobní evidence:
Vymezení obsahu osobního spisu
jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.


Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat:
Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
zákonem povolené výjimky
osobní údaje v dokumentech osobní evidence.


Mzdové listy:
Identifikace zaměstnance
problematika utajení výše mzdy zaměstnance.


Vzorový obsah osobního spisu:
Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe (seminář)
15. 11. 2022; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.
*

Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR:
principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,
základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců,
právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,
kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,
požadavek na transparentnost dat na pracovišti,
problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:
GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,
posouzení proporcionality,
problematika během přijímacího řízení,
zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,
zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.

Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.

Základní složky osobní evidence: Vymezení obsahu osobního spisu
jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.

Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat: Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
zákonem povolené výjimky
osobní údaje v dokumentech osobní evidence.

Mzdové listy: Identifikace zaměstnance
problematika utajení výše mzdy zaměstnance.

Vzorový obsah osobního spisu: Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.

Odpovědi na dotazy.15. 11. 2022; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2204720 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 220472A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220472B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220472C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe (seminář)
15. 11. 2022; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.
*

Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR:
principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,
základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců,
právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,
kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,
požadavek na transparentnost dat na pracovišti,
problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:
GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,
posouzení proporcionality,
problematika během přijímacího řízení,
zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,
zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.

Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.

Základní složky osobní evidence: Vymezení obsahu osobního spisu
jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.

Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat: Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
zákonem povolené výjimky
osobní údaje v dokumentech osobní evidence.

Mzdové listy: Identifikace zaměstnance
problematika utajení výše mzdy zaměstnance.

Vzorový obsah osobního spisu: Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.

Odpovědi na dotazy.15. 11. 2022; 9:00–16:00 - - - - - kód: 22A4720 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A472A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A472B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A472C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Osobní | agenda | zaměstnanců | pracovněprávních | vztazích | pohledu | GDPR | praxe
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-100464


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org