HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: Právo a legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : Právo a legislativa

[AND - vyhledává všechna slova]


[?]


Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Spisová služba u veřejnoPrávních původců v praxi (listinná i elektronická forma) 2020-11-19 Pardubice Seminář je určen veřejnoPrávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosPrávnými celky, státní sPrávě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky po ...
Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty - třídenní kurz 2020-11-18 Pardubice Seminář je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti či podnikatele bez znalosti účetnictví, kteří chtějí získat  informace o podstatě a významu účetnictví, zorientovat se v legislativě spojené s účetnictvím a seznámit se s základními účetními technikami  * Cílem semináře je získat základní přehled v legislativě spojené s účetnictvím podnikatelů, seznámit se se základními principy účtování a osvojení si základních znalostí potřebných pro orientaci v účetní problematice.ProgramI. den • 18. ...
Cestovní náhrady 2021 2020-12-14 Praha Po semináři budete komplexně znát aktuální možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. Konkrétní dotazy účastníků k dané problematice budou zodpovídány v průběhu semináře. * • obecné vymezení pr ...
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP 2020-11-03 online Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu k obci s rozšířenou působností. ...
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS 2020-11-19 Praha GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast sPrávy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM/DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického. Seznámí účastníky s požadavky základních zákonů a ...
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS 2020-11-19 Brno GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast sPrávy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM/DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického. Seznámí účastníky s požadavky základních zákonů a ...
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS 2021-02-11 Brno GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast sPrávy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM/DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického. Seznámí účastníky s požadavky základních zákonů a ...
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS 2021-02-11 Praha GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast sPrávy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM/DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického. Seznámí účastníky s požadavky základních zákonů a ...
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti 2020-11-30 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné Právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné sPrávy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti jednotlivých s ...
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář 2020-11-30 online Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné Právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné sPrávy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti jednotlivých s ...
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Listopad 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Prosinec 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Leden 2021 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2020-12-14 online Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2020-12-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2021-01-11 online Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2021-01-11 Praha Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2021-02-12 online Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Novinky v pracovním Právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře 2021-02-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním Právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav. ...
Nejčerstvější změny legislativy v oblasti mezd, novinky 2021 2020-12-01 Pardubice Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na dané téma, včetně očekávaných změn. * Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy dle platné legislativy v personalistiky a mezd.Program Práce přesčas o    Kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas o    Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas o    ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2020-11-18 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2020-11-18 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-03-05 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-03-05 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-06-04 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-06-04 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-09-09 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-09-09 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-11-19 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
SPrávní řízení na úseku sociálním 2021-11-19 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit odbornou veřejnost s problematikou sPrávního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální legislativy, a to s využitím konkrétních zkušeností z legislativního procesu. ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2020-11-24 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2021-02-11 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Zákon o státní službě po novele 2021-03-11 Praha Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Změny zákona o státní službě účinné od 1. března 2019 (zákon č. 35 - 2019 Sb.) a jejich význam: - Obory služby - Služební předpisy - Služební orgány ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2021-03-24 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2021-04-21 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2021-05-20 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce 2021-06-17 Praha Program semináře: * legislativní novinky v pracovním Právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle c ...
Kurz ovládání dronu 2020-11-26 Praha Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Kurz ovládání dronu 2020-11-26 Brno Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Kurz ovládání dronu 2020-11-26 online Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka 2020-12-02 Praha Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2021. * Seminář bude zaměřen na změny v DPH od ledna 2021 a v průběhu roku 2020. V roce 2021 by mělo dojít také ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí. Do zákona o DPH by měla být implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy proza ...
Kurz ovládání dronu 2020-12-04 Brno Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Kurz ovládání dronu 2020-12-04 Praha Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Kurz ovládání dronu 2020-12-04 online Cíl kurzu Stát se zkušeným amatérským pilotem dronu s dostatečnou znalostí technických pravidel i legislativy z této oblasti. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého začátečníka i mírně pokročilého majitele dronu.   STORNO PODMÍNKY ...
Aktuality pro výrobce potravin a obalů 2020-12-07 Praha Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úrovni EK diskutovány. Seznámíte se s dostupnými zdroji informací o aktuální a připravované legislativě. Odnesete si přehled vybraných předpisů a novelizací EU a ČR. Získáte informace o vztahu standardů bezpečnosti potravin a obalů k legislativním požadavkům EU a ČR. Získejte aktuální informace o platné legislativě pro výrobce potr ...
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace 2021-01-11 Praha Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích. * 11. 1. 2021 MÍSTO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR. Specifika účtování v nestátních neziskových organizacích: • veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník, • veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů, • veřejné rejstříky, • Právní formy nestátních neziskových org ...
Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 2021-03-15 Praha Odborný program: * legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře * Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno * Sick days * Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby * Novela ZP 2020: - nová Právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené) ...
Dětská hřiště 2020-11-05 Brno-střed Budování, provoz, údržba a kontrola dětských hřišť mají jasný legislativní rámec v podobě Nařízení vlády č. 173 - 1997 Sb. o stanovených výrobcích k posuzování shody a souvisejících norem zahrnujících všeobecné požadavky na bezpečnost, povrchy, lanové dráhy, skluzavky, nafukovací zařízení a další výrobky a zařízení, které do této skupiny spadají. Cílem těchto legislativních požadavků na vybavení a provoz dětských hřišť je zajistit jejich bezpečnost a předcházet zbytečným úrazům dětí. Provozovate ...
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2021 – včetně dopadů pandemie covid-19 do této agendy 2020-12-09 Praha Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i zákoníku práce tuzemského, ale i obdobných zahraničních úprav. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace má vliv jak na některé pracovněPrávní otázky, tak i na pří ...
Jak sPrávně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů 2021-01-04 Praha Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete sPrávným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet sPrávně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. Cílem semináře je komplexní seznámení s novými pravidly výpočtu dovolené, které vám přináší novela zákoníku práce. Jde o nejzásadnější změny za poslední roky a každá organizace s alespoň jedním zaměstnancem jim musí bezpodmínečně rozumět. Pozor, budete muset také upravit interní předpisy, mzd ...
ZÁKONÍK PRÁCE – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách, čerpání dovolené a s tím spojená problematika – aktuální stav v roce 2020 2020-11-27 Pardubice Účastníci se seznání se zákonnými úpravami dané problematiky, s důrazem na praktické využití získaných informací, zejména z pohledu praxe. Výklad bude vycházet z praktických příkladů z praxe a legislativy s konkrétním upozorněním na nejčastější chyby. * Na semináři si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby. Podrobně bude rozebrána problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a dalších forem (vícesměnné provozy, pružná pracovní doba, případně i konto pracovn ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Právo a legislativa

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Právo | legislativa
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'Právo a legislativa' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info