REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: Jak [2]

 

KURZY : Jak

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
jak zvládnout akutní stres 2022-12-06 online Naučíte se několik užitečných postupů, jak zvládnout akutní stres. Vytvoříte si vlastní fungující scénáře pro řízení konkrétních stresových situací. Dozvíte se, jak pravidelně pečovat o vlastní psychiku. Každý účastník si odnese techniky, které jemu osobně budou fungovat nejlépe. * Užitečné techniky pro zklidnění v akutním stresu – seberegulační techniky pro zvládnutí akutních reakcí těla, – osvědčené postupy pro zachování “chladné h ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2022-12-13 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Bude vám poskytnut návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivn ...
jak zůstat v klidu a nenechat se při řeči rozhodit se Soňou Porupkovou - Aneb zatočte s trémou a nervozitou 2023-03-31 Praha 1 Znáte ten pocit sevřeného žaludku, když se blíží čas vaší prezentace nebo projevu před více lidmi? Třepou se vám ruce, nohy, bolí vás záda, polévá vás horko, na tváři a na krku se vám tvoří červené fleky? Nenechte trému, aby vás paralyzovala. Osvojte si metody, jak pocit nervozity dostat pod kontrolu. Tréma je zdravá a může mít i pozitivní v ...
jak prezentovat manažerské informace 2022-12-15 Praha Popis Chcete, aby vaše reporty a analýzy ostatní pochopili a měli dobré podklady pro své rozhodování? Někdy se může stát, že to, co je jasné nám a našim odborným kolegům na první pohled, druzí neumí z našich materiálů vyčíst . Neumějí si vyvodit důsledky, dopady a našim reportům ne úplně přesně rozumí. Pokud se naučíme správně prezentovat manaž ...
Sociální sítě, komunity, web a blog: naučte se digitální marketing jako profesionál 2022-11-08 Praha Získáte základní znalosti o digitálním marketingu, zejména pak o aktuálním využití sociálních sítí, webu a blogů pro získání nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. * • jaké mají sociální sítě místo ve vašem marketingu? • web – ústřední prvek vašeho marketingu, • dobrý copywriter –předpoklad úspěchu, • jak vám mohou blog a video vydělat peníze, • co je to optimalizace pro vyhledávače (SEO), • jak oslovit a vybudovat si komunitu na socíáln ...
Manažer jako kouč, koučování pro manažery – dvoudenní seminář 2022-11-10 Praha Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení, • východiska, cíle a užitek koučování týmu, • kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv, • otázky – jak je ...
jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE 2022-10-13 online Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vzta ...
jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2022-10-13 Praha Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vzta ...
jak na hodnotící rozhovory 2022-11-22 Praha Personalistika # Určeno pro manažery, team leadery, vedoucí pracovníky, kteří potřebují a chtějí rozvíjet potenciál svých podřízených pomocí jednoduchých manažerských nástrojů jako je hodnotící rozhovor. cíl Ujasnit si, v čem spočívají klíčové principy hodnotícího rozhovoru , co díky němu lze dosáhnout a jak jej maximálně využít v manažerské praxi Pochopit, které faktory hodnotící rozhovor ovlivňují , proč je tak důležitá komunikace ...
jak vést vytýkací a propouštěcí rozhovor - Racionálně, věcně a bez stresu 2022-11-24 Online Řešíte otázku, jak dosáhnout změny chování nebo výsledků podřízených? jak zvýšit pocit zodpovědnosti a samostatnost zaměstnanců, předejít opakování chyb? Nebo ukončujete spolupráci za specifických a náročných podmínek? Ať už proto, že je třeba redukovat počet zaměstnanců, nebo proto, že zaměstnanec nevyhovuje požadavkům místa a neodevzdává očekávan ...
jak ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky 2023-01-03 Praha Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro asistentky, sekretářky, office manažery, recepční, administrativní pracovníky. cíl Role asistentky v každé firmě bývá občas přetěžovaná. Pokud se tak děje dlouhodobě, objeví se frustrace, konflikty na pracovišti či demotivace. Tento kurz Vám pomůže lépe se zorientovat ve své asistentské roli, nastavit si individuální hranice a posílit Vaše silné stránky, zejména v oblasti komunikace nebo sebeorganizace. Natrén ...
INTERNÍ KOMUNIKACE a jak sdělovat krizové informace, - aby to napáchalo co nejméně škody 2023-01-09 Praha Personalistika # Určeno pro pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Pro zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a majitele menších či větších podniků. Pro pracovníky komunikace a vedení v institucích státní správy a samosprávy. obsah Co je interní komunikace , proč se zaměstnanci aktivně komunikovat? Strategie interní komunikace : její nastavení, cílové skupiny a jak je zaujmout, soulad interní komunikace s ...
jak najít společnou řeč s dětmi 2022-10-15 Praha 8 jak komunikovat s dětmi, aby Vás chtěly vnímat a komunikovat, tresty a odměny ve výchově, zdravé principy fungování rodiny – hierarchie, hranice ve výchově, jak řešit obtížné - vyhrocené situace.. ...
jak najít společnou řeč s dětmi 2022-11-12 Praha 8 jak komunikovat s dětmi, aby Vás chtěly vnímat a komunikovat, tresty a odměny ve výchově, zdravé principy fungování rodiny – hierarchie, hranice ve výchově, jak řešit obtížné - vyhrocené situace.. ...
jak najít společnou řeč s dětmi 2022-12-17 Praha 8 jak komunikovat s dětmi, aby Vás chtěly vnímat a komunikovat, tresty a odměny ve výchově, zdravé principy fungování rodiny – hierarchie, hranice ve výchově, jak řešit obtížné - vyhrocené situace.. ...
KONFLIKTY jakO PŘÍLEŽITOST 2022-11-11 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny úrovně lidí jednající a spolupracující s lidmi. Cíl semináře Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné a žádoucí. Obsah semináře Konflikty a nedorozumění, jak vznikaj ...
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců 2022-10-18 Praha Personalistika # Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. cíl Naučíte se definovat cílové skupiny a jejich vzdělávací a rozvojové potřeby v návaznosti na strategii firmy Vyzkoušíte si, jak stanovit cíle a výstupy vzdělávacích akcí Obohatíte se o tipy a návody , jaké zdroje pro vzděl ...
Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii 2022-10-27 Praha V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Nejčastější situace si také prakticky vyzkoušíte. * • specifika vyjadřování pro různá média a v různých situacích, • jak být vždy připraven na komunikaci s médii, • jak pracovat s vaším tématem před kamerou a před mikrofonem, • princip zlatých vět, • jak zvládnout trému před novináři, ...
jak čelit unáhleným soudům při posuzování druhých 2022-11-02 online Poznání druhých bývá během na dlouhou trať. Přesto, nebo právě proto, se lidé při něm často pokoušejí o nejrůznější „zkratky“. Často si jich nejsou plně vědomi a jejich výsledky nebývají nejlepší. O jejich nebezpečí je proto dobré vědět. Nejen proto, abychom se jich sami vyvarovali, ale i z toho důvodu, abychom omezili sklon k jejich využívání vůči nám ze strany u druhých. * • jak a podle čeho posuzujeme druhé, • na co se při posuzování druhých zaměřujeme, • důvo ...
jak NASTAVIT EFEKTIVNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 2022-11-03 Praha Personalistika # Určeno pro strategické vlastníky personálních procesů, ředitele společností a personální manažery a specialisty věnující se systémům hodnocení. cíl Poskytnout informace o systémech hodnocení Posoudit vhodnost zavedení či aktualizace hodnotících systémů ve společnosti Získat přehled o trendech , sdílet zkušenosti a praktické příklady fungování systémů jaké jsou potřebné kroky v této oblasti a kdy se do toho dát ...
RIZIKOVÉ OBLASTI V GDPR ANEB jak PŘEDEJÍT BEZPEČNOSTNÍMU INCIDENTU 2022-11-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se připomenou rizikové oblasti právního rámce ochrany osobních údajů tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů ...
Vedení a motivace projektového týmu - jak vytvořit efektivní projektový tým 2022-11-03 Praha 1 Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit případné konflikty. Osvojte si vyzkoušené techniky spolupráce, díky nimž vá ...
jak zlepšit práci s časem a minimalizovat stres 2022-11-09 Praha Odnesete si velmi užitečné návody pro efektivní práci s časem i vaší energií, které vám pomohou lépe zvládat hektickou náplň dne a minimalizovat váš stres a riziko přílišné únavy a vyhoření. Ukážeme si, jak je někdy užitečné zpomalit, abyste dosáhli lepších a často efektivnějších výsledků. * • proč většina lidí neumí používat jednoduché nástroje práce s časem, • kdy se vyplatí být aktivní a kdy ne, • techniky, které přinášejí okamžitou úlevu od napětí a stres ...
jak získat schopnost aktivního naslouchání a umění slyšet 2022-11-09 Praha Osvojíte si velmi užitečnou schopnost naslouchat a slyšet řečené. Uvědomíte si, jak je naslouchání nedílnou součástí komunikace: když jeden mluví, musí tu být ten druhý, který naslouchá – ale také řečené slyší. Vyzkoušíte si použití všech prostředků, které vám pomohou skutečně slyšet toho druhého: jsou to slova, neverbální signály, ale také mlčení a aktivní naslouchání. * • význam slov a soulad toho, co říkáme, s neverbální komunikací, • ovlivňování okolí vlast ...
jak efektivně (a pokud možno jednoduše) řídit projekty 2022-11-16 Praha Poznáte základní metodiku řízení projektů včetně plánování aktivit. Vyzkoušíte si tvorbu mapy rizik, diagramů, vytvoříte si svůj vlastní časový plán i svoji vlastní matici kompetencí. Trénink je vysoce interaktivní s řadou případových studií, množstvím příkladů z praxe. * • co je rámec projektu / projektový 3-imperativ, • nastavení cíle projektu, • postup při sestavování projektového týmu, • sestavení rámcového plánu / WBS, • jak alokovat zdroje ...
Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy 2022-11-24 Praha 1 Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získej ...
jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět 2022-11-30 Praha Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými. Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních. Vaše reakce budou rychlejší a pro druhé srozumitelnější. * • základní principy komunikace – co vše rozhoduje o srozumitelné komunikaci, • jak komunikuje váš protějšek, co ho k tomu vede a co z toho vyplývá pro vás, • naše komunikační bloky, • jak přizpůsobit vaši komunikaci j ...
Hodnocení zaměstnanců smysluplně: jak nespadnout do otravné formality 2022-12-15 Praha Získáte praktické informace, jak má být připraven a proveden systém hodnocení, kompetenční profil a hodnotící rozhovor. V průběhu semináře zjistíte, že hodnocení zaměstnanců nemusí být formální a nepřínosné, ale může být také smysluplné a přínosné. * • hodnocení zaměstananců: jaké by mělo mít skutečné cíle a smysl, • rozdíly mezi průběžným a ročním hodnocením, • pochvala – kritika – výtka versus vyvážená zpětná vazba +/-, • kompetenční profil: k čemu je, ...
jak zvládat nepříznivé pracovní i životní okolnosti 2022-12-16 online Zjistíte, jak se dá pracovat s negativními myšlenkami a emocemi, když informace zvnějšku nejsou příliš příznivé. Podvědomí je důležitou složkou naší mysli, bohužel většina firem tento fakt ignoruje. * • jak při nepříznivých okolnostech funguje naše mysl, • osvědčené postupy pro zvládání nejistoty a negativních představ, • práce s emocemi krok za krokem – příklady možností a řešení situací, • každý člověk má své “čtecí zařízení” pro správná ro ...
Vedení a motivace projektového týmu - jak vytvořit efektivní projektový tým 2023-02-07 Praha 1 Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit případné konflikty. Osvojte si vyzkoušené techniky spolupráce, díky nimž vá ...
Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci 2022-10-27 Praha Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • ...
DAŇOVÁ OPTIMALIZACE V PRAXI ANEB jak SE VYHNOUT SANKCÍM 2022-10-25 Olomouc Lektor kurzu: Květoslava NOVOTNÁ Účetní a daňový poradce – Brno, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Osobnostní typologie aneb jak lépe poznat sebe a pochopit své okolí 2022-11-11 Praha Cíl kurzu Umožnit vám lépe komunikovat a vycházet se svým okolím a chápat jeho jednání. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro všechny, kdo pracují v kolektivu nebo vedou tým, pro ty, co mají chuť se rozvíjet skrze sebepoznání a pochopení druhých. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. Elektronické autorské materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu je pro v ...
jak zatočit s přeřeky se Soňou Porupkovou - Aneb lekce správné artikulace a rozmlouvání 2022-12-02 Praha 1 Přistihli jste se, že ve svém projevu často drmolíte, polykáte koncovky slov a špatně se vám vyslovují některá písmena? Naučte se efektivně rozmlouvat a mluvte tak, aby vám diváci rozuměli. Přestaňte kuňkat. V lekci si procvičíme řadu jazykolamů, které pomohou uvolnit mluvidla. Zaměříme se na problematická slova a naučíme se klást důraz na d ...
jak SEBOU NENECHAT MANIPULOVAT 2023-01-26 Praha - Bude upřesněno Manipulace jsou speciální komunikační akty, které mají za cíl přimět vás, abyste dělali, co od vás manipulující potřebuje. Některé manipulační akty jsou poměrně zjevné, některé se odhalují hůř, ale vždy jde o nepříjemnou zkušenost, které není snadné se bránit. S manipulativním chováním se potkává každý jak v soukromém, tak v pracovním prostředí. Speciální problematikou je manipulativní chování klientů pomáhajících institucí. V kurzu si řekneme něco o manipulativních technikách obecně, speciálně ...
Firma na sociálních sítích - jak být vidět 2023-02-09 Praha Marketing # Chcete proniknout do kouzel firemní komunikace prostřednictvím sociálních sítí? Naučte se s námi využívat potenciál Facebooku a Instagramu naplno. Nečekejte žádné obecné poučky. Zaměříme se na Vás, Vaši firmu, Vaše firemní profily – a uděláme z nich nablýskané sporťáky! cíl Buďte vidět a slyšet – komunikujte efektivně a se správným publikem, #nenípalecjakopalec Zvládne to každý! – vyzkoušejte si přípravu grafiky, ...
jak zatočit s přeřeky se Soňou Porupkovou - Aneb lekce správné artikulace a rozmlouvání 2023-03-17 Praha 1 Přistihli jste se, že ve svém projevu často drmolíte, polykáte koncovky slov a špatně se vám vyslovují některá písmena? Naučte se efektivně rozmlouvat a mluvte tak, aby vám diváci rozuměli. Přestaňte kuňkat. V lekci si procvičíme řadu jazykolamů, které pomohou uvolnit mluvidla. Zaměříme se na problematická slova a naučíme se klást důraz na d ...
jak NA VYDĚLÁVÁNÍ S NEKLIENTY A PLACENOU PRÁCI S POPTÁVKAMI 2022-11-16 Praha jak na poptávku v roce 2022, v době měnícího se realitního trhu   Každá zakázka, kterou makléř prodává a na které realizuje prohlídky, generuje klienty, kterým prezentovaná nemovitost nevyhovuje , ale kteří poptávají něco podobného. V některých RK tyto klienty vedou jako poptávající a pokoušejí se jim aktivně něco hledat (většinou bez úspěchu). V jiných makléři tyto neklienty prostě vyhodí do koše, protože pro ně aktuálně nic jiného nemají; měsíčně tak přicházejí o jednotky až desítky lidí, ...
Udržitelné podnikání a ESG – jak využít příležitost? 2022-11-01 online Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti ESG a plánovanou legislativou Evropské unie spojené s odpovědným a ekologicky šetrným podnikáním. Představíme vám aktuální dění v oblasti odpovědného podnikání, povinnosti firem, které vás neminou a možnosti, které zvolit jako řešení ve vašem podnikání. Na školení získáte přehled o možnostech využití dotačních prostředků v oblasti ESG a dozvíte se, jak připravit akční plán pro vaši firmu v praxi nebo také jak měřit uhlíkovou st ...
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání 2022-11-21 online Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. Proberete metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. * • definice podvodů v legislativě a judikatuře – charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům, • je realita opravdu ta ...
ANALÝZY A RIZIKA jakO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ 2022-10-19 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, projektoví manažeři, risk manažery, interní auditory, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s různými typy analýz a toho, jak je v praxi využít jako efektivní nástroj pr ...
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2022-10-10 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá náborová komunikace personalistů! Ano, HR marketing je dnes samostatnou kategorií marketingu, která pomáhá budovat dobré jméno značky a firmy. Správný HR marketing umožní výrazně ušetřit na náboru zaměstnanců zaměřením na efektivní komunikační kanály – nesmíte zapomínat na video marketing . Personalisté mají skvěl ...
Spokojenost v zaměstnání - jak na to? 2022-10-13 Praha 2 Cíle kurzu: Workshop umožní účastníkům zkusit myslet jinak, než jsou zvyklí a poznat sebe sama novým způsobem. Podívají se na svoje dosavadní postoje a rozhodnutí v profesním životě z odstupu a z různých úhlů pohledu. To jim umožní lépe porozumět tomu, jak mohou udělat změny ve svém profesním životě, zvýšit svou spokojenost a podpoří jejich odhodlání k dalším krokům. Popis: Chování každého jedince je dáno jednoduchou rovnicí. Dáváme přednost takovému chování, které je nám příjemné. A opakuje ...
jak se zbavit vnitřních sabotérů [musím, očekává se ode mě, zavděčení se..] 2022-10-19 Praha 8 Probíraná témata: Zaměříme se na naše myšlenkové vzorce a programy, které si neseme ze svého života, ať už vědomě či nevědomě. jak se zbavit vnitřních sabotérů v naší hlavě [musím, očekává se ode mě, zavděčení se..] jak změnit nefunkční myšlenky a mentální vzorce Umění laskavého NE ...
jak si zachovat pozitivní mysl a najít si v životě svou vlastní cestu 2022-10-21 Praha 8 Kurz / webinář s lektorkou témat osobního rozvoje a terapeutkou Janou Maškovou. Čemu se na kurzu budeme věnovat? – technikám, které podpoří klid, stabilitu a pomohou ustát jakkoliv náročné situace – technikám, které Vám pomohou udržovat si pozitivní mysl bez ohledu na to, co se kolem Vás děje – technikám, které Vám napoví, kde je ta vaše cesta [v životě, v rozhodování, v pracovní oblasti] Co se ještě dozvíte: – co ovlivňuje to, jakou máme náladu a míru naší energie – co ovlivňuje naše ...
jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE 2022-10-25 online Výklad a s ním spojená diskuse odpoví především na tyto otázky: * jaký je rozdíl mezi mimořádnými opravnými prostředky v civilním řízení (tj. kdy podat dovolání a kdy žalobu pro zmatečnost nebo na obnovu řízení)? * Které rozhodnutí lze dovoláním napadnout? * Kdy je dovolání absolutně nepřípustné (vč. toho, jak pracovat s fin ...
jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? 2022-10-25 Praha Výklad a s ním spojená diskuse odpoví především na tyto otázky: * jaký je rozdíl mezi mimořádnými opravnými prostředky v civilním řízení (tj. kdy podat dovolání a kdy žalobu pro zmatečnost nebo na obnovu řízení)? * Které rozhodnutí lze dovoláním napadnout? * Kdy je dovolání absolutně nepřípustné (vč. toho, jak pracovat s fin ...
Komunikační kódy – poznejte, jak lidé komunikují 2022-10-25 Praha Pochopíte, které programy vás vtahují do nezdravých vzorců komunikace a jednání. Odnesete si konkrétní pomůcky pro rozpoznání toxických vlivů v komunikaci. Naučíte se, jak účinně měnit komunikaci ve svých vztazích. Naleznete kódy své osobní komunikace, díky kterým budete vytvářet zdravé vztahy doma i na pracovišti. * • základní kameny komunikace, • kde je zdroj našich reakcí ve vztahu k našemu okolí, • jak důležitá je role emocí, • základní kódy zdra ...
jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci 2022-10-26 Praha Osvojíte si konkrétní reakce na konfliktní jednání, poznáte typologii osobnosti pracovníků se sklonem k potížím. Odnesete si základy psychopatologie v jednání s konfliktími typy. Natrénujete potřebné dovednosti při komunikaci s problémovým pracovníkem. Reagujte adekvátně na konfliktní situace vyvolané zaměstnanci a nenechte se strhnout emocemi. * • typy destruktivního a konfliktního chování, • psychopatologie osobnosti problémového pracovníka, • techniky a ...
Udržitelné podnikání a ESG – jak využít příležitost? 2022-11-01 Praha Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti ESG a plánovanou legislativou Evropské unie spojené s odpovědným a ekologicky šetrným podnikáním. Představíme vám aktuální dění v oblasti odpovědného podnikání, povinnosti firem, které vás neminou a možnosti, které zvolit jako řešení ve vašem podnikání. Na školení získáte přehled o možnostech využití dotačních prostředků v oblasti ESG a dozvíte se, jak připravit akční plán pro vaši firmu v praxi nebo také jak měřit uhlíkovou st ...
jak na sebevědomý hlas 2022-11-02 Praha • Dokážete-li zaujmout správný postoj těla, najdete více klidu pro svůj přednes. Dostanete trému pod kontrolu. • Usadíte-li hlas z krku do centra těla, hlasivky si odpočinou. Dáte vale bolestem a škrábání v krku během mluvení. • Zapojíte-li bránici, vytvoříte si zcela přirozenou ochranu proti zvyšování či kolísání hlasu v emočně vypjatých situacích. I hlasem ustojíte konfliktní situace. • Dokážete-li se nadechnout až do břicha, vystačíte hravě s dechem po celou dobu své prezentace. B ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Jak

<< Předchozí strana [1]    [2]    [3] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Jak
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'Jak' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org