REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, kolen, semin癢e a/nebo rekvalifikace # termny kurz: Hana Jur鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申ov鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒 緒申鐃緒申鐃

 

KURZY : Hana Jur鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申ov鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒 緒申鐃緒申鐃

[AND - vyhledv vechna slova]
...pouze: Jihoesk krajNzev kurzu Termn kurzu Msto konn Popis rekvalifikanch kurz a nebo kolen
Jak na hubnut - online kurz Duben 2023 ONLINE Existuje cel ada diet, kter doporuuj, jak zhubnout. Mnoh jsem osobn vyzkouela, a musela konstatovat, e se oekvan vsledek, tedy hubnut, nedostavil. A tak jsem zaala hledat cestu, jak opravdu zhubnout. Trvalo mi to vce ne dva roky. A za tu dobu jsem toho zaila opravdu hodn. Rda se s vmi o m poznatky podlm a nau蓁m vs hubnout. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Jak na hubnut - online kurz Kvten 2023 ONLINE Existuje cel ada diet, kter doporuuj, jak zhubnout. Mnoh jsem osobn vyzkouela, a musela konstatovat, e se oekvan vsledek, tedy hubnut, nedostavil. A tak jsem zaala hledat cestu, jak opravdu zhubnout. Trvalo mi to vce ne dva roky. A za tu dobu jsem toho zaila opravdu hodn. Rda se s vmi o m poznatky podlm a nau蓁m vs hubnout. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Jak na hubnut - online kurz erven 2023 ONLINE Existuje cel ada diet, kter doporuuj, jak zhubnout. Mnoh jsem osobn vyzkouela, a musela konstatovat, e se oekvan vsledek, tedy hubnut, nedostavil. A tak jsem zaala hledat cestu, jak opravdu zhubnout. Trvalo mi to vce ne dva roky. A za tu dobu jsem toho zaila opravdu hodn. Rda se s vmi o m poznatky podlm a nau蓁m vs hubnout. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Pokladna v roce 2023 2023-04-03 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
晄etnictv pspvkovch organizac pro koly 2023-04-14 online Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; 晄etn a daov aktuality (webin癢) Zkladn informace o prvnch pedpisech, jejich znalost je nutn pro hospodaen pspvkovch organizac kol vr. 2023 a pro sprvn zachycen operac vetnch knihch, pro inventarizaci majetku a zvazk, pro sestaven etn zvrky a pro odesln sprvnch informac do centrlnho loit dat na MFR. ...
Kontroln vazby v etnictv pro podnikatele vetn pklad chybnch postup 2023-04-19 online Na semin癢i se nau蓁te pracovat s etnmi sestavami a s ostatnmi nezbytnmi podklady a doklady pro etnictv. S pomoc konkrtnch kontrolnch vazeb budete umt hledat mon chyby a omyly v etnictv. * platn etn pedpisy a metody pro podnikatele, kte vedou etnictv, doklady, dokumenty a podklady, kter jsou nezbytn pro sprvn veden etnictv a pro provdn kontrol, nejastji se objevujc etn ppady ve tdch 0, 1, 2, 3, 5 a 6, ...
晄etn aktuality pro pspvkov organizace 2023-04-24 online Akreditace: MV - AK - PV-67 - 2017 ...
Pokladna v roce 2023, prce s penzi, kter nejsou vae, platebn karty, ekov pokladna 2023-05-11 online Na semin癢i se seznmte s povinnostmi pokladnch pracovnk, a to i z hlediska etnictv a dan, a tak z hlediska zpracovn vytovn pracovnch cest, pokud je to i sou葹st pracovn npln pokladnch pracovnk. * veden pokladny a pokladn knihy, pokladn operace, prva a povinnosti pokladnch pracovnk, vnitropodnikov smrnice vztahujc se k tto problematice, hmotn odpovdnost, etn operace, provozn zlohy, ...
asov rozlien, dohadn poloky, tvorba a erpn rezerv, tovn cizch mn, kurzov rozdly 2023-05-12 online Po absolvovn semin癢e budete vdt, jak sprvn postupovat pi tovn oprac asovho rozslien nklad a vnos, tovn dohadnch poloek, rezerv a tovn operac v cizch mnch. * asov rozlien nklad a vnos, sprvnost tovn na zklad etnch doklad a jinch potebnch informac, vazba na etn pedpisy a vnitn smrnici, dohadn ty aktivn a pasivn stanoven jejich ve, sprvn zatovn a nsledn ztovn, vazba na etn ped ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-05-15 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-05-15 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
Smrnice a zkon o finann kontrole, praktick aplikace ve veejn sprv v r. 2023 2023-05-15 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Smrnice a zkon o finann kontrole - aktuln (webin癢) ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-05-15 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
晄etnictv pspvkovch organizac pro koly 2023-05-18 online Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; 晄etn a daov aktuality (webin癢) Zkladn informace o prvnch pedpisech, jejich znalost je nutn pro hospodaen pspvkovch organizac kol vr. 2023 a pro sprvn zachycen operac vetnch knihch, pro inventarizaci majetku a zvazk, pro sestaven etn zvrky a pro odesln sprvnch informac do centrlnho loit dat na MFR. ...
Nov zkon o odpadech - pestupkov zen v praxi 2023-05-23 online Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zkon o odpadech Cl semin癢e Semin癢 je uren pro pracovnky sprvnch orgn vykonvajc sttn sprvu v oblasti odpadovho hospod癢stv, kte realizuj sprvn zen na zklad poruen zkona o odpadech a vedou pslun pestupkov zen s fyzickmi i prvnickmi osobami. Zazn konkrtn pklady ze sprvnch zen, vkladov stanoviska z pohledu MP a aplikan praxe pro pouit provdcch pedpis v pestupkovm zen na seku zkona o odpadec ...
Pokladna v roce 2023 2023-06-05 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
晄etn aktuality pro pspvkov organizace 2023-06-19 online Akreditace: MV - AK - PV-67 - 2017 ...
Nov zkon o odpadech - pestupkov zen v praxi 2023-08-10 online Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zkon o odpadech Cl semin癢e Semin癢 je uren pro pracovnky sprvnch orgn vykonvajc sttn sprvu v oblasti odpadovho hospod癢stv, kte realizuj sprvn zen na zklad poruen zkona o odpadech a vedou pslun pestupkov zen s fyzickmi i prvnickmi osobami. Zazn konkrtn pklady ze sprvnch zen, vkladov stanoviska z pohledu MP a aplikan praxe pro pouit provdcch pedpis v pestupkovm zen na seku zkona o odpadec ...
Smrnice a zkon o finann kontrole, praktick aplikace ve veejn sprv v r. 2023 2023-08-21 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Smrnice a zkon o finann kontrole - aktuln (webin癢) ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-09-11 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-09-11 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
Online Chva pro dti v dtsk skupin [kd: 69-073-M] 2023-09-11 online Dle novely o dtskch skupinch je poskytovatel povinen zajistit, aby innost, kterou se uskute蓿uje vchova a p蛻e o dt v dtsk skupin, byla vykonvna alespo 1 peujc osobou s odbornou zpsobilost ve zdravotnick oblasti nebo profesn kvalifikac Chvy pro dti v dtsk skupin. V asov dotaci celkem 64 hodin Vs provedeme vemi tmaty, kter mus chva znt. Cenu kurzu jsme ponechali, ale asovou dotaci jsme navili dvakrt! Mete absolvovat ve nebo si vybrat jen ty semin癢e, kde ...
Pokladna v roce 2023 2023-09-18 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
晄etn aktuality pro pspvkov organizace 2023-09-25 online Akreditace: MV - AK - PV-67 - 2017 ...
晄etnictv pspvkovch organizac pro koly 2023-09-27 online Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; 晄etn a daov aktuality (webin癢) Zkladn informace o prvnch pedpisech, jejich znalost je nutn pro hospodaen pspvkovch organizac kol vr. 2023 a pro sprvn zachycen operac vetnch knihch, pro inventarizaci majetku a zvazk, pro sestaven etn zvrky a pro odesln sprvnch informac do centrlnho loit dat na MFR. ...
Smrnice a zkon o finann kontrole, praktick aplikace ve veejn sprv v r. 2023 2023-10-02 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Smrnice a zkon o finann kontrole - aktuln (webin癢) ...
Nov zkon o odpadech - pestupkov zen v praxi 2023-10-19 online Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zkon o odpadech Cl semin癢e Semin癢 je uren pro pracovnky sprvnch orgn vykonvajc sttn sprvu v oblasti odpadovho hospod癢stv, kte realizuj sprvn zen na zklad poruen zkona o odpadech a vedou pslun pestupkov zen s fyzickmi i prvnickmi osobami. Zazn konkrtn pklady ze sprvnch zen, vkladov stanoviska z pohledu MP a aplikan praxe pro pouit provdcch pedpis v pestupkovm zen na seku zkona o odpadec ...
Pokladna v roce 2023 2023-10-23 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
晄etn aktuality pro pspvkov organizace 2023-11-06 online Akreditace: MV - AK - PV-67 - 2017 ...
Nov zkon o odpadech - pestupkov zen v praxi 2023-11-28 online Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zkon o odpadech Cl semin癢e Semin癢 je uren pro pracovnky sprvnch orgn vykonvajc sttn sprvu v oblasti odpadovho hospod癢stv, kte realizuj sprvn zen na zklad poruen zkona o odpadech a vedou pslun pestupkov zen s fyzickmi i prvnickmi osobami. Zazn konkrtn pklady ze sprvnch zen, vkladov stanoviska z pohledu MP a aplikan praxe pro pouit provdcch pedpis v pestupkovm zen na seku zkona o odpadec ...
晄etnictv pspvkovch organizac pro koly 2023-11-30 online Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; 晄etn a daov aktuality (webin癢) Zkladn informace o prvnch pedpisech, jejich znalost je nutn pro hospodaen pspvkovch organizac kol vr. 2023 a pro sprvn zachycen operac vetnch knihch, pro inventarizaci majetku a zvazk, pro sestaven etn zvrky a pro odesln sprvnch informac do centrlnho loit dat na MFR. ...
Smrnice a zkon o finann kontrole, praktick aplikace ve veejn sprv v r. 2023 2023-12-11 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Smrnice a zkon o finann kontrole - aktuln (webin癢) ...
Zobrazeno celkem: 32 rekvalifikanch kurz, kolen a/nebo semin癢 pro: Hana Jur鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申ov鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒 緒申鐃緒申鐃

   [1]   


Hledejte po jednotlivch kl辷ovch slovech: Hana Jur鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申ov鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒 緒申鐃緒申鐃
Nenali jste kurz? Vlote svoji poptvku kurzu/kolen

 
'Hana Jur鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申ov鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒 緒申鐃緒申鐃' hledat v | Cel R | Praha | Stedoesk kraj | Jihoesk kraj | Plzesk kraj | Karlovarsk kraj | steck kraj | Libereck kraj | Krlovohradeck kraj | Pardubick kraj | Vysoina kraj | Jihomoravsk kraj | Olomouck kraj | Moravskoslezsk kraj | Zlnsk kraj | SLOVENSKO | MIMO R/SK | eLearning | R -- msto bude upesnno --

 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | 晄etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Po蓁taov a IT kurzy | Kancel癢sk software | Programovn | Po蓁taov grafika | Podnikov informan systmy | Po蓁taov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYチDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info