HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: novele

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : novele

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2021-10-11 Praha Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů katastru nemovitostí, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provoz ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2021-10-11 online Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů katastru nemovitostí, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provoz ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2021-12-14 online Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů katastru nemovitostí, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provoz ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2021-12-14 Praha Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů katastru nemovitostí, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provoz ...
novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce 2021-11-02 Praha Program semináře: * novela občanského zákoníku - Digitální zboží - Digitální obsah - Textová forma právního jednání, písemné právní jednání - Změny v oblasti informační povinnosti v oblasti spotřebitelských smluv - Zneužívající jednání - Vrácení zboží bez udání důvodu ...
novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce - ON-LINE 2021-11-02 online Program semináře: * novela občanského zákoníku - Digitální zboží - Digitální obsah - Textová forma právního jednání, písemné právní jednání - Změny v oblasti informační povinnosti v oblasti spotřebitelských smluv - Zneužívající jednání - Vrácení zboží bez udání důvodu ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací 2021-09-07 Olomouc Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s novelizací veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (def ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně 2021-09-09 Praha Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 10. září pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným a v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdroj ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář 2021-09-09 Praha Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: První den semináře: 9. září 2021 – čtvrtek – do cca 16.00 * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a pravidel proti obcháze ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář - ON-LINE 2021-09-09 online Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: První den semináře: 9. září 2021 – čtvrtek – do cca 16.00 * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a pravidel proti obcháze ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně - ON-LINE 2021-09-09 online Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 10. září pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným a v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdroj ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost 2021-09-10 Praha Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 9. září se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Společnost s ručením omezeným: - náležitosti společenské smlouvy - druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost - ON-LINE 2021-09-10 online Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 9. září se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Společnost s ručením omezeným: - náležitosti společenské smlouvy - druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE 2021-10-05 online Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * smlouva o výstavbě - * prohlášení, náležitosti, vady a změny (po novele z. č. 163 - 2020 Sb.) - * převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6. 2020 a po účinnosti zákona č. 163 - 2020 Sb.) - společné části ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele 2021-10-05 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * smlouva o výstavbě - * prohlášení, náležitosti, vady a změny (po novele z. č. 163 - 2020 Sb.) - * převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6. 2020 a po účinnosti zákona č. 163 - 2020 Sb.) - společné části ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací 2021-11-02 Brno Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s novelizací veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (def ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství 2021-10-19 Praha Odborný program semináře: * změny vodního zákona vyplývající ze „suché“ novely * principy ochrany společnosti před suchem ve vodním právu * nové povinnosti při nakládání s vodami * nové kompetence vodoprávních úřadů a komisí pro sucho * postupy vodoprávních úřadů k ohlašovaným vodním dílům a terénním úpravám ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2021-10-21 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * hlavní trendy nové právní úpravy v oblasti uzavírání smluv * kogent ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy 2021-11-04 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací a přechodných období pro zavedení nových povinností (např. atestované systémy) * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních půvo ...
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel 2021-11-23 Praha Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování metadat ...
Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021 2021-09-13 Praha Odborný program: * Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře * Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno * Sick days, bridge days * Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby * novela ZP 2020 a 2021: - nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a k ...
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony 2021-09-21 Praha Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pracovnělékařská služba , pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, l ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE 2021-09-30 online Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) 2021-09-30 Praha Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU ...
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely 2021-10-05 Praha Program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu - původní návrh, sněmovní tisk 740 - schválený ná ...
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE 2021-10-05 online Program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu - původní návrh, sněmovní tisk 740 - schválený ná ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE po novele 2021-10-13 Praha Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktuální novely zákoníku práce a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Nová pravidla doručování Skloubení rodinného a pracovního života Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené Sdílená pracovní místa Fúze společností a ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE 2021-10-21 online Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * hlavní trendy nové právní úpravy v oblasti uzavírání smluv * kogent ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE 2021-11-04 online Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací a přechodných období pro zavedení nových povinností (např. atestované systémy) * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních půvo ...
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony 2021-11-05 Praha Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pracovnělékařská služba , pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, l ...
DOVOLENÁ dle novely zákoníku práce 2021-11-12 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, odborové funkcionáře, pracovníky inspekce práce. obsah Dovolená za kalendářní rok a její délka, její poměrná část Možnosti jejího prodloužení a diferenciace délky u zaměstnavatele Co se pro účely dovolené považuje za výkon práce plně a částečně a co nikoliv Revoluční změna dovolené (novela ZP 2020/2021) , počítané v hodinách Dovolená a rozvržení pracovní d ...
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE 2021-11-23 online Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování metadat ...
Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti 2021-12-01 Praha Odborný program semináře: * Právní část - Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání - Rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně vracení příplatků (o ...
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony 2022-01-21 Praha Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pracovnělékařská služba , pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, l ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE po novele 2022-01-26 Praha Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktuální novely zákoníku práce a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Nová pravidla doručování Skloubení rodinného a pracovního života Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené Sdílená pracovní místa Fúze společností a ...
ZÁKONÍK PRÁCE PO novelÁCH - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky 2022-02-03 Praha Pracovní právo # Co je závislá práce (zákaz tzv. švarcsystému a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat Zásada co není zakázáno, je dovoleno – kdy se lze od zákona odchýlit Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád, pravidla pro ukládání povinností zaměstnancům (vymezení pracovní kázně ) novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného živ ...
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony 2022-02-24 Praha Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pracovnělékařská služba , pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, l ...
novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání 2021-10-18 Praha Odborný program: * Poznatky a problémy z dosavadní účinnosti novely zákoníku práce * Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech: - Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti), prodloužení dovolené - Pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní ...
novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE 2021-10-18 online Odborný program: * Poznatky a problémy z dosavadní účinnosti novely zákoníku práce * Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech: - Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti), prodloužení dovolené - Pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní ...
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů 2021-11-02 Praha Odborný program semináře: * Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu * Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163 - 2020 Sb.) * Nájem služebního bytu * Kogentní a dispozitivní ustanovení o nájmu bytu ...
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE 2021-11-02 online Odborný program semináře: * Změny v pojetí nájemného vztahu * Obecná ustanovení ObčZ o nájmu použitelná i pro nájem bytu, * Zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení * Ochrana nájemce * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele * J ...
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE 2021-12-03 online Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a podn ...
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona 2021-12-03 Praha Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a podn ...
ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ČR PO novele ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2021-12-17 Olomouc Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma .  ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality po novelách zákoníku práce - a nejčastější chyby 2021-09-16 Praha Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty pro lepší orientaci v novinkách , které přinesl zákoník práce v roce 2020 a 2021. Vysvětlení detailů v nových nárocích u zaměstnanců a doplnění o problémy v nastavení procesů u zaměstnavatelů daných změn. cíl Objasnění případných problémů a nejasností v nových oblastech v pracovněprávní oblasti jako je sdílené místo a další oblasti, které řešíme jako nové podmínky u zaměstnavatelů. Do detailu si vysvě ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality po novelách zákoníku práce - a nejčastější chyby 2021-09-16 Živé vysílání - ONLINE seminář Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty pro lepší orientaci v novinkách , které přinesl zákoník práce v roce 2020 a 2021. Vysvětlení detailů v nových nárocích u zaměstnanců a doplnění o problémy v nastavení procesů u zaměstnavatelů daných změn. cíl Objasnění případných problémů a nejasností v nových oblastech v pracovněprávní oblasti jako je sdílené místo a další oblasti, které řešíme jako nové podmínky u zaměstnavatelů. Do detailu si vysvě ...
ZÁSADNÍ novelA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ - a první zkušenosti českých zaměstnavatelů - včetně související problematiky 2021-09-20 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. cíl V polovině roku 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků , která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity vyslání . Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměs ...
ZÁSADNÍ novelA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ - a první zkušenosti českých zaměstnavatelů - včetně související problematiky 2021-09-20 Živé vysílání - ONLINE seminář Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. cíl V polovině roku 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků , která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity vyslání . Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměs ...
novelA ZÁKONA O DPH OD 1.7.2021 – VYBRANÉ APLIKAČNÍ PROBLÉMY 2021-10-19 Olomouc Školení je určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, podnikatelům a dalším zájemcům o problematiku uplatňování DPH. Lektor kurzu: Ing. Vladimír ZDRAŽIL Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
novelA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PRO ÚČETNÍ A DAŇOVOU PRAXI 2021-10-27 Olomouc Lektor kurzu: Květoslava NOVOTNÁ Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denní 2021-08-09 Praha Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje praco ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: novele

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: novele
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'novele' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz