REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj

Brno   2022-08-25 Přihláška na kurz
Tento kurz v daném termínu byl zrušen

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovatPodobné kurzy: Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj ::

KURZY : Právní vztahy

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí Právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) 2022-10-26 online Akreditace: MV - PracovněPrávní vztahy ve veřejné správě (webinář), AK - PV-331 - 2021 Cíl semináře Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněPrávního vztahu a tedy Právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). ...
Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí Právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) 2022-10-26 Praha Akreditace: MV - PracovněPrávní vztahy ve veřejné správě (webinář), AK - PV-331 - 2021 Cíl semináře Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněPrávního vztahu a tedy Právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). ...
Občanský zákoník – majetek, Právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2022-11-03 Brno Právo a Právní věda, doktorský studijní program SPrávní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Termín čtvrtek 1. prosince 2 ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Občanský zákoník – majetek, Právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2022-12-01 Olomouc Právo a Právní věda, doktorský studijní program SPrávní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Termín čtvrtek 1. prosince 2 ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj 2022-12-13 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Mzdové účetnictví pro personalisty 2022-10-18 Praha Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * PracovněPrávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance, • vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?, • pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ...
Mzdové účetnictví pro personalisty 2022-10-18 online Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * PracovněPrávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance, • vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?, • pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ...
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů 2022-10-27 Praha Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stano ...
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů 2022-10-27 online Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stano ...
Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice 2023-02-20 Praha Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněPrávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněPrávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav Právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněPrávních vztahů, zastupová ...
Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice 2023-02-20 online Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněPrávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněPrávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav Právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněPrávních vztahů, zastupová ...
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně 2022-10-07 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Používání nízkoemisních vozidel zaměstnancem a změny v odpisech: Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o silniční dani a zákon o ochraně ovzduší, • změna ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance v podobě možnosti využití motorového vozidla pro služební a soukromé účely souběžně, • informace ...
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně 2022-10-07 online Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Používání nízkoemisních vozidel zaměstnancem a změny v odpisech: Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o silniční dani a zákon o ochraně ovzduší, • změna ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance v podobě možnosti využití motorového vozidla pro služební a soukromé účely souběžně, • informace ...
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ 2022-12-12 Praha Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při plnění vašich úkolů zvolit a řádně uzavřít vhodný typ smlouvy ve vztahu k ochraně zásilky, jakož i ve vztahu k vaší odpovědnosti za škody na zásilce a rozsahu náhradové povinnosti. Budete tak schopni minimalizovat svá podnikatelská rizika a zároveň předcházet nedorozuměním ve vztahu k vašim ...
Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP Říjen 2022 webiář Absolvent získá znalosti a přehled o Právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP Listopad 2022 webiář Absolvent získá znalosti a přehled o Právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP Prosinec 2022 webiář Absolvent získá znalosti a přehled o Právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP Leden 2023 webiář Absolvent získá znalosti a přehled o Právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU 2023-02-27 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové Právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněPrávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení pracovních poměrů i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako vůbec nejfrekventovanější problematiky pracovněPrávních vztahů. obsah Aktuální informace – nejčastější chyb ...
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2022-11-24 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy? Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci? Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat oso ...
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2022-11-24 online Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy? Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci? Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat oso ...
Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady 2022-12-07 Praha Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na Právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na Právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete sPrávně pracovat s účetními a daňovými doklady. * Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů: • co je to faktura, podklady pro ...
Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady 2022-12-07 online Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na Právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na Právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete sPrávně pracovat s účetními a daňovými doklady. * Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů: • co je to faktura, podklady pro ...
Průřez pracovněPrávní a mzdovou oblastí – pro rok 2023 2022-12-19 Praha Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 19. 12. 2022; 9:00–14:00 • Zákoník práce – změny pracovněPrávních vztahů pro rok 2023 • Mgr. Vladimír Černý Základní principy pracovněPrávních vztahů z pohledu praxe. Problem ...
Průřez pracovněPrávní a mzdovou oblastí – pro rok 2023 2022-12-19 online Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 19. 12. 2022; 9:00–14:00 • Zákoník práce – změny pracovněPrávních vztahů pro rok 2023 • Mgr. Vladimír Černý Základní principy pracovněPrávních vztahů z pohledu praxe. Problem ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 Praha Na semináři proberete základní Právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • Právní odvětví a dělení práva, • Právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 online Na semináři proberete základní Právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • Právní odvětví a dělení práva, • Právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe 2022-11-22 Praha Na semináři se seznámíte s novými pravidly souvisejícími s aplikací nových ustanovení ZDP v praxi, budou vysvětleny principy navrhovaných opatření a také přístup finanční správy ke kontrole předmětných ustanovení, včetně otázky zahrnutí do daňového přiznání k dani z příjmů Právnických osob. Směrnice ATAD byla do české Právní úpravy transponována zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019. Tato novela zákona č. ...
Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe 2022-11-22 online Na semináři se seznámíte s novými pravidly souvisejícími s aplikací nových ustanovení ZDP v praxi, budou vysvětleny principy navrhovaných opatření a také přístup finanční správy ke kontrole předmětných ustanovení, včetně otázky zahrnutí do daňového přiznání k dani z příjmů Právnických osob. Směrnice ATAD byla do české Právní úpravy transponována zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019. Tato novela zákona č. ...
Cestovní náhrady v širších Právních souvislostech 2023-02-09 Praha Na semináři se seznámíte s platnou Právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další Právní souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná Právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2023 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další Právní před ...
Cestovní náhrady v širších Právních souvislostech 2023-02-09 online Na semináři se seznámíte s platnou Právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další Právní souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná Právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2023 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další Právní před ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE 2022-10-14 online Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění Právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová Právní pravidla o úrocích? - Lze si sjednat úroky z úro ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2022-10-14 Praha Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění Právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová Právní pravidla o úrocích? - Lze si sjednat úroky z úro ...
PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - - z pracovněPrávního a mzdového pohledu 2022-11-30 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové Právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněPrávních vztahů. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) cíl Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální Právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování. obsah Práce z domova a limity pr ...
Inventarizace majetku a závazků 2022 (pro úředníky územních samosPrávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE 2022-11-10 online Odborný program semináře: * 1) Předpoklady a zásady tvorby účetních informací, význam průkaznosti a vztah k vnitřnímu řídicímu kontrolnímu systému, vztah inventarizace k průkaznosti * 2) Principy inventarizace a relevantní terminologie dle závazných Právních předpisů v této oblasti * 3) Aplikace pravidel a procesu inventar ...
Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění 2022-12-12 Praha Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní Právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D). Dostatečný prostor bude věnován pro diskuzi nad konkrétními problémy účastníků. * Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR. Smlouvy o zamezení dvojího ...
Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění 2022-12-12 online Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní Právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D). Dostatečný prostor bude věnován pro diskuzi nad konkrétními problémy účastníků. * Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR. Smlouvy o zamezení dvojího ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-04 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-06 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-11 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-13 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-18 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-20 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-25 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-10-27 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-11-01 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz 2022-11-03 on-line Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat   online . Co všechno se naučíte ...
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva - a aktuality, včetně připravovaných změn 2022-11-23 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové Právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněPrávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního práva. obsah Postup před vznikem pracovního poměru, informace o zaměstnanci před a po vzniku pracovněPrávního vztahu ...
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2023 2022-11-21 Praha Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace z legislativy a upozornit na důležité změny v pracovněPrávních a souvisejících předpisech. Při výkladu bude odkazováno na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se dané oblasti. * • poslední velké novely zákoníku práce od 30. 7. 2020, od 1. 1. 2021 a aktuální zkušenosti z jejich uplatnění v praxi, • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, zkušební doba ...
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2023 2022-11-21 online Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace z legislativy a upozornit na důležité změny v pracovněPrávních a souvisejících předpisech. Při výkladu bude odkazováno na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se dané oblasti. * • poslední velké novely zákoníku práce od 30. 7. 2020, od 1. 1. 2021 a aktuální zkušenosti z jejich uplatnění v praxi, • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, zkušební doba ...
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2022/2023 - - podrobný výklad a aktuality 2022-11-22 Praha Mzdové účetnictví # Určeno pro profesionály v oblasti mzdového účetnictví. cíl Ucelený výklad systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. obsah Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Legislativa, zdroje informací Typy plátců pojistného Oznamovací povinnost Kódy změn v elektronické komunikaci Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti Dokladová ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Právní vztahy

   [0]    [1] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Právní | vztahy
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
' Právní vztahy ' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --Termín kurzu od: 2022-08-25

Hod: čtvrtek 25. srpna 2022, 9.00-cca 14.00 h

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek
Brno, Jihomoravský kraj
Czech RepublicNezávazná přihláška - dotaz ke kurzu a k tomuto termínu

Pro závaznou přihlášku na kurz klikněte na přihlášku.

Následující formulář je pro vyžádání kontaktu k danému kurzu a termínuCena: 2.050 Kč/Kurz (není DPH)

neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH

Termín
čtvrtek 25. srpna 2022,
9.00-cca 14.00 h
Cena
2050 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd Místo
BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek


BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek

Osvědčení
bude předáno po ukončení semináře
Akreditace
akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE

 
 
objednat

Další termíny kurzu:
Přihláška na kurz & termín:
Nezávazná přihláška # dotaz ke kurzu : Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj

Kurz   Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj  
Termín   Od:2022-08-25  
Začátek   čtvrtek 25. srpna 2022, 9.00-cca 14.00 h  
Školící středisko (učebna)   BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek  
Adresa   BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek
Brno  
Poznámka k termínu   Termín
čtvrtek 25. srpna 2022,
9.00-cca 14.00 h
Cena
2050 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd Místo
BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek


BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1 Místnost: salonek
 
Poznámka ke kurzu   Osvědčení
bude předáno po ukončení semináře
Akreditace
akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE  
Kurz pořádá firma (škola)   Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
683 41 Bohdalice, Manerov 73  
Obchodní podmínky účasti na kurzu   Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě.

Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře.

Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227/0100.

Pořadatel není plátce DPH.

Prezence začíná v 8.30 h.

Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno.

Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse.

Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost
* vyslat za sebe náhradníka,
* vybrat si náhradní seminář v průběhu roku,
* jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.   

obsazeno
Tento kurz & termín již nelze objednat
Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info
Po kliknutí na tlačítko "Odeslat" bude přijat váš požadavek. Server REKVALIFIKAČNÍ INFO zprostředkovává objednávky kurzů a kontakt na pořadatele rekvalifikačních kurzů, školení a studia

Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org