HandMade by HANNDE.com
Vytvote si vlastn obchod SHOPILO
Je to opravdu snadn, zdarma na 1. msc a/nebo do 10 poloek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, kolen, semine a/nebo rekvalifikace # termny kurz: Podnikov informan systmy

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

KURZY : Podnikov informan systmy

[OR - vyhledv aspo jedno slovo]Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn Popis rekvalifikanch kurz a nebo kolen
IFRS Finann nstroje, podnikov kombinace (zznam on-line) erven 2021 online Neuvedeno * finann nstroje klasifikace a oceovn IAS 39, IFRS 9, finann nstroje prezentace IAS 32, IFRS 7, rizika prezentan povinnosti podniku, podnikov akvizice stanoven ceny a okamiku akvizice IFRS 3, podnikov akvizice akvizin etnictv, podnikov akvizice vykzn a prce s goodwillem. POZNMKA: Pstupov daje obdrte do t pracovnch dn od pipsn platby na n bankovn et. Zznam je poskytovn par ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zkon o ochran utajovanch informac a jeho aplikace v praxi vetn informac o pipravovan velk novele zkona 2021-12-03 Praha Zejmna se pednejc zam na: * zkladn ustanoven a tvorbu utajovan informace, * personln bezpenost, * prmyslovou bezpenost, * fyzickou bezpenost, * administrativn bezpenost, * bezpenosti informanch systm, * pravidla provdn bezpenostnho zen fyzickch osob a podn ...
VYDVN podnikoVHO ASOPISU 2021-08-30 iv vysln - ONLINE semin Marketing # Ureno pro vechny pracovnky, kte maj na starosti, nebo se njak podl na vydvn podnikovho asopisu. Chystte se vydvat, nebo ji vydvte firemn asopis pro zkaznky nebo zamstnance ? Pak je tento semin uren prv pro Vs. Ujasnte si, k emu ho potebujete a jak cle m plnit. Poznte vhody titn a elektronick formy a zjistte, kter je pro Vs vhodnj. Udlte si pedstavu, kter innosti zvldnete nejlpe sami a ...
VYDVN podnikoVHO ASOPISU 2021-08-30 Praha Marketing # Ureno pro vechny pracovnky, kte maj na starosti, nebo se njak podl na vydvn podnikovho asopisu. Chystte se vydvat, nebo ji vydvte firemn asopis pro zkaznky nebo zamstnance ? Pak je tento semin uren prv pro Vs. Ujasnte si, k emu ho potebujete a jak cle m plnit. Poznte vhody titn a elektronick formy a zjistte, kter je pro Vs vhodnj. Udlte si pedstavu, kter innosti zvldnete nejlpe sami a ...
Restrukturalizace, transformace a podnikov pemny pklady fz, tpen spolenost, dispozice s majetkem, transakn a daov souvislosti 2021-10-05 Praha Na semini se seznmte s monostmi podnikovch kombinac a transformac vetn praktickch pklad a krok, jak zmnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddlit soukrom a podnikov majetek i zskat financovn. Seznmte se tak s budovnm tuzemskch a mezinrodnch holding. Vklad bude inn jak z pohledu ekonomickch a finannch motiv podnikovch restrukturalizac, tak i daovch souvislost pi nakldn s majetkem. * zkladn cle a motivy restrukturalizac a podni ...
vod do problematiky zkona o pomoci v hmotn nouzi pklady z praxe, informace o novinkch a i o dalch dvkovch systmech 2021-09-21 Brno Semin je uren pro pracovnky na obcch, na krajskch adech, na adu prce, v socilnch slubch, v neziskovch organizacch apod., kte potebuj zskat informace o nepojistnch dvkovch systmech, pedevm o systmu pomoci v hmotn nouzi. Na semini zskte aktuln informace o systmu pomoci v hmotn nouzi vetn innch a chystan ... Akreditovan kurz nebo semin.
vod do problematiky zkona o pomoci v hmotn nouzi pklady z praxe, informace o novinkch a i o dalch dvkovch systmech 2021-10-14 Olomouc Semin je uren pro pracovnky na obcch, na krajskch adech, na adu prce, v socilnch slubch, v neziskovch organizacch apod., kte potebuj zskat informace o nepojistnch dvkovch systmech, pedevm o systmu pomoci v hmotn nouzi. Na semini zskte aktuln informace o systmu pomoci v hmotn nouzi vetn innch a chystan ... Akreditovan kurz nebo semin.
podnikov pemny praktick pklady pro pokroil (zznam on-line) erven 2021 online Neuvedeno * Pklad prbhu projektu rozdlen odtpenm firmy z praxe - harmonogram, kroky, skal, daov povinnosti aneb co vs ek, koho potebujete mt v tmu a jak dlouho proces trv. Ukzka kurzu: ... [Termn kurzu bude upesnn]
Microsoft Power Apps - tvorba vlastnch podnikovch aplikac 2021-07-01 Brno Kurz je uren pro uivatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dve MS Flow), kte chtj vytvet vlastn aplikace v prosted MS Power Apps. Soust kurzu je vytvoen dvou aplikac s pstupem k SharePointu. V kurzu si vytvote pehled o monostech pouit Power Apps pro rychlou tvorbu internch aplikac. Kurz je ideln pro leny internch tm (ICT), kter maj na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potebuj zajistit stejnou funknost na ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-07-29 Brno Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-07-29 Praha Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
Microsoft Power Apps - tvorba vlastnch podnikovch aplikac 2021-08-23 Praha Kurz je uren pro uivatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dve MS Flow), kte chtj vytvet vlastn aplikace v prosted MS Power Apps. Soust kurzu je vytvoen dvou aplikac s pstupem k SharePointu. V kurzu si vytvote pehled o monostech pouit Power Apps pro rychlou tvorbu internch aplikac. Kurz je ideln pro leny internch tm (ICT), kter maj na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potebuj zajistit stejnou funknost na ...
Microsoft Power Apps - tvorba vlastnch podnikovch aplikac 2021-09-23 Brno Kurz je uren pro uivatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dve MS Flow), kte chtj vytvet vlastn aplikace v prosted MS Power Apps. Soust kurzu je vytvoen dvou aplikac s pstupem k SharePointu. V kurzu si vytvote pehled o monostech pouit Power Apps pro rychlou tvorbu internch aplikac. Kurz je ideln pro leny internch tm (ICT), kter maj na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potebuj zajistit stejnou funknost na ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-09-23 Brno Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-09-23 Praha Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
Microsoft Power Apps - tvorba vlastnch podnikovch aplikac 2021-11-15 Praha Kurz je uren pro uivatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dve MS Flow), kte chtj vytvet vlastn aplikace v prosted MS Power Apps. Soust kurzu je vytvoen dvou aplikac s pstupem k SharePointu. V kurzu si vytvote pehled o monostech pouit Power Apps pro rychlou tvorbu internch aplikac. Kurz je ideln pro leny internch tm (ICT), kter maj na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potebuj zajistit stejnou funknost na ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-11-18 Praha Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
Zvyovn efektivity podnikovch proces - techniky prbnho zlepovn 2021-11-18 Brno Stv se vm, e se ve sv manaersk pozici ctte ve vleku udlost a jen haste firemn pory v podob neustle vznikajcch zvad a pot veho druhu? Pak i u vs nastal as na zaveden prbnho (neuslho) zlepovn proces. Clem tedy je pestat hasit (reagovat) a proaktivn pracovat na tom, aby nehoelo. K tomuto elu mete zavst nkter z osvdench technik prbnho zlepovn proces. adu z nich si vyzkoute prv na tomto kurzu. * Stv se vm, e se ve sv manaersk pozi ...
systm firemnho vzdlvn 2021-06-24 Brno Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne diskutovan a bez kvalitnho podnikovho systematickho vzdlvn je obtn zachovat si konkurenceschopnost a dle zvyovat vkonnost. Na kurzu personalist a manaei zskaj informace nejen o vznamu podnikovho vzdlvn jako takovm, ale o jednotlivch procesech od analzy vzdlvacch poteb, pes ppravu a realizace, a k vyhodnocen dopad vzdlvn ve firemnm kontextu. * Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne ...
systm firemnho vzdlvn 2021-08-19 Praha Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne diskutovan a bez kvalitnho podnikovho systematickho vzdlvn je obtn zachovat si konkurenceschopnost a dle zvyovat vkonnost. Na kurzu personalist a manaei zskaj informace nejen o vznamu podnikovho vzdlvn jako takovm, ale o jednotlivch procesech od analzy vzdlvacch poteb, pes ppravu a realizace, a k vyhodnocen dopad vzdlvn ve firemnm kontextu. * Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne ...
systm firemnho vzdlvn 2021-08-19 Brno Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne diskutovan a bez kvalitnho podnikovho systematickho vzdlvn je obtn zachovat si konkurenceschopnost a dle zvyovat vkonnost. Na kurzu personalist a manaei zskaj informace nejen o vznamu podnikovho vzdlvn jako takovm, ale o jednotlivch procesech od analzy vzdlvacch poteb, pes ppravu a realizace, a k vyhodnocen dopad vzdlvn ve firemnm kontextu. * Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne ...
systm firemnho vzdlvn 2021-11-11 Praha Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne diskutovan a bez kvalitnho podnikovho systematickho vzdlvn je obtn zachovat si konkurenceschopnost a dle zvyovat vkonnost. Na kurzu personalist a manaei zskaj informace nejen o vznamu podnikovho vzdlvn jako takovm, ale o jednotlivch procesech od analzy vzdlvacch poteb, pes ppravu a realizace, a k vyhodnocen dopad vzdlvn ve firemnm kontextu. * Vznam firemnho vzdlvn je v souasn dob vice ne ...
GDPR a zkon o ochran osobnch daj versus zkon o svobodnm pstupu k informacm webin 2021-09-20 iv vysln - ONLINE semin Ochrana osobnch daj prameny prvn pravy na: - mezinrodn, - evropsk, - nrodn rovni. GDPR a zkon o ochran osobnch daj , porovnn stvajc a nov prvn pravy, psobnost a pojmoslov, zsady a prvn dvody zpracovn osobnch daj, pravidla a povinnosti pi zpracovn osobnch daj vetn vysvtlen novch pstup a povinnos ... Akreditovan kurz nebo semin.
GDPR a zkon o ochran osobnch daj versus zkon o svobodnm pstupu k informacm 2021-09-20 Brno Ochrana osobnch daj prameny prvn pravy na: - mezinrodn, - evropsk, - nrodn rovni. GDPR a zkon o ochran osobnch daj , porovnn stvajc a nov prvn pravy, psobnost a pojmoslov, zsady a prvn dvody zpracovn osobnch daj, pravidla a povinnosti pi zpracovn osobnch daj vetn vysvtlen novch pstup a povinnos ... Akreditovan kurz nebo semin.
Prvo na informace - praktick vklad zkona o svobodnm pstupu k informacm, judikatury a jeho aktulnch novel 2021-11-23 Praha Program semine: * Prvo na informace - vvoj prvn pravy, mezinrodn a stavnprvn zklady, zkladn vchodiska pro vklad, judikatura, platn prvn prava, jej vznam, nedostatky a zmny, aktuln novely * Smrnicov novela zkona o svobodnm pstupu k informacm - povinnost poskytovn metadat ...
Certifikovan Manaer informan bezpenosti dle ISO/IEC 27001 2021-06-21 Brno Mezinrodn autorizovan PECB kolen ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovan Manaer informan Bezpenosti) umouje astnkm zskat znalosti potebn k podpoe organizace pi efektivnm plnovn, zavdn, zen, monitorovn a udrovn systmu zen bezpenosti informac (ISMS). Toto kolen je navc zakoneno oficiln zkoukou PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer. * Mezinrodn autorizovan PECB kolen ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovan Manaer informan ...
Certifikovan Manaer informan bezpenosti dle ISO/IEC 27001 2021-09-13 Brno Mezinrodn autorizovan PECB kolen ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovan Manaer informan Bezpenosti) umouje astnkm zskat znalosti potebn k podpoe organizace pi efektivnm plnovn, zavdn, zen, monitorovn a udrovn systmu zen bezpenosti informac (ISMS). Toto kolen je navc zakoneno oficiln zkoukou PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer. * Mezinrodn autorizovan PECB kolen ISO/IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovan Manaer informan ...
Bezpenost informac pro majitele a jednatele mench a stednch firem 2021-07-21 Praha Kurz ped konkrtn nvody, co a pro je dobr v oblasti bezpenosti informac, tj. nejcennjch aktiv organizace, znt a eit v prosted mench a stednch firem. Obsahem kurzu je mix dlouholetch praktickch zkuenost s zenm bezpenosti informac, prvnch a ekonomickch aspekt i pehledu technologi a standard v tto oblasti. Obsahem kurzu nen nic, co nem souvislost s tuzemskou realitou. Nic to nepinese a je to drah. To jsou asto podvdom nzory ukrvajc se v hlavch m ...
Bezpenost informac pro majitele a jednatele mench a stednch firem 2021-07-21 Brno Kurz ped konkrtn nvody, co a pro je dobr v oblasti bezpenosti informac, tj. nejcennjch aktiv organizace, znt a eit v prosted mench a stednch firem. Obsahem kurzu je mix dlouholetch praktickch zkuenost s zenm bezpenosti informac, prvnch a ekonomickch aspekt i pehledu technologi a standard v tto oblasti. Obsahem kurzu nen nic, co nem souvislost s tuzemskou realitou. Nic to nepinese a je to drah. To jsou asto podvdom nzory ukrvajc se v hlavch m ...
Bezpenost informac pro majitele a jednatele mench a stednch firem 2021-10-13 Praha Kurz ped konkrtn nvody, co a pro je dobr v oblasti bezpenosti informac, tj. nejcennjch aktiv organizace, znt a eit v prosted mench a stednch firem. Obsahem kurzu je mix dlouholetch praktickch zkuenost s zenm bezpenosti informac, prvnch a ekonomickch aspekt i pehledu technologi a standard v tto oblasti. Obsahem kurzu nen nic, co nem souvislost s tuzemskou realitou. Nic to nepinese a je to drah. To jsou asto podvdom nzory ukrvajc se v hlavch m ...
Bezpenost informac pro majitele a jednatele mench a stednch firem 2021-10-13 Brno Kurz ped konkrtn nvody, co a pro je dobr v oblasti bezpenosti informac, tj. nejcennjch aktiv organizace, znt a eit v prosted mench a stednch firem. Obsahem kurzu je mix dlouholetch praktickch zkuenost s zenm bezpenosti informac, prvnch a ekonomickch aspekt i pehledu technologi a standard v tto oblasti. Obsahem kurzu nen nic, co nem souvislost s tuzemskou realitou. Nic to nepinese a je to drah. To jsou asto podvdom nzory ukrvajc se v hlavch m ...
MYLENKOV MAPY A VIZULN MYLEN - aneb efektivn prce s informacemi v manaersk praxi 2021-08-23 iv vysln - ONLINE semin Rozvoj osobnosti # Prce s informacemi je v dnen dob dleitj ne informace samotn. Jak se ale v jejich mnostv rychle a efektivn orientovat? eenm jsou pehledn strukturovan informace ve vizuln podob , a ji se jedn o mylenkov mapy nebo jin grafick formy. Ty se dnes stvaj nezbytnm nstrojem pro efektivn prci s informacemi, organizaci asu a prce, plnovn a provdn projekt, veden lid, zen porad, i efektivn zvldn osobnho ...
MYLENKOV MAPY A VIZULN MYLEN - aneb efektivn prce s informacemi v manaersk praxi 2021-08-23 Praha Rozvoj osobnosti # Prce s informacemi je v dnen dob dleitj ne informace samotn. Jak se ale v jejich mnostv rychle a efektivn orientovat? eenm jsou pehledn strukturovan informace ve vizuln podob , a ji se jedn o mylenkov mapy nebo jin grafick formy. Ty se dnes stvaj nezbytnm nstrojem pro efektivn prci s informacemi, organizaci asu a prce, plnovn a provdn projekt, veden lid, zen porad, i efektivn zvldn osobnho ...
Tiskov zprva od A do Z aneb jak pipravit informace pro mdia (dopoledn workshop) 2021-11-09 Praha Dozvte se o tom, jak strukturovat tiskovou zprvu, jak tiskovou zprvu distribuovat a dle s n pracovat. Workshop je zamen na varianty ppravy, zpracovn a monosti zveejnn tiskovch zprv a dalch souvisejcch informac. * co je a co nen tiskov zprva, struktura klasick tiskov zprvy, jak v souasn digitln e pracovat s tmaty pro mdia, dal formy prce s informacemi, zpsoby distribuce tiskov zprvy, nvazn prce s informacemi, roz ...
Nov stavebn zkon - podrobn informace 2021-10-12 Praha Program: V dob konn semine by ml bt ji schvlen nov stavebn zkon, ale jet by neml bt inn. Obdob mezi platnost a innost je nejvhodnj dobou pro seznmen se s jeho obsahem. Na semini bude probrno jeho paragrafov znn vetn informace o hlavnch zmnch souvisejcch zkon, zejmna pak * soust ...
Nov stavebn zkon - podrobn informace 2021-12-09 Praha Program: V dob konn semine by ml bt ji schvlen nov stavebn zkon, ale jet by neml bt inn. Obdob mezi platnost a innost je nejvhodnj dobou pro seznmen se s jeho obsahem. Na semini bude probrno jeho paragrafov znn vetn informace o hlavnch zmnch souvisejcch zkon, zejmna pak * soust ...
Bezpenost informac 2021-09-01 Brno Dostanete informace o systmu ochrany informac dle SN ISO - IEC 27000, SN ISO - IEC 27001, SN ISO - IEC 27002 [17799], SN ISO - IEC 27004, SN ISO - IEC 27005 a SN ISO - IEC 27006. =gt; Zskte znalosti a kvalifikaci pro efektivn spoluprci pi zavdn systmu zen informac a pro provdn nslednch internch audit. kolen je zakoneno zvrenm testem, na jeho zklad Vm bude vystaveno osvden manaera ISMS [platnost 3 roky od data vystaven]. ...
Praktick informace a postupy pro odhad hodnoty nemovit vci 2021-09-16 Praha Na kurzu zskte zkladn pehled o hlavnch zsadch a principech oceovn nemovitost na trn bzi, seznmte se s praktickmi zdroji informac pro odhad ceny nemovitosti a naute se rozpoznat hlavn cenotvorn faktory. Zrove na kurzu budete mt monost sami si vyzkouet shromdn veejn dostupnch informac potebnch pro ocenn a stanovit hodnotu nemovitosti. Po absolvovn budete schopni zjednoduenm zpsobem ocenit vybranou nemovitost nebo budete schopni stanovit obvykl nj ...
Vyhledvac nstroje a analza informac na webu 2021-09-09 Praha 5 Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na potaov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha v kurzu je est a osm. Kad poslucha m kdispozici samostatn pota, aobdr zdarma kvalitn literaturu ke kurzu. Vprbhu kurzu je kdispozici oberstven abhem pestvek monost volnho pstupu na internet. Kurz je uren pedevm pro administrativn pracovnky, kte potebuj na internetu aktivn vyhled ...
Vyhledvac nstroje a analza informac na webu 2021-11-04 Praha 5 Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na potaov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha v kurzu je est a osm. Kad poslucha m kdispozici samostatn pota, aobdr zdarma kvalitn literaturu ke kurzu. Vprbhu kurzu je kdispozici oberstven abhem pestvek monost volnho pstupu na internet. Kurz je uren pedevm pro administrativn pracovnky, kte potebuj na internetu aktivn vyhled ...
Vyhledvac nstroje a analza informac na webu 2021-12-02 Praha 5 Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na potaov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha v kurzu je est a osm. Kad poslucha m kdispozici samostatn pota, aobdr zdarma kvalitn literaturu ke kurzu. Vprbhu kurzu je kdispozici oberstven abhem pestvek monost volnho pstupu na internet. Kurz je uren pedevm pro administrativn pracovnky, kte potebuj na internetu aktivn vyhled ...
Nov stavebn zkon - podrobn informace o novm stavebnm zkonu 2021-06-15 Praha Program: Nov stavebn zkon byl 26. kvtna definitivn schvlen v Poslaneck snmovn. Na semini bude probrna tato zcela nov norma vetn informac o hlavnch zmnch souvisejcch zkon, zejmna pak * soustava stavebn sprvy, co bude ponechno a co vyloueno ze spojenho modelu veejn sprvy, Nejvy stavebn ...
Nov stavebn zkon - podrobn informace o novm stavebnm zkonu -- ON-LINE 2021-06-15 online Program: Nov stavebn zkon byl 26. kvtna definitivn schvlen v Poslaneck snmovn. Na semini bude probrna tato zcela nov norma vetn informac o hlavnch zmnch souvisejcch zkon, zejmna pak * soustava stavebn sprvy, co bude ponechno a co vyloueno ze spojenho modelu veejn sprvy, Nejvy stavebn ...
Jak vce vyuvat mozek prce s informacemi, kreativn mylen, efektivn uen, trnink pamti 2021-08-17 Praha Absolvovnm tohoto semine vrazn poslte sv mylen, naute se vyuvat a rozvjet fantazii a kreativitu. Dozvte se, jak vdom vyuvat mozkov vlny alfa pi tvrm mylen a "dobjen baterek". Oteve se vm nov pohled na vc, nov monosti a originln een i ve zdnliv neeitelnch situacch. * PRCE S informacEMI: tvorba asociac, pamov techniky (seznamy, sla, oblieje), mylenkov mapy, mylenkov klobouky, rychloten, brainstorming, br ...
INTERN KOMUNIKACE a jak sdlovat krizov informace, - aby to napchalo co nejmn kody 2022-02-09 Praha Personalistika # Ureno pro pracovnky PR oddlen, management, soukromou i sttn sfru. Pro zamstnance zodpovdn za intern komunikaci, manaery a majitele mench i vtch podnik. Pro pracovnky komunikace a veden v institucch sttn sprvy a samosprvy. obsah Co je intern komunikace , pro se zamstnanci aktivn komunikovat? Strategie intern komunikace : jej nastaven, clov skupiny a jak je zaujmout, soulad intern komunikace s viz ...
INTERN KOMUNIKACE a jak sdlovat krizov informace, - aby to napchalo co nejmn kody 2022-02-09 iv vysln - ONLINE semin Personalistika # Ureno pro pracovnky PR oddlen, management, soukromou i sttn sfru. Pro zamstnance zodpovdn za intern komunikaci, manaery a majitele mench i vtch podnik. Pro pracovnky komunikace a veden v institucch sttn sprvy a samosprvy. obsah Co je intern komunikace , pro se zamstnanci aktivn komunikovat? Strategie intern komunikace : jej nastaven, clov skupiny a jak je zaujmout, soulad intern komunikace s viz ...
Vznamn novela bytovho spoluvlastnictv - praktick zkuenosti + dal informace o problematice bytovho spoluvlastnictv 2021-10-19 Praha Prvn prava bytovho spoluvlastnictv a jeho specifika * Podmnky pro vznik bytovho spoluvlastnictv, * Nov koncepce prohlen vlastnka nemovit vci - Jednotky a zmny pi jejich pevodech - Jednotka podle zkona o vlastnictv byt a podle ObZ rozdln pojet jednotky a spolench st nazen vl ...
Windows 10 - nasazen a sprva operanho systmu 2021-06-28 Brno Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v podnikovm prosted. Kurz je tak uren administrtorm starch verz produktu Windows (nap. Windows 7, XP) pro seznmen s novmi funkcemi a monostmi tohoto systmu - instalac, zabezpeenm, sprvou st, virtualizac a dalmi kony, kter jsou nezbytn pro prci administrtora. * Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v p ...
Windows 10 - nasazen a sprva operanho systmu 2021-07-08 Brno Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v podnikovm prosted. Kurz je tak uren administrtorm starch verz produktu Windows (nap. Windows 7, XP) pro seznmen s novmi funkcemi a monostmi tohoto systmu - instalac, zabezpeenm, sprvou st, virtualizac a dalmi kony, kter jsou nezbytn pro prci administrtora. * Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v p ...
Windows 10 - nasazen a sprva operanho systmu 2021-08-16 Praha Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v podnikovm prosted. Kurz je tak uren administrtorm starch verz produktu Windows (nap. Windows 7, XP) pro seznmen s novmi funkcemi a monostmi tohoto systmu - instalac, zabezpeenm, sprvou st, virtualizac a dalmi kony, kter jsou nezbytn pro prci administrtora. * Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v p ...
Windows 10 - nasazen a sprva operanho systmu 2021-09-02 Brno Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v podnikovm prosted. Kurz je tak uren administrtorm starch verz produktu Windows (nap. Windows 7, XP) pro seznmen s novmi funkcemi a monostmi tohoto systmu - instalac, zabezpeenm, sprvou st, virtualizac a dalmi kony, kter jsou nezbytn pro prci administrtora. * Clem kolen je seznmit posluchae s administrac operanho systmu Windows 10 a to vetn nasazen v p ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikanch kurz, kolen a/nebo semin pro: Podnikov informan systmy

   [1]    [2] Dal strana >>


Hledejte po jednotlivch klovch slovech: Podnikov | informan | systmy
Nenali jste kurz? Vlote svoji poptvku kurzu/kolen

 
'Podnikov informan systmy' hledat v | Cel R | Praha | Stedoesk kraj | Jihoesk kraj | Plzesk kraj | Karlovarsk kraj | steck kraj | Libereck kraj | Krlovohradeck kraj | Pardubick kraj | Vysoina kraj | Jihomoravsk kraj | Olomouck kraj | Moravskoslezsk kraj | Zlnsk kraj | SLOVENSKO | MIMO R/SK | eLearning | R -- msto bude upesnno --

 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Potaov a IT kurzy | Kancelsk software | Programovn | Potaov grafika | Podnikov informan systmy | Potaov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz