HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Akreditované, certifikované, kvalifikační a/nebo rekvalifikační kurzy

podle: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Ministerstvo vnitra ČR | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Ministerstvo práce ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vzdělávací programy

 • specializační vzdělávání (zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí).
 • akreditovaný kvalifikační kurz (zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví).
 • certifikovaný kurz (zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Dále viz: [1] dle MZČR

Udělením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb., získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části (dále jen 'vzdělávací program') pro
 • obor specializačního vzdělávání (§ 55) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny Nařízením vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí)
 • akreditovaný kvalifikační kurz (§ 51) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, (např. všeobecný sanitář, masér, zubní instrumentářka)
 • certifikovaný kurz (§ 61) zpracovaný na základě metodického pokynu pro tvorbu certifikovaného kurzu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví,
 • praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.
Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení (zdravotnické zařízení, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci). Doba udělení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek je na 6 let.
Dále viz: [2] dle MZČR


Ministerstvo vnitra ČR [MVČR]

Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu

Specializační vzdělávání úředníků: Podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí a uskutečňuje se formou kurzů.

Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala. Součástí průběžného vzdělávání není tedy zkouška (např. na rozdíl od zvláštní odborné způsobilosti). Osvědčení o ukončení průběžného vzdělávání prokazuje účast úředníka na všech součástech průběžného vzdělávání definovaných vzdělávacím programem.

Zvláštní odborná způsobilost úředníků
Např: Změny v ústní části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v obecné části z roku 2008

dále viz: Akreditace dle MVČR


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [MŠMT]

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

MŠMT na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.

Jedná se o tyto vzdělávací programy:
 • vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, počítačový grafik…)
 • vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. PC kurzy, základy podnikání…)
 • vzdělávací programy vedoucí k profesním kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů…)
 • vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů
 • nespecifické rekvalifikační kurzy - zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou

Tyto kurzy jsou primárně určeny pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.

Nespecifické rekvalifikační kurzy jsou určeny pouze pro neumístěné absolventy škol.

Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou považováni za studenty ani nemají žádné studentské výhody (např. daňové úlevy, studentský průkaz ISIC, slevy na dopravu apod.). Rekvalifikační kurz není možné považovat za nultý ročník studia na Vysoké škole ani se nejedná o přípravný kurz ke studiu na Vysoké škole.

Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
 • 1. platnost akreditace
 • 2. doklad o zaplacení kurzovného a smlouva o poskytnutém vzdělávání
 • 3. osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu
 • 4. potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Dále viz: Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů [MŠMT]

Informace o DPH v oblasti dalšího vzdělávání

V tomto článku naleznete aktuální informace o dani z přidané hodnoty z hlediska dalšího vzdělávání, o tom, které vzdělávací aktivity podléhají základní sazbě daně a které jsou naopak chápány jako plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně či jaké změny v oblasti DPH přináší přijetí vyhlášky č. 176/2009 Sb.

Dále viz: informace-o-dph-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani [MŠMT]

Tedy jednodušeji řečeno, veškeré rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a všechny jazykové kurzy připravující na standardizované jazykové zkoušky jsou osvobozeny od daně, ale bez nároku na odpočet daně. Vzdělávací zařízení v těchto výše uvedených případech nemají možnost volby a jimi pořádané kurzy jsou od daně osvobozeny.

Osvědčení o rekvalifikaci & pracovní úřady

Akreditaci od MŠMT je třeba získat v případě, pokud chce vzdělávací společnost pořádat rekvalifikační kurzy dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. a vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a dále je též podmínkou pro možnost spolupráce s úřady práce.
Dále viz: informace-o-dph-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani [MŠMT]

DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) je systémem vzdělávání určeným pedagogickým pracovníkům, jejichž kategorie i kvalifikace jsou taxativně vymezeny a stanoveny zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

viz zde: Akreditace v systému DVPP

Instruktor Programy s obsahem zaměřeným na sportovní tématiku budou nadále akreditovány, avšak bez označení „instruktor“. viz zde: Programy s označením instruktor


Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] & úřady práce [UP]


Rekvalifikace

Rekvalifikace: získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Rekvalifikace zaměstnanců: zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným Úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností viz zde: Rekvalifikace [MPSV]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info