REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 102 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Jak na emoce v týmové práci 2017-11-27 Praha Seminář vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem k emocím, které tvoří neoddělitelnou ...
Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata) 2017-11-28 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
A - Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2017-11-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV ...
ZRUŠENO! Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele 2017-11-28 Praha Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro zadavatele Seminář byl zrušen a o náhradním termínu budete včas informováni. Cíl semináře: S ...
A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy) 2017-11-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV ...
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 2017-11-30 Praha Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ...
Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře 2017-12-01 Praha Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukrom ...
Odměňování členů zastupitelstev, úředníků a zaměstnanců veřejné správy, pracovněprávní souvislosti 2017-12-01 Praha Obsah semináře: * Plat, zásady, principy - Určení na sjednání (stanovení) platu - Platové tarify, zařazování do tříd ...
Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační technologie 2017-12-04 Praha V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné prezentace nebo výuky, tak i v rámci přípravy na ni. * ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, spotřeba materiálu a energií a interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy 2017-12-04 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro ...
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata) 2017-12-05 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé ...
A - Právní předpisy v oblasti účetnictví veřejného sektoru 2017-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-239 - 2016, název akreditace Účetnictví vybraných účetních jednotek Akreditace: ...
Etiketa pro úřednice a úředníky 2017-12-07 Praha Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím praco ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2017-12-07 Ostrava Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování prv ...
A - Spisová služba a digitální archivy a nařízení eIDAS 2017-12-07 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2010 Akreditace: MV ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 2017-12-07 Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2017-12-07 Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, souhla ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2017-12-08 Praha Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, vč ...
Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích 2017-12-08 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků. Určeno pro Interní auditory, ko ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2017-12-11 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Nový zákon o zadávání ve ...
Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě 2017-12-11 Praha 2 Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou ...
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 2017-12-12 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novela - 2017-12-12 Brno Seminář je zaměřen na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který od 1. 10. 2016 nahradil st ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novela 2017-12-12 Brno Seminář je zaměřen na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který od 1. 10. 2016 nahradil st ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
A-Veřejné zakázky ve zdravotnictví (akreditováno pod názvem zadávání veřejných zakázek) 2017-12-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV ...
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů 2017-12-14 Praha V průběhu tohoto semináře zvýšíte své dovednosti pro posouzení osobnostních předpokladů uchazečů pro úspěšné obsazení pozice ve firmě. * Výběrový pohovor s ...
Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců 2017-12-15 Praha V průběhu tohoto semináře poznáte, jak dobře definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, zj ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Prosinec 2017 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Prosinec 2017 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Prosinec 2017 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Prosinec 2017 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Prosinec 2017 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Prosinec 2017 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy PRVNÍ POMOCI pro pracovníky v sociálních službách - akreditace MPSV ČR 2018-01-15 Ostrava Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoreti ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-01-15 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2018-01-15 Ostrava Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování prv ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Leden 2018 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Leden 2018 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Leden 2018 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Leden 2018 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Leden 2018 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Leden 2018 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak na emoce v týmové práci 2018-01-16 Praha Seminář vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem k emocím, které tvoří neoddělitelnou ...

Nalezeno celkem : 102 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info