REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 232 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
AutoCAD středně pokročilý 2017-11-23 Praha Školení AutoCAD středně pokročilý je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se sezn ...
Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv 2017-11-23 Praha Odborný program semináře: Rozhodovací praxe se bude týkat zejména těchto oblastí: * povolení nezbytné cesty * zr ...
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 2017-11-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014 Akreditace: MV ...
Důsledky porušení smlouvy 2017-11-23 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novele 2017-11-24 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Právní minimum makléře 2017-11-27 Praha 8 Rádi byste získali přehled a zdokonalili se v oblasti práva pro realitní makléře? Na tomto přípravném kurzu se naučíte vše potřebné k úspěšné orientaci v  ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novele 2017-11-27 Praha Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2017-11-28 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby ...
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Listopad 2017 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Listopad 2017 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) 2017-11-29 Praha Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „star ...
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu) 2017-11-29 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV ...
Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté 2017-11-30 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti - do ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2017-11-30 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazk ...
Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel 2017-11-30 Praha Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Poslední vývoj v této oblasti. * Jeden podnik. ...
A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy) 2017-11-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV ...
Aktuálně ze mzdové účtárny (aktuální legislativní novinky pro mzdové účetní) 2017-11-30 Prostějov Program kurzu Určeno pro: Především pro mzdové účetní. ...
Vady nemovitostí, práva z vad, due diligence 2017-12-01 Praha Na semináři budete seznámeni s pojmem vady nemovitostí, budou vám vysvětlena práva vyplývající z vad nemovitostí a způsob jejich uplatňování. Budete ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017 2017-12-01 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občansk ...
A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)!PŘESUN Z 24.11.! 2017-12-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV ...
Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady 2017-12-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, členy orgánů obchodních společností a vedoucí pracov ...
Vybrané otázky medicínského práva 2017-12-04 Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o ...
Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu 2017-12-04 Praha Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Dotace * Zajišťovací příkaz * ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2017-12-04 Praha Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...
Právní minimum pro manažery 2017-12-04 Praha Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...
Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku 2017-12-05 Praha Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky ...
Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) 2017-12-05 Hradec Králové Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) * Právnické fakulty * Jarní * Práva * UK - Univerzita Karlova * NSZ - OSP a ZSV * NSZ - OSP * NSZ - ZSV * Skupinové * ...
Excel základní 2017-12-05 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel 2017-12-05 Praha Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní výcho ...
Územní plánování v judikatuře správních soudů 2017-12-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s aktuální judikaturou správních soudů v oblasti územního plánován ...
Licence a autorské právo v IT 2017-12-05 Praha Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. ...
Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů 2017-12-06 Praha Cílem tohoto kurzu je seznámení se specifiky označování konkrétních druhů potravin na příkladech vzorových etiket s ohledem na výklad a doporučení ze stran ...
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuality pro rok 2018 2017-12-06 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Právní předpisy v oblasti účetnictví veřejného sektoru 2017-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-239 - 2016 Akreditace: MV ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL VE VAZBĚ NA NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE 2017-12-06 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalis ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2017-12-07 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Zákon o majetku státu 2017-12-07 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky ...
Excel grafy 2017-12-07 Praha Školení Excel grafy je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchač ...
Nová směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 2017-12-07 Praha Bojíte se GDPR?   Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce ...
Autorské právo – interpretace a doporučená aplikace 2017-12-08 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními problémy aplikace a interpretace autorského zákona. Výklad bude zaměřen na aktuální otázky z oboru se zaměřením na ...
Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací) 2017-12-08 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * povaha pravidel (způsobu) zastupování * jak se lze od zákonného pravidla odchýl ...
Licence a autorské právo v IT 2017-12-11 Brno Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. ...
Nová právní úprava přestupkového práva - buďte řádně a včas připraveni na klíčovou reformu! 2017-12-12 Praha K 1. 7. 2017 nabude účinnosti nová právní úprava, která významným způsobem reformuje celou oblast správního trestání Od roku 1990, tedy od p ...
Náhrada škody v podnikání 2017-12-12 Praha Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatel ...

Nalezeno celkem : 232 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info