Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 228 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) 2019-10-23 Praha Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před ...
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor 2019-10-24 Praha Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu * Ochrana nájemce, její cíle a úskalí ...
PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2019-10-24 Olomouc   Praktický seminář zaměřený na pracovní právo, na minimum nutné každodenní práci personalistů a vedoucích pracovníků. Seminář je zaměřen na typické situa ...
PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY - 2019-10-24 Olomouc   Praktický seminář zaměřený na pracovní právo, na minimum nutné každodenní práci personalistů a vedoucích pracovníků. Seminář je zaměřen na typické situa ...
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená a náhrada škody podle ZP ve znění právní úpravy platné v roce 2020 2019-10-25 Pardubice Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, úze ...
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Říjen 2019 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Říjen 2019 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Říjen 2019 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kryptoaktiva a právo 2019-10-29 Praha Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains). Dozvíte se, které právní předp ...
Správní řízení ve věcech služebního poměru 2019-10-30 Plzeň Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s právní úpravou správního řízení ve věcech služebního ...
Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi 2019-10-30 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnance v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
Věcná práva se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019 2019-10-31 Praha Program semináře: * ochrana vlastnického práva – typologie žalob * ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku ...
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv 2019-10-31 Praha Z obsahu semináře (výběrově): * nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění pro ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2019-11-01 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komodi ...
Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML 2019-11-01 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné sankce?) ...
Právo a nemovitosti 2019-11-01 Praha Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Kontaminující látky v potravinách, alergeny 2019-11-04 Praha Na semináři se dozvíte o kontaminujících látkách v potravinách (vyskytujících se přirozeně nebo vznikající při pěstování a zpracování potravinových surovin ...
Excel základní 2019-11-04 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby 2019-11-04 Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení ...
Základy práva pro neprávníky 2019-11-04 Brno Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a p ...
Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně 2019-11-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-86 - 2015, Název akreditace: Správní řád Akreditace: ...
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář 2019-11-06 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9.00 – 16.30) ...
Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR 2019-11-06 Praha Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * rozsah aktiv společn ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu 2019-11-07 Praha Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy s ...
Praktické otázky spojené s poskytováním veřejné podpory 2019-11-07 Praha Obsah semináře: * Identifikace veřejné podpory a stručný rozbor jednotlivých znaků veřejné podpory. Aktuální rozhodovací praxe v této oblasti. P ...
Zákon o majetku státu 2019-11-07 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Obchodní právo pro obchodníky 2019-11-07 Praha Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe p ...
Obchodní právo pro obchodníky 2019-11-07 Brno Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe p ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2019-11-08 Praha 6 Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2019-11-08 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak půs ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled 2019-11-08 Praha Na semináři budete provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhod ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě 2019-11-08 Praha Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměr ...
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2019-11-08 Praha OBSAH * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odc ...
Právní minimum pro manažery 2019-11-08 Brno Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k u ...
Právní minimum pro manažery 2019-11-08 Praha Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k u ...
Word pokročilý 2019-11-11 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u PO 2019-11-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-251 - 2016, Název akreditace: Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací ...
Smluvní pokuta 2019-11-11 Praha Půjde zejména o následující okruhy otázek: * Principy nové úpravy * Ujednání o smluvní pokutě * Forma smluvní pokuty * Třet ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení 2019-11-11 Praha Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku ...
Základy práva pro neprávníky 2019-11-11 Praha Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a p ...
Právo na straně nákupu ... Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití 2019-11-12 Praha Popis V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány me ...
Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady), PŘESUN Z 24.10. 2019-11-12 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) ...
ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb., včetně novely správního řádu) 2019-11-12 Olomouc    Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-11-13 Plzeň Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...

Nalezeno celkem : 228 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-16 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info