HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA


Nalezeno celkem : 217 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní [workshop] 2019-04-29 Praha Obsah: * Koncepce zákoníku práce – co je závislá práce, zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit, vazba na občanský zákoník ...
Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách 2019-04-29 Praha Na semináři se seznámíte s problematickými oblastmi po legislativních změnách od roku 2019. Lektoři mají bohaté zkušenosti ze své praxe a poskytnou prová ...
Word pokročilý 2019-05-02 Praha Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším for ...
Excel základní 2019-05-02 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Excel základní 2019-05-02 Kolín Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Office 365 pokročilý 2019-05-03 Praha Školení je určené pro uživatele Office 365, kteří jsou již s prostředím Office 365 seznámeni, používají základní aplikace a chtějí znát účel dalších aplika ...
PRÁVNÍ ŠPEKY Z OBLASTI NEMOVITOSTNÍHO PRÁVA 2019-05-06 Praha Seminář s hlavním autorem publikace Realitní právo (C.H.Beck, 2018)   Základním zadáním této akce, která se skládá ze dvou samostatných modulů, je pro ...
PRÁVNÍ ŠPEKY z oblasti nemovitostního práva - Modul 1.2 2019-05-06 Praha Seminář s hlavním autorem publikace Realitní právo (C.H.Beck, 2018)   Základním zadáním tohoto semináře je probrat dosavadní zkušenosti a zodpovědět n ...
Právní minimum pro manažery 2019-05-06 Brno Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k u ...
Úvod do právní problematiky smluv v IT 2019-05-06 Brno V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítač ...
Úvod do právní problematiky smluv v IT 2019-05-06 Praha V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítač ...
Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce - PŘESUN Z 25.4., 2+1 zdarma! 2019-05-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: ...
SharePoint pro uživatele 2019-05-09 Praha Školení SharePoint je určené pro uživatele Microsoft Office, kteří chtějí využívat možnosti sdílení a spolupráce ve webovém prostředí Microsoft SharePoint. ...
Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma! 2019-05-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Ak ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce 2019-05-10 Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář ...
PRÁVNÍ ŠPEKY Z OBLASTI NEMOVITOSTNÍHO PRÁVA 2019-05-13 Brno Seminář s hlavním autorem publikace Realitní právo (C.H.Beck, 2018)   Základním zadáním této akce, která se skládá ze dvou samostatných modulů, je pro ...
PRÁVNÍ ŠPEKY z oblasti nemovitostního práva - Modul 1.2 2019-05-13 Brno Seminář s hlavním autorem publikace Realitní právo (C.H.Beck, 2018)   Základním zadáním tohoto semináře je probrat dosavadní zkušenosti a zodpovědět n ...
Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické přítomnosti české společnosti na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu či dalších zemích 2019-05-13 Praha Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí. Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový ...
Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR 2019-05-13 Ostrava Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Účastníci budou seznámení s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úrovní ochrany práva na spravedlivý ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení 2019-05-13 Praha Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku ...
Kryptoaktiva a právo 2019-05-13 Brno Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains). Dozvíte se, které právní předp ...
Kryptoaktiva a právo 2019-05-13 Praha Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains). Dozvíte se, které právní předp ...
Právo a nemovitosti 2019-05-13 Brno Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS-Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D 2019-05-14 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu ...
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů 2019-05-14 Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturo ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH [workshop] 2019-05-15 Praha Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv v obchodních vztazích * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Změny a doplňky smluv * Závěrečn ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2019-05-15 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Autorský zákon aktuálně 2019-05-15 Praha Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Obsah posledních novel autorského zákona * Dopady občanského zákoník ...
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci 2019-05-15 Praha Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí v exekuci a insolvenci? Určeno všem realitním makléřům. ...
Akciová společnost pod drobnohledem 2019-05-16 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Odborný program semináře: * EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH A DALŠÍ VYBRANÉ OTÁZKY OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A PŘÍMÝCH NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ ...
Word pokročilý 2019-05-16 Kolín Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším for ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupni, 2+1 zdarma! 2019-05-16 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv 2019-05-16 Praha Z obsahu semináře (výběrově): * nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění pro ...
Kontaminující látky v potravinách 2019-05-17 Praha Na semináři se dozvíte o kontaminujících látkách v potravinách (vyskytujících se přirozeně nebo vznikající při pěstování a zpracování potravinových surovin ...
Právní minimum pro manažery 2019-05-17 Praha Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k u ...
Právo a nemovitosti 2019-05-17 Praha Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě 2019-05-17 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
PRÁVNÍ ŠPEKY z oblasti nemovitostního práva - Modul 2.2 2019-05-20 Praha Seminář s hlavním autorem publikace Realitní právo (C.H.Beck, 2018)   Základním zadáním tohoto semináře je probrat dosavadní zkušenosti a zodpovědět n ...
Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce práce 2019-05-20 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: ...
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti po novelách zákoníku práce z roku 2008 [workshop] 2019-05-20 Praha Obsah: * Komplexní výklad právní úpravy a významné změny dle novely ZP * Posuzování směnnosti * Délka pracovní doby (změna podle novely u mladistvých) ...
Vybrané otázky medicínského práva 2019-05-20 Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravo ...

Nalezeno celkem : 217 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2019-04-20 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2019-04-17 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-04-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info