HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 116 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku 2019-11-20 Praha IT již dávno není jen o technickém nastavení a uživatelské podpoře. Aktuální bezpečnostní hrozby a legislativa přináší pro IT oddělení nové výzvy. V průběh ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2019-11-20 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2019-11-21 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Auditor v potravinářství 2019-11-21 Praha Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE 2019-11-21 Olomouc   Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE - 2019-11-21 Olomouc   Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) 2019-11-25 Praha Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky/metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovi ...
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé 2019-11-25 Praha Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotliv ...
Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat dům rozdělený na jednotky 2019-11-26 Praha Právní úprava společenství vlastníků jednotek obsahuje řadu výkladových problémů a nejasností. Seminář vám pomůže orientovat se v právní úpravě společenstv ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2019-11-26 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho ...
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V PRAXI 2019-11-26 Olomouc Lektor kurzu: JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautorka právních předpisů. ...
Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví 2019-11-27 Praha Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky tř ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2019-11-27 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcel ...
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva dle aktuální judikatury 2019-11-28 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za korpo ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Listopad 2019 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Listopad 2019 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Listopad 2019 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování 2019-11-29 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu IFS PACsecure a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2019-12-02 Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 2019-12-02 Praha Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se d ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe 2019-12-02 Praha Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy 2019-12-02 Praha Protože se zvyšuje počet obchodních případů mezi českými společnostmi a jejich zahraničními partnery, dozvíte se na semináři, jakým právním řádem (jakého s ...
Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů 2019-12-03 Praha Prodáváte-li zboží, klade na vás současná legislativa zejména ve vztahu ke spotřebitelům řadu povinností, za jejichž nedodržení hrozí sankce. Avšak při spr ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé 2019-12-03 Praha Cílem je prohloubit znalosti problematiky systému HACCP ve stravovacích provozech, co se musí a nemusí. Na semináři budou vysvětleny nejčastější ch ...
Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi 2019-12-04 Praha Na semináři se s vámi podělíme o aktuální zkušenosti s aplikací zástavního práva. Stručně popíšeme i alternativy zástavního práva a výhody a nevýhody těcht ...
Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva 2019-12-04 Praha Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s ...
Podílové spoluvlastnictví 2019-12-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : - právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; * principy správy; * pře ...
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček 2019-12-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0745-SP - PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Soudnictv ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 2019-12-05 Olomouc     Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické příklady 2019-12-06 Praha Cílem semináře je podat kompletní a detailní rozbor právní úpravy náhrady škody v občanském zákoníku, zejména rozsah a způsob náhrady, předvídatelnost, lib ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2019-12-06 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS 2019-12-09 Praha Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v oblasti systémů bezpečnosti potravin (především standardů BRC, IFS). Budou probrány novinky, aktuáln ...
Kolektivní investování po změnách předpisů 2019-12-09 Praha Na semináři se seznámíte: - s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu, - s novými evropskými předpisy (n ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2019-12-11 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopis ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-12-11 Praha 1 Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...
Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy, judikatura, praktické příklady a kontraktační doporučení 2019-12-11 Praha Na semináři se dozvíte praktické informace, které je vhodné mít na paměti při uzavírání i realizaci smluv o dílo. Získáte přehled o důležitých otázkách, na ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů 2019-12-12 Praha Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v ko ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců při provozu e-shopu s potravinami 2019-12-12 Praha Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úr ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu 2019-12-12 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb., kterým ...
Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za vady 2019-12-16 Praha Seminář vám zprostředkuje návod na to, kdy musíte reklamace řešit a kdy naopak nejste k jejich řešení právně povinni, jaké jsou v případě reklamace nároky, ...
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2019-12-18 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou ...
Vyúčtování nákladů v bytových domech SVJ – srozumitelně, včetně příkladů 2020-01-15 Praha Účast na semináři bude přínosem pro každého, kdo nese zodpovědnost za správné vyúčtování služeb v bytovém domě (SVJ). Srozumitelně a na příkladech z prax ...
Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady 2020-01-21 Praha Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel za 17 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k významným změnám jeho prováděcích ...

Nalezeno celkem : 116 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info