REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Auditor v potravinářství 2017-11-21 Praha Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní a ...
Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě 2017-11-21 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ...
Aktuální otázky nového občanského zákoníku - zásadní témata NOZ a jejich řešení 2017-11-21 Praha Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016 Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v obla ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2017-11-21 Brno ¤ Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. ¤  Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociální ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe 2017-11-22 Olomouc Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úprav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novela stavebního zákona 2017-11-22 Praha Přijďte se seznámit s letošními novinkami ve stavebním zákoně (novela stavebního zákona - zákonem č. 205/2017 Sb.) ...
Nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví 2017-11-23 Brno Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : 23.11. JUDr. Filip Cileček Bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví 24.11. JUDr. Pavlína Brzobohatá ...
Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018 2017-11-23 Praha Program: * Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les, ochrana dřevin x ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 2017-11-23 Olomouc Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA - 2017-11-23 Olomouc Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 2017-11-27 Praha Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknut ...
Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II 2017-11-27 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v problematice z pohledu poskytovatele investičních služeb i z pohledu klienta. Seznámíte se také s aktuá ...
Zástavy v praxi včetně zkušeností s aplikací nového zástavního práva 2017-11-28 Praha Lektorka se s vámi podělí o nové zkušenosti s aplikací nového zástavního práva – co se povedlo a co naopak nefunguje. Řekne vám, které instituty se v praxi ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů 2017-11-28 Praha Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních př ...
Účetnictví společenství vlastníků jednotek pro začínající 2017-11-28 Praha Po ukončení kurzu se budete orientovat v základní účetní a daňové problematice SVJ a problematice vyúčtování služeb a budete moci vést účetnictví vlastníků ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Listopad 2017 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2017-11-28 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby ...
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pohled dítěte na domácí násilí 2017-11-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC Akreditace: ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2017-11-30 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazk ...
Vady nemovitostí, práva z vad, due diligence 2017-12-01 Praha Na semináři budete seznámeni s pojmem vady nemovitostí, budou vám vysvětlena práva vyplývající z vad nemovitostí a způsob jejich uplatňování. Budete ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017 2017-12-01 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občansk ...
Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi 2017-12-05 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318/2015 a č ...
Uzavírání a realizace smluv v obchodní praxi – jak se vyhnout nejčastějším chybám 2017-12-06 Praha Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazu ...
Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů 2017-12-06 Praha Cílem tohoto kurzu je seznámení se specifiky označování konkrétních druhů potravin na příkladech vzorových etiket s ohledem na výklad a doporučení ze stran ...
Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi 2017-12-06 Praha Odborný program semináře: * úprava civilního procesu v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních ...
Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku) 2017-12-06 Praha Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných u ...
Nová směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 2017-12-07 Praha Bojíte se GDPR?   Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2017-12-07 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Autorské právo – interpretace a doporučená aplikace 2017-12-08 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními problémy aplikace a interpretace autorského zákona. Výklad bude zaměřen na aktuální otázky z oboru se zaměřením na ...
Stavební zákon ve vazbě na novelu zavádějící nové principy povolovacích režimů s účinností od 1. 1. 2018 2017-12-08 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou stavebního zákona, která upravuje proces společného řízení, které v sobě zahrnuje územní a stavební řízení. Spole ...
Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 2017-12-11 Praha Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2017-12-11 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Nový zákon o zadávání ve ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2017-12-11 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejso ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe 2017-12-12 Brno Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úprav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena 2017-12-13 Praha V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby ...
SVJ a bytová družstva pro rok 2017 - specifikace daní a účetnictví - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze 2017-12-13 Praha 1 Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a ...
SVJ a bytová družstva pro rok 2018 - specifikace daní a účetnictví - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze 2017-12-13 Praha 1 Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a ...
GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat 2017-12-14 Praha Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na základě praktických zkušeností ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2018-01-09 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-01-15 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení 2018-01-16 Praha Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého ...

Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info