REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DALSI PRAVNI NORMY rekvalifikační kurzy, školení a semináře dalsi pravni normy

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DALSI PRAVNI NORMY[?]
Nalezeno celkem : 914 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 22 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy 2018-10-18 Brno Workshop určený pro projektanty pozemních staveb, kteří pracují v programu AutoCAD. Na workshopu se dozvíte ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Smluvní a závazkové právo 2018-10-18 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva - dispozitivi ...
Jak si udržet zdravá záda 2018-10-18 Praha Odnesete si praktické poznatky, jak vnímat své tělo a jak s ním pracovat, jak i krátkým cvičením během pracovního dne předcházet pohybovým potížím a mírnit ...
Microsoft Windows 10 – nasazení a správa operačního systému 2018-10-18 Praha Hlavní témata kurzu * Windows 10 - přehled novinek * Instalace a nasazení Plánování nasazení a kompatibilita Možnosti inst ...
Zákon o střelných zbraních a střelivu 2018-10-18 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-147 - 2014 Akreditace: MV ...
Zákon o kontrole v praxi 2018-10-18 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2018-10-18 Praha Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat sm ...
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi 2018-10-18 Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní ident ...
Rodinné právo v praxi matrik 2018-10-18 Praha Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem cí ...
Windows Server 2016 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost 2018-10-18 Brno Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover ...
SharePoint Server 2016/2013 - nasazení a správa 2018-10-18 Praha Kurz se věnuje nasazení SharePointu a jeho následné správě. Do detailů rozebírá instalaci SharePointu tak, aby výsledný SharePoint běžel rychle, stabilně a ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM 2018-10-18 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalis ...
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. - novela 2018-10-18 Brno     ›  Rozpočet a rozpočtový proces. ›  Rozpočtový výhled. ›  Peněžní fondy. ›  Dotace a návratné finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. - novela - 2018-10-18 Brno   Rozpočet a rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. Peněžní fondy. Dotace a návratné ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) 2018-10-18 Brno    Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - 2018-10-18 Brno    Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek 2018-10-19 Praha Z tohoto semináře si odnesete především informace, jakými cestami a způsoby lze prezentovat svoji firmu. Jak můžete využívat mnohé interaktivní prvky, kter ...
Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV - Přesun z 16.10. 2018-10-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: MPSV - A2017 - 0362-SP - PC - Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, MV AK - PV-275 - 2018 ...
Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 2018-10-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb 2018-10-19 Praha Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Správná aplikace zákona o EET v praxi. O ...
Zákon o kontrole (kontrolní řád) 2018-10-19 Praha Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) ...
20347: Office 365 – nasazení a správa 2018-10-22 Ostrava   Předpokládané znalosti Znalost technilogií Active Directory, TCP/IP a DNS Zaměření kurzu ...
MOC20742 - Windows Server 2016 - správa účtů Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS 2018-10-22 Praha 7 Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD ...
Kompletní správa JIRA 2018-10-22 Praha 7 Jiru si lze přizpůsobit pro řadu procesů, ale ze začátku může její nastavování působit složitě. K ujasnění všeho potřebného slouží tento ...
Vazby zákona o DPH na účetnictví 2018-10-22 Praha Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. úplata, obchodní ...
Zadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení 2018-10-22 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka, zadavatel a zadávací řízení – vymezení pojmů, příklady. * V jakých příkladech je školské zařízen ...
Jak prosadit správnou věc s Michalem Čakrtem ... Moc a vliv v organizacích 2018-10-23 Praha Popis Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou ...
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2018-10-23 Praha Na kurzu získáte orientaci v zákonu o majetku státu a prováděcí vyhlášce k zákonu. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby, ke kterým docház ...
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu 2018-10-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu ...
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení 2018-10-23 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude ote ...
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2018-10-23 Praha Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správní ...
SEMINÁŘ byl z technických důvodů ZRUŠEN! Stavební zákon po aktuální novele. Seminář byl přesunut na 23. 10. 2018 2018-10-23 Brno SEMINÁŘ BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN! Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Termín 22. 3. 2018 je z technických ...
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 2018-10-23 Brno     ? Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního ří ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ - 2018-10-23 Brno   ? Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízen ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách 2018-10-23 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Zkouška akreditovaného kurzu FLORISTA # pro 10 2018-10-24 Ostrava Vážení obchodní partneři, pokud jste se rozhodli ke zkouškám z profesní kvalifikace Florista a získali ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů 2018-10-24 Praha Na semináři se seznámíte s mezinárodním zdaněním v rámci holdingových struktur na jednotlivých příkladech, včetně praktického využití smluv o zamezení dvoj ...
Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl 2018-10-24 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky jednotlivých standardů bezpečnosti obalů a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci. Odnesete si přehledné informac ...
Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků 2018-10-24 Praha Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i ...
Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů 2018-10-24 Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018-10-24 Praha Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Nov ...
Zákon o spotřebitelském úvěru – vybrané aplikační a výkladové problémy 2018-10-24 Praha Spotřebitelský úvěr a vybrané sporné pojmy: kdo a kdy je spotřebitelem a podnikatelem; ...
Pracovní právo roku 2018 versus 2019 2018-10-24 Hotel Atom, Velkomeziříčská 64 Seznámení s novinkami roku 2018 (dle aktuálního stavu ke dni konání), Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, O inspekci práce. ...
GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2018-10-24 Zábřeh   * Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. * GD ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 914 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 22 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info