REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CLA INCOTERMS rekvalifikační kurzy, školení a semináře cla incoterms

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

CLA INCOTERMS


Nalezeno celkem : 87 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Euro základní kurz v Praze [barmanský kurz] 2018-04-23 Praha 1 Kurz je ojedinělý tím, ze celá praxe na BARMANSKÉM EURO KURZU každého účastníka probíhá po celou dobu za předním, profesionálním barovým pultem pod vedením ...
Minimum celního deklaranta 2018-04-23 Praha Celní řízení v praxi # Prakticky a efektivně - vše podstatné ve třech dnech! Ovládněte nutné základy práce celních deklarantů na našem kurzu . Při jeho pří ...
Terraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů 2018-04-25 Praha 7 Kurz je určen pro všechny, kdo spravují jednu, nebo více cloudových instalací. Packer a terraform dohromady dokáží vytvořit, ale i měnit ...
Celní deklarant - kvalifikační kurz 2018-04-26 Praha Dvanáctidenní kvalifikační kurz představuje ucelený vzdělávací program pro celní deklaranty, jediný svého d ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Celnictví jako nedílná součást logistiky 2018-04-26 Praha [LOGISTIKA] Dvoudenní průvodce celním řízením od A do Z včetně návazností na oblast DPH a dodací podmínky INCOTERMS. Pokud logistiku vnímáme jako soubor č ...
LS120 - Red Hat Learning Subscription Basic Duben 2018 Praha 7 Red Hat® Learning Subscription is an exclusive program that provides you with one year s access to all Re ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INCOTERMS 2010 (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * 1. Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v ku ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * 1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. 2. Základní předpisy upra ... [Termín kurzu bude upřesněn]
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) • celní přepisy Společenst ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 (záznam on-line) Duben 2018 online Neuvedeno * • celní režimy, zvláštní celní režimy (dnes celní režimy s ekonomickým účinkem), • možnosti zjednodušení ce ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Basics of CLOUD Technologies (Základy CLOUDových technologií) 2018-05-02 Praha This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. * This c ...
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 2018-05-04 Praha Pracovní seminář k problematice provádění celního řízení při dovozu a vývozu a se zaměřením na seznámení s nejčastějšími doklady používanými při dovozu a v ...
Cloudflare - DDOS ochrana a CDN 2018-05-07 Brno Chcete udělat něco pro své zákazníky a zároveň si zjednodušit život? Pak jsou služby Cloudflare právě pro Vás. Zajišťují DDOS ochranu, CDN, HTTPS, DNS a mn ...
Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití 2018-05-09 Praha Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při dovozu a vývozu ...
Basics of CLOUD Technologies (Základy CLOUDových technologií) 2018-05-09 Brno This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. * This c ...
Cloud – postavte si vlastní IAAS cloud 2018-05-14 Praha Tento kurs je navržen pro začátečníky, kteří si chtějí umět postavit svůj vlastní IAAS (Infrastructure As A Service) cloud. Unikátnost tohoto kurzu spočívá ...
CL221 - Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management with exam 2018-05-14 Praha 7 The Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management with exam (CL221) bundle is a combination of the following:   Red Hat CloudForms ...
CL220 - Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management 2018-05-14 Praha 7 Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management teaches you how to perform an initial configuration and setup of Red Hat CloudForms. This cou ...
INCOTERMS 2010 A DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH 2018-05-14 Olomouc Školení je určeno pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům, kteří potřebují získat základní, či ...
Analýzy ve výrobě ... 2018-05-15 Praha Popis Baví Vás analyzovat data nebo máte za úkol hledat souvislosti a z toho odvozovat platné odpovědi? Schopnost rozhodování na základě dat a faktů je ...
Celní problematika pro podnikovou praxi - celní řízení v kostce 2018-05-15 Praha Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny České celnictví prochází obdobím rozsáhlých změ ...
Pracovník mezinárodního obchodu Květen 2018 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Květen 2018 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Květen 2018 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém třídění zboží, TARIC, ČIT 2018-05-15 Praha Praktická znalost systému třídění zboží a práce s celním sazebníkem je v oblasti zahraničního obchodu velice důležitá, může vám ušetřit mnoho času a peněz. ...
Mezinárodní obchodní zákoník 2018-05-15 Brno Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, kter ...
NSE6 FortiMail 2018-05-16 Praha 7 In this 2-day class, you will lea how to use FortiMail. In interactive labs, you will explore FortiMail s role as a specialized device, ...
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v praxi roku 2018 2018-05-17 Praha Pracovní seminář k vyhlášce č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatn ...
Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní pohled 2018-05-18 Praha Na semináři vás lektor upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. * • aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení d ...
EX220 - Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Management exam 2018-05-18 Praha 7 Study points for the exam To help you prepare, review the exam objectives, which highlight the task areas you can expect to see on the exam. Being abl ...
Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi 2018-05-22 Praha Odborný program semináře: * Obecné zásady porušení rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění p. p. a č. 218/2000 Sb., v ...
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky - seznamte se s logistickými procesy 2018-05-24 Praha Využívejte logistické procesy efektivně, předcházejte problémům a ušetřete náklady Pracujete v oblasti logistiky a cítíte, že teor ...
Cloudera Training for Apache HBase 2018-05-28 Praha 7 This four-day training course for Apache HBase enables participants to store and access massive quantities of multi-structured data and ...
IAS a IFRS II. - pokročilé účtování a vykazování podle mezinárodních standardů 2018-05-30 Praha Prohlubte si své znalosti z oblasti IAS/IFRS a seznamte se s konkrétními účetními problémy V rámci českých účetních standardů se dlouhodobým ...
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2018 2018-05-31 Praha Na semináři získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, defin ...
Techniky pro Sales Closing - Úspěšné uzavření obchodu krok za krokem 2018-06-04 Praha Směřujte od zájmu k potřebě a od potřeby ke spokojenosti zákazníka Proč jsou někteří obchodníci úspěšnější než jiní a proč jsou li ...
Cloudera Search Training 2018-06-04 Praha 7 Cloudera University’s three-day Search training course is for developers and data engineers who want to index data in Hadoop for more po ...
INTRASTAT 2018-06-04 Praha 4 - Krč Jednodenní seminář k praktickým otázkám statistického vykazování obchodních operací při výměně zboží mezi členskými státy v rámci Evropské unie. Naučíte se ...
Skladová logistika pro vedoucí skladu - efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků 2018-06-07 Praha Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupra ...
Dodací doložky INCOTERMS 2010 2018-06-07 Praha 4 - Krč Jednodenní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím [vnitrounijní i mimounijní obchod] se zaměřením na praktické využití dodacích d ...
Minimum celního deklaranta 2018-06-12 Praha Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně 2018-06-13 Praha Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotli ...
Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí 2018-06-14 Praha Program semináře: * Obecně závazná vyhláška jako významný právní předpis obce – náležitosti, tvorba a závaznost. * Rozbor základn ...
Pracovník mezinárodního obchodu Červen 2018 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 87 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-23 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info