Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT


Nalezeno celkem : 563 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Jak na mzdy a platy v roce 2020 2020-01-27 Praha Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2020. * 27. 1. 2020; 9:00– ...
DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 2020-01-27 Praha Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1. 1. 2020. * ...
GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon o zpracování osobních údajů 2020-01-27 Praha Na semináři budete seznámeni s problematikou zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení (GDPR) a souvisejících zákonů, zejména z pohledu dat v účetníc ...
PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2020-01-27 Praha 4-Kunratice Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou sezná ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování za rok 2019 2020-01-27 Praha Po absolvování semináře budete znát aktuální podobu zákona o daních z příjmů ze závislé činnosti, a seznámíte se správnými postupy jeho uplatnění v praxi. ...
Zdravotní pojištění v roce 2020 2020-01-27 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními předpisy, které budete moci bez problémů aplikovat v praxi. * Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v r ...
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 2020-01-28 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálním stavem nemocenského pojištění a pojistného na sociání zabezpečení, a se správnými postupy v mzdové v praxi. * 9:00 ...
Práva a povinnosti daňového poplatníka 2020-01-28 Praha Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kont ...
Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 2020-01-28 Praha Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2019/2020 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * ...
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 Leden 2020 online Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnick ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019 Leden 2020 online Cílem online kurzu je provést posluchače Ročním zúčtováním daně za rok 2019, vč. vyplňování povinných tiskopisů plátcem a sezn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 Leden 2020 online Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentaci klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky n ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb Leden 2020 online Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou vysvětleny. Do EET se budou muset zapojit i zbývající poplatníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech Leden 2020 online Cílem online semináře je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskových organizací a to formou ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020 Leden 2020 online Online školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020 Leden 2020 online Online školení se zaměřuje na problematiku vyplácení náhrad cestovních výdajů v roce 2020, a to ve vazbě daňová pravidla (tak, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 Leden 2020 online Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém Leden 2020 online Účetnictví je jen jednou součástí prostředí firmy. Čím je firma větší a procesy a vztahy v ní komplikovanější, nabírá na význa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020 Leden 2020 online Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní. Je třeba vědět, jaká má pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020 Leden 2020 online Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmto chybám předcházet. Výk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery Leden 2020 online Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu všeobecných zásad, kterými ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Leden 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Leden 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 2020-01-29 Praha Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2020. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2020. Do zák ...
Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé 2020-01-29 Praha Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2019 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Čeká ...
Důchodové pojištění v roce 2020 2020-01-29 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními předpisy, které budete moci bez problémů aplikovat v praxi. * Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důc ...
Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro rok 2020 2020-01-30 Praha Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a co nového vás čeká v roce 2020. * Daň z příjmů fyzických osob za zdaňo ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy 2020-01-30 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Inte ...
Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů 2020-01-30 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny interní auditory. Cíl semináře Etický kodex Institutu i ...
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2020 krok za krokem 2020-01-31 Praha Na semináři se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice ...
Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 2020-01-31 Praha Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roc ...
Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020 2020-01-31 Praha Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky ...
Daňový profesionál® – kompletně 2020-02-03 Praha Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které b ...
Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES 2020-02-03 Praha Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které b ...
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů 2020-02-03 Praha Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 3. – 11. 2. 2020 • Modul „Daně – výklad nejdůlež ...
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko 2020-02-03 Praha Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generálního f ...
Osm lekcí ze základů interního auditu 2020-02-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře Interní audit je budo ...
Interní auditor QMS 2020-02-04 Praha 4 Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s ...
DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 2020-02-04 Praha Na semináři se budete věnovat daňové a účetní problematice incomingových a outgoingových cestovních kanceláří. Budete mít prostor pro dotazy a diskuzi. * ...
Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně procvičování na příkladech 2020-02-04 Praha Na semináři se seznámíte s rezervami a opravnými položkami, a to jak z pohledu účetnictví, tak aktuální daňové legislativy. Vše jasnou a srozumitelnou form ...
Právní minimum pro daňové poradce 2020-02-04 Praha Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte přehled hlavních právních předpisů a jejich vazeb se ...
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby 2020-02-05 Praha Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení ...
Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe 2020-02-05 Praha Na semináři společně a přehledně prodiskutujeme výklad interpretací Národní účetní rady. Cílem (posláním) Národní účetní rady je přispět k jednotnému a opt ...
Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ 2020-02-05 Praha Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s daní z přidané hodnoty s místem plnění v tuzemsku. Získáte jistotu a zákl ...

Nalezeno celkem : 563 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info