REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 526 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX) 2017-11-23 Praha 1 Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a ad ...
VDA 6.3 – audit procesu 2017-11-23 Praha ?Audity procesu jsou významným nástrojem zaměřeným na hodnocení efektivnosti všech výrobních procesů s cílem zhodnocení výkonnosti a způsobilostí procesu, ...
Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018 2017-11-23 Praha Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2018, pokud ...
Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018 2017-11-23 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálních předpisech a a budete je umět aplikovat v praxi. * • novinky ve zdravotním pojištění, ...
Splatná a odložená daň 2017-11-24 Praha Zbavte se obav a nejistoty, jak naložit s odloženou daní a naučte se ji používat. Naučíme vás to zcela srozumitelným a jasným způsobem a příjemnou formou. ...
Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 2017-11-24 Praha Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami pro ...
Audit kybernetické bezpečnosti – nejlepší praxe podle IPPF a ISO 2017-11-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a auditory kybernetické bezpečnosti a všechny ostatní, kteří se p ...
Tvorba auditorských zpráv od A do Z 2017-11-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů ...
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS 2017-11-27 Praha Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, met ...
Personální a organizační audity 2017-11-27 Praha Na tomto semináři se seznámíte s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí, naučíte se formulovat zadání aud ...
Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu 2017-11-27 Praha V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetníh ...
Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku 2017-11-27 Praha Jedná se zcela novou právní úpravu, se kterou nejsou dosud zkušenosti. S účinností tohoto zákona je tedy potřeba provádě různá opatření, aby daňový subjekt ...
Práce interního auditora s Excelem 2013 – Kontingenční tabulky 2017-11-27 Praha 2 Základní znalost práce v aplikaci Excel. Určeno pro Pro pracovníky, kteří potřebují pracovat s daty uloženými v ...
Řízení interního auditu 2017-11-27 Praha 2 Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i e ...
Audit účetní závěrky vybraných organizací 2017-11-27 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejn ...
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi 2017-11-28 Praha Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každ ...
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 2017-11-28 Praha Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organiz ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů 2017-11-28 Praha Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních př ...
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 – teorie, pravidla a aplikační praxe 2017-11-28 Praha Zjistíte či zopakujete si základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké fo ...
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 Listopad 2017 online Na webináři získáte kompletní informace o stavu oblasti DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH v příkladech Listopad 2017 online Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 Listopad 2017 online V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně praktick ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2018 Listopad 2017 online Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2018, které potřebujete při své práci dobře znát. Souč ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady Listopad 2017 online Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 Listopad 2017 online Webinář vysvětli pohled na jednotlivé typy pohledávek, práci s nimi a formou příkladů osvětlí některé složitější případy. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 Listopad 2017 online Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2018, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými nov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 Listopad 2017 online Neuvedeno * Připravujeme. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně z příjmů 2017 Listopad 2017 online Tento webinář Vás provede každoroční povinností zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu ohledně zúčtování zálohové a srážkové dan ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Listopad 2017 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami 2017-11-28 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kval ...
Praktická realizace auditu spisové služby / LITOMĚŘICE! 2017-11-28 Praha 2 Interní auditory, kontrolory, příp. pracovníky zabývající se správou dokumentace, aplikací spisové služby. Cíl semináře ...
Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem 2017-11-29 Brno Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to ...
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 – případová studie 2017-11-29 Praha Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, které v průběhu účetního období u neziskové organizace nastaly, rozděl ...
Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2018 2017-11-29 Praha Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2017, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2017 a očekávanými změnami o ...
Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) 2017-11-29 Praha Na semináři se seznámíte s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavádí nové povinnosti pro evidování vybraných plateb a o ...
Compliance očima interního auditora 2017-11-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, compliance manažery. Cíl semináře ...
Audit od A do Z 2017-11-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce ...
Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník 2017-11-30 Špindlerův Mlýn Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2 ...
Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska 2017-11-30 Praha Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a změny, které přines ...
Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních 2017-11-30 Praha Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika ...
Projektové řízení pro interní auditory 2017-11-30 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen všem, kteří chtějí přenést nástroje a techniky projektového řízen ...
Revoluce v osobních údajích – jaké povinnosti přináší GDPR a jak provádět audit jejich plnění 2017-11-30 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Právníky, pracovníky compliance, auditory, bezpečnostní odborníky, analytiky a pro ...
Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně zpracování daňových přiznání 2017-12-01 Praha Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2017 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * ...

Nalezeno celkem : 526 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info