REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 472 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Malé daně – výklad zákonů 2018-02-27 Praha Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologick ...
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň 2018-02-27 Praha Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetickýc ...
Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!LITOMĚŘICE!! 2018-02-27 Praha 2 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery Cíl semináře Cílem je de ...
Cash flow v teorii i praxi 2018-02-28 Praha Na semináři se seznámíte s podstatou cash flow a jeho místem v soustavě finančního řízení, s metodami zjišťování cash flow. Na praktickém příkladu si objas ...
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – pojistné a daňové souvislosti 2018-02-28 Praha Seminář přináší aktuální výklady koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987 ...
Zákon o dani silniční 2018-02-28 Praha Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s vazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z p ...
ON-LINE KURZ: Sestavení výkazu Cash flow Únor 2018 online Výkaz cash-flow v dnes používané podobě není starý ještě ani sto let, jeho význam spočívající ve snaze informovat o pohybu pen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Únor 2018 online Neuvedeno * Bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně Únor 2018 online Neuvedeno * Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 s výkladem informací ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Auto v podnikání Únor 2018 online Cílem webináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu Únor 2018 online Webinář se zaměří na oblast novinek v daňové problematice s.r.o. pro rok 2017 a 2018 a dále budou probrány možnosti daňové opt ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka 1 Únor 2018 online Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků jako by se jednalo o podnik jeden. Existuje všeobecný souhlas, ž ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účtování o zásobách Únor 2018 online Neuvedeno * Bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účtování organizačních složek Únor 2018 online Neuvedeno * Bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Únor 2018 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické aspekty USA a EU 2018-03-01 Praha Na semináři zjistíte, zda máte, či potenciálně budete mít, povinnost registrace a odvodu některé z daní v USA či v zemích EU a s jakými úskalími se v takov ...
Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 2018-03-01 Praha Na semináři se seznámíte se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2018 a o aktuálních výkladech Finanční správy. Le ...
Zákon o dani z nemovitých věcí 2018-03-01 Praha Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy ne ...
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018-03-01 Praha Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatřen ...
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. 2018-03-02 České Budějovice Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými pož ...
Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.) 2018-03-02 Praha 2 Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie. Určeno pro Seminář je určený pro vedo ...
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit 2018-03-05 Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2018-03-05 Praha 4 Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 2018-03-05 Praha Na semináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * ...
personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu 2018-03-05 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti p ...
Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice 2018-03-06 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách. * • daňový systém ČR – pojmy ...
Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX) 2018-03-06 Praha Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a ad ...
Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2017 2018-03-07 Praha Naučíte se, jak sestavovat daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * Sestave ...
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé 2018-03-08 Praha Získáte ucelenější pohled na účetní a daňovu problematiku dle aktuální legislativy. Probereme si jednotlivé účtové třídy na množství základních příkladů úč ...
Účetní výkazy pro praktické využití 2018-03-08 Praha Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu každodenního uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy ...
Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé 2018-03-08 Praha Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2017 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Če ...
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ 2018-03-08 Brno     Proč směrnice vůbec tvoříme?   »  Funkce interních směrnic.   »  Rizika, kterým se vystav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 2018-03-08 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další ved ...
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 2018-03-09 Praha Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na s ...
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM 2018-03-09 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovate ...
Kvalita v realizaci produktu [akreditováno MŠMT] 2018-03-10 Cheb operativní management kvality a jeho principy a cíle, vliv řízení výroby na kvalitu - moderní koncepce p ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka 2018-03-12 Praha Na seminářích celého cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konso ...
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS 2018-03-12 Praha Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet ...
Právo pro ekonomy a účetní 2018-03-12 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Účetním výkazům a závěrce rozumíme 2018-03-12 Praha Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech, jak číst v závěrce a osvětlíme vám princip její struktury. Jakmile poc ...
Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled 2018-03-12 Praha Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjm ...
Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu 2018-03-12 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce ...
Výklad účetnictví 2018-03-13 Praha Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS). * Výklad účetnictví v návaznosti na daň z příjmů a zákon o obchodních k ...

Nalezeno celkem : 472 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info