REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava [2]

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 122 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby 2018-04-19 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprá ...
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 2018-04-19 Praha Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční ho ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2018-04-19 Praha 2 Pro pokročilé Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří ...
Ochrana osobních údajů v justici a veřejné správě (výjimky z GDPR, národní úprava, synergie s kybernetickou bezpečností) 2018-04-20 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Akreditace: MV ...
euroCALC - Rozpočtář [stavebnictví] 2018-04-23 Praha 4 Pracujete jako rozpočtář a je pro Vás klíčové rychle sestavit nabídkový rozpočet, zpracovat výkaz výměr a nabídku společně s harmonogramem vytisknout? Pak ...
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 2018-04-24 Městský úřad Břeclav, Nám. T.G Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2018-04-25 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Etiketa pro úřednice a úředníky 2018-04-26 Praha Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím praco ...
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. 2018-04-26 Brno   Rozpočet a rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. Peněžní fondy. Dotace a návratné ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Obtížné komunikační situace v práci manažera 2018-04-27 Praha V průběhu tohoto workshopu zjistíte, jak se dají zvládat nepříjemné a obtížné situace v manažerské komunikaci. Natrénujete techniky odhalení a zvládání man ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-04-30 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci 2018-05-02 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. ...
Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele 2018-05-04 Praha V rámci praktického workshopu se seznámíte se specializovaným softwarem pro řízení projektů Microsoft Project. Nastavíme čas realizace projektu, zadáme úko ...
Základy PRVNÍ POMOCI pro pracovníky v sociálních službách - akreditace MPSV ČR 2018-05-08 Ostrava Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoreti ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Strategie neverbální komunikace 2018-05-10 Praha Rozumíte dobře jednotlivým oblastem neverbálního sdělování? Vyzkoušejte si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti poznávání body language formou testů, hry i ...
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN 2018-05-14 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-723 - 2017 Akreditace: MV ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady 2018-05-15 Praha Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodn ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2018-05-15 Ostrava Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování prv ...
Mluvený projev Květen 2018 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Květen 2018 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Květen 2018 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Květen 2018 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Květen 2018 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Květen 2018 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 2018-05-16 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy ...
Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny 2018-05-18 Praha V průběhu tohoto semináře zjistíte, jaké má změnový proces zákonitosti, které nelze obejít, jakým způsobem a metodami komunikovat s týmy i jednotlivci. Poz ...
Využití sociálních sítí pro váš byznys 2018-05-18 Praha V průběhu workshopu se dozvíte, na jakých sociálních sítích nesmí vaše firma chybět, jak efektivně propagovat vaši firmu, jaký přínos pro vás mohou mít soc ...
AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 2018-05-21 Praha 2 Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v obla ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-05-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 2018-05-22 Praha Odborný program semináře: * Základní principy a zásady právní úpravy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judi ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN 2018-05-22 Praha Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – ...
Základy účetnictví veřejných financí 2018-05-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejn ...
LinkedIn a reprezentace firmy navenek 2018-05-25 Praha Ze semináře si odnesete informace, jakými cestami a způsoby prezentovat svoji firmu, jak využívat interaktivní prvky, které LinkedIn nabízí, jak se vyhnout ...
Právo pro veřejnou správu 2018-05-25 Praha Na semináři získáte široký přehled o právních úpravách. Naučíte se orientovat v právu, a to srozumitelnou formou včetně příkladů z praxe. * Právo pro veřej ...
Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie 2018-05-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracov ...
PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU 2018-05-28 Praha 2 URČENO PRO: Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci j ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-05-28 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 2018-05-29 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: ...
Úspěšný nábor mezi žraloky – využijte kouzlo vaší menší firmy 2018-05-29 Praha Z tohoto workshopu si odnesete ucelenou strategii, jak získat kvalitní kolegy navzdory malému rozpočtu a malé znalosti značky. * Úspěšný nábor mezi žraloky ...
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 2018-05-30 Praha 2 URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organ ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy marketingu pro nemarketéry 2018-05-30 Praha Získáte orientaci v oblasti marketingu a najdete relevantní spojení s vlastní specializací. Při semináři bude maximálně simulováno skutečné prostředí a sit ...
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2018-05-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, název akreditace - Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních ...
Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů) 2018-05-31 Praha Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpá ...
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 2018-06-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných fina ...

Nalezeno celkem : 122 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info