Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KONTROLA A AUDIT HOSPODARENI V NEZISKOVYCH ORGANIZACICH

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 3.990 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * 1. den: 7. 2. 2019; 9:00–14:00 • Kontrola a audit hospodaření s majetkem Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy. • předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v občanském zákoníku, • příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů, • pohledávky a úroky z prodlení v občanském zákoníku, • pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody, • příjmy z pronájmu nebytových prostor, • povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků, • postup interního auditu a kontroly na úseku majetku, • příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole, • zhodnocení vnitřního kontrolního systému, • doporučení k ochraně majetku a snížení rizik. 2. den: 26. 2. 2019; 9:00–14:00 • Kontrola a audit provozních výdajů Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s předpisy. • různé formy zaznamenání právního jednání, druhy smluv a jejich uzavírání v občanském zákoníku, • kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů, • nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby, • odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti a jiných provozních výdajů, • doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu, • příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly, • postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů, • doporučení a upozornění na rizika. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Veřejná správa, Nezisková sféra, Audit, Další právní normy, Počítačové a IT kurzy

Určeno pro ...

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.

Přednáší ...


Ing. Miroslava Pýchová
kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Na téma navazuje seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 21. 5. 2019. S postupem kontroly a interního auditu souvisí také videoseminář „Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě“, jehož záznam si můžete zakoupit v 1. VOX a. s.


Obsah kurzu/školení


1. den:
7. 2. 2019; 9:00–14:00
Kontrola a audit hospodaření s majetkem
Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy.

předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,

příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,

pohledávky a úroky z prodlení v občanském zákoníku,

pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody,

příjmy z pronájmu nebytových prostor,

povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků,

postup interního auditu a kontroly na úseku majetku,

příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole,

zhodnocení vnitřního kontrolního systému,

doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.
2. den:
26. 2. 2019; 9:00–14:00
Kontrola a audit provozních výdajů
Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s předpisy.

různé formy zaznamenání právního jednání, druhy smluv a jejich uzavírání v občanském zákoníku,

kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,

nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby,

odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti a jiných provozních výdajů,

doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu,

příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly,

postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů,

doporučení a upozornění na rizika.
Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy.


Cíl školení

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kontrola a audit hospodaření s majetkem (akreditovaný seminář)
7. 2. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.
* Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy.
předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,
příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
pohledávky a úroky z prodlení v občanském zákoníku,
pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody,
příjmy z pronájmu nebytových prostor,
povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků,
postup interního auditu a kontroly na úseku majetku,
příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole,
zhodnocení vnitřního kontrolního systému,
doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.

7. 2. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906310 - 1 975 Kč + DPH Základní cena, kód: 190631A - 3 753 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190631B - 5 333 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190631C - 6 715 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
1.975 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 26.02.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (rekvalifikační kurz)
7. 2. 2019 a 26. 2. 2019; 9:00–14:00

7. 2. 2019 a 26. 2. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906330 - 3 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190633A - 7 581 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190633B - 10 773 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190633C - 13 566 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
3.990 Kč/Kurz
Dotaz ke kurzu pro UP


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kontrola a audit provozních výdajů (akreditovaný seminář)
26. 2. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.
* Kontrola a audit provozních výdajů Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s předpisy.
různé formy zaznamenání právního jednání, druhy smluv a jejich uzavírání v občanském zákoníku,
kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,
nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby,
odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti a jiných provozních výdajů,
doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu,
příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly,
postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů,
doporučení a upozornění na rizika.

26. 2. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1906320 - 1 975 Kč + DPH Základní cena, kód: 190632A - 3 753 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190632B - 5 333 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190632C - 6 715 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
1.975 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kontrola | audit | hospodaření | neziskových | organizacích
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-9223


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích - rekvalifikační kurz


 • 07.02.2019 - 26.02.2019 Praha - Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích 1. VOX a.s. •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce | Apneaman

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-11 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info