HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # HLAS RADCE I ZRADCE PRI VERBALNI I NEVERBALNI KOMUNIKACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaciCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.860 Kč/Kurz


Odpolední workshop s praktickou výukou hlasových a dechových technik a výslovnosti, ve kterých pak budete umět sami pokračovat při osobním tréninku. Komplexně poznáte individuální možnosti vašeho hlasu. Upravíte svůj hlasový projev i verbální a neverbální komunikaci. Budete mít znělejší hlas, budete lépe zvládat delší hlasový projev v prezentacích či přednáškách nebo v jiných situacích, kdy vás hlas i dech zrazovaly. * Náš workhsop bude mít tři části: Náš program bude mít tři části. 1. část: • možné příčiny potíží s krkem a dechem, • druhy dýchání, • hlasové problémy při náporu emocí: jak zvládnout hlas v zátěži, recepty na uklidnění a užitečné rady pro úlevu hlasivek. • první část hlasových a dechových cvičení: posazení hlasu, rozeznívání masky, kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvstažnost s hlasivkami. 2. část: • špatná artikulace jako počátek nedorozumění, • více o práci s dechem a s výslovností – a k tomu si opět vše trochu procvičíme. 3. část: • tělo – emoce – Dispenza, • zjistíme, jak nás naše mluva prozrazuje, řekneme si pár věcí ohledně trémy a plýtvání energií. I v této části budou následovat dechová cvičení. Upozornění číslo 1: Upozorňuji, že hlasoví profesionálové – herci se učí mluvit tak, aby jim hlas vydržel celý život, čtyři roky tak třikrát týdně. Je to práce na léta, v jednom odpoledni se můžeme této problematiky jen dotknout a zjistit její šíři. Jistě si ale řekneme pár fíglů, které můžete používat hned. Upozornění číslo 2: Čekají nás tři hodiny skutečné fyzické práce. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem tohoto akreditovaného kurzu je, aby si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi.   Obsahem kurzu jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu.
Praha , Praha
 > Efektivní komunikace s dětmi

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Office 365 pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastníci se zorientují v prostředí aplikace Teams, která je centrem pro týmovou spolupráci.
Kolín , Středočeský kraj
 > Office 365 - komunikace a spolupráce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
V průběhu tohoto workshopu si natrénujete techniky, které určitě neznáte, ale které ve svém životě ihned využijete. * Nebudu vás přesvědčovat, že jste úžasní, že se nemáte bát a tak podobně.
Praha , Praha
 > Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Praha , Praha
 > Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace?
Praha 1 , Praha
 > Základy interní komunikace - Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Office 365 pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastníci se zorientují v prostředí aplikace Teams, která je centrem pro týmovou spolupráci.
Praha , Praha
 > Office 365 - komunikace a spolupráce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Kurz Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy je určen učitelům mateřských, základních a středních škol a dalším pedagogům. Účastníci získají konkrétní tipy jak mezi rodiči a pedagogy nastavit partnerskou spolupráci a komunikaci.
Praha , Praha
 > Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíl kurzu Seznámit se a naučit se využívat všechny funkce a možnosti, které nabízí aplikace MS Teams pro on-line komunikaci a vzdálenou spolupráci. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro běžné uživatele komunikující vzdáleně v rámci osobních i pracovních vztahů.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Zvládání konfliktních situací pro mistry ve výrobě - Účinné asertivní a komunikační techniky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Skrytá manipulace je forma komunikace, způsob ovlivňování, který si předáváme. Pramení z komunikačních stereotypů, u kterých si neuvědomujeme, co s naší osobností i talenty dělá.
Praha , Praha
 > Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Kurz vás seznámí s tématem komunikace nejen v prostředí sociálních služeb. Rozpoznáte negativní projevy verbální a neverbální komunikace a naučíte se, jak je odbourat.
Praha , Praha
 > Efektivní komunikace v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) získáte jedinečné a přímo na míru připravené metody pro zlepšení svých komuni
Praha 1 , Praha
 > Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - Trénink s využitím psychodiagnostického testu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se vnitřní komunikací v organizaci a jejím vztahem ke zvyšováním výkonu a odstraňování nedostatků ve fungování soukromých i veřejných organizací.
Praha 2 , Praha
 > Audit vnitřní komunikace v organizaci

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít.
Praha , Praha
 > Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie®

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Místo SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 Přednášející Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Poznámka Pracovní manuál, bestseller „Zlatá kniha komunikace“ autora Davida Grubera s největší systematickou sbírkou psychovzorců® v jedné knize.
Praha , Praha
 > Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® David Gruber

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Řešíte otázku, jak dosáhnout změny chování nebo výsledků podřízených? Jak zvýšit pocit zodpovědnosti a samostatnost zaměstnanců, předejít opakování chyb?
Praha 1 , Praha
 > Vytýkací a propouštěcí rozhovory - Komunikační dovednosti pro manažery a personalisty ve specifických situacích

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Seminář je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. Cílem je zážitkovou formou seznámit účastníky se zásadami v komunikaci nejen s uživatelem s poruchou paměti, ale také získání dovedností při komunikaci s rodinným pečujícím.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Zažíváte porady, které jsou často jen ztrátou času? Špatně připravené porady?
Praha 1 , Praha
 > Efektivní vedení porad - Proměňte porady v opravdový nástroj komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Porozumíte tomu, jak mozek pracuje se slovy, jak slova a jejich emoční náboj ovlivňují vaše podvědomí a to pak ovlivňuje vaše rozhodování a činy. Naučíte se, jak a proč se slovy vědomě pracovat.
Praha , Praha
 > Psychologie hlasu a slov

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Asertivita pomáhá posilovat sebeúctu a důstojnost, pocit vlastní hodnoty a pomáhá budovat a rozvíjet vztahy s druhými. ”Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe”, Oscar Wilde.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace pro ženy

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
* Doporučujeme: Komunikační dovednosti: 8. 4.
Praha , Praha
 > Řešení konfliktů a potřebné komunikační dovednosti


Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Komunikace, rétorika, asertivita, Prezentační techniky, písemnosti, Řízení podniku a strategické plánování,

Určeno pro ...

Workshop je určen všem, kteří velmi často mluví před větší skupinou lidí, prezentují...a často je „doženou“ problémy s hlasivkami, dýcháním, výslovností... Všem, pro které je komunikace součástí pracovní náplně.

Přednáší ...


Mgr. Jarmila Skopalová
lektorka Generace Vysočina, moderátorka


Program kurzu, obsah studia ...


Náš workhsop bude mít tři části:
Náš program bude mít tři části.
1. část:

možné příčiny potíží s krkem a dechem,

druhy dýchání,

hlasové problémy při náporu emocí: jak zvládnout hlas v zátěži, recepty na uklidnění a užitečné rady pro úlevu hlasivek.

první část hlasových a dechových cvičení: posazení hlasu, rozeznívání masky, kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvstažnost s hlasivkami.
2. část:

špatná artikulace jako počátek nedorozumění,

více o práci s dechem a s výslovností – a k tomu si opět vše trochu procvičíme.
3. část:

tělo – emoce – Dispenza,

zjistíme, jak nás naše mluva prozrazuje, řekneme si pár věcí ohledně trémy a plýtvání energií. I v této části budou následovat dechová cvičení.
Upozornění číslo 1:
Upozorňuji, že hlasoví profesionálové – herci se učí mluvit tak, aby jim hlas vydržel celý život, čtyři roky tak třikrát týdně. Je to práce na léta, v jednom odpoledni se můžeme této problematiky jen dotknout a zjistit její šíři. Jistě si ale řekneme pár fíglů, které můžete používat hned.
Upozornění číslo 2:
Čekají nás tři hodiny skutečné fyzické práce.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Počet účastníků je vzhledem k intenzitě workshopu omezen. Naše výukové prostory jsou upraveny a provozovány v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními.


Obsah kurzu/školení


Náš workhsop bude mít tři části:
Náš program bude mít tři části.
1. část:

možné příčiny potíží s krkem a dechem,

druhy dýchání,

hlasové problémy při náporu emocí: jak zvládnout hlas v zátěži, recepty na uklidnění a užitečné rady pro úlevu hlasivek.

první část hlasových a dechových cvičení: posazení hlasu, rozeznívání masky, kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvstažnost s hlasivkami.
2. část:

špatná artikulace jako počátek nedorozumění,

více o práci s dechem a s výslovností – a k tomu si opět vše trochu procvičíme.
3. část:

tělo – emoce – Dispenza,

zjistíme, jak nás naše mluva prozrazuje, řekneme si pár věcí ohledně trémy a plýtvání energií. I v této části budou následovat dechová cvičení.
Upozornění číslo 1:
Upozorňuji, že hlasoví profesionálové – herci se učí mluvit tak, aby jim hlas vydržel celý život, čtyři roky tak třikrát týdně. Je to práce na léta, v jednom odpoledni se můžeme této problematiky jen dotknout a zjistit její šíři. Jistě si ale řekneme pár fíglů, které můžete používat hned.
Upozornění číslo 2:
Čekají nás tři hodiny skutečné fyzické práce.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Odpolední workshop s praktickou výukou hlasových a dechových technik a výslovnosti, ve kterých pak budete umět sami pokračovat při osobním tréninku. Komplexně poznáte individuální možnosti vašeho hlasu. Upravíte svůj hlasový projev i verbální a neverbální komunikaci. Budete mít znělejší hlas, budete lépe zvládat delší hlasový projev v prezentacích či přednáškách nebo v jiných situacích, kdy vás hlas i dech zrazovaly.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (seminář)
11. 8. 2020; 13:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Odpolední workshop s praktickou výukou hlasových a dechových technik a výslovnosti, ve kterých pak budete umět sami pokračovat při osobním tréninku. Komplexně poznáte individuální možnosti vašeho hlasu. Upravíte svůj hlasový projev i verbální a neverbální komunikaci. Budete mít znělejší hlas, budete lépe zvládat delší hlasový projev v prezentacích či přednáškách nebo v jiných situacích, kdy vás hlas i dech zrazovaly.
* Náš workhsop bude mít tři části: Náš program bude mít tři části. 1. část:
možné příčiny potíží s krkem a dechem,
druhy dýchání,
hlasové problémy při náporu emocí: jak zvládnout hlas v zátěži, recepty na uklidnění a užitečné rady pro úlevu hlasivek.
první část hlasových a dechových cvičení: posazení hlasu, rozeznívání masky, kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvstažnost s hlasivkami. 2. část:
špatná artikulace jako počátek nedorozumění,
více o práci s dechem a s výslovností – a k tomu si opět vše trochu procvičíme. 3. část:
tělo – emoce – Dispenza,
zjistíme, jak nás naše mluva prozrazuje, řekneme si pár věcí ohledně trémy a plýtvání energií. I v této části budou následovat dechová cvičení. Upozornění číslo 1: Upozorňuji, že hlasoví profesionálové – herci se učí mluvit tak, aby jim hlas vydržel celý život, čtyři roky tak třikrát týdně. Je to práce na léta, v jednom odpoledni se můžeme této problematiky jen dotknout a zjistit její šíři. Jistě si ale řekneme pár fíglů, které můžete používat hned. Upozornění číslo 2: Čekají nás tři hodiny skutečné fyzické práce.

11. 8. 2020; 13:00–17:00 - - - - - kód: 2023220 - 3 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 202322A - 6 061 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202322B - 8 613 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202322C - 10 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

3.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Hlas – rádce i zrádce (seminář)
26. 11. 2020; 13:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] V průběhu workshopu se naučíte základům práce s dechem. Osvěžíte si principy výslovnosti a techniky práce s hlasem v prostoru tak, abyste si neunavili hlasivky a neztratili hlas v té nejméně vhodné chvíli. Též naznačíme, co vše se nám tělo snaží naznačit případnými potížemi s hlasem a dechem.
* Náš program bude mít tři části. V první části: si řekneme o možných příčinách potíží s krkem a dechem. Pak bude následovat první cvičení – rozdýchání. Ve druhé části: si řekneme více o práci s dechem a s výslovností a k tomu si opět vše trochu procvičíme. Ve třetí části: zjistíme, jak nás naše mluva prozrazuje, řekneme si pár věcí ohledně trémy a plýtvání energií. I v této části budou následovat dechová cvičení. Upozornění číslo 1: Upozorňuji, že hlasoví profesionálové – herci se učí mluvit tak, aby jim hlas vydržel celý život, čtyři roky tak třikrát týdně. Je to práce na léta, v jednom odpoledni se můžeme této problematiky jen dotknout a zjistit její šíři. Jistě si ale řekneme pár fíglů, které můžete používat hned. Upozornění číslo 2: Čekají nás tři hodiny skutečné fyzické práce.

26. 11. 2020; 13:00–17:00 - - - - - kód: 2022510 - 3 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 202251A - 6 251 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202251B - 8 883 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202251C - 11 186 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Hlas | rádce | zrádce | při | verbální | neverbální | komunikaci
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85997


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info