HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ELEKTRONICKA EVIDENCE TRZEB EET 3 A 4 FAZE EVIDENCE TRZEB OD 1 5 2020

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Elektro a energetika > Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.890 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.287 Kč/Kurz


Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka). Navíc vás seznámíme s novinkami v dané oblasti, které se týkají výkladu zákona a jeho aplikace do praxe – jakým způsobem budou evidovat tržby e-shopy, zda evidovat tržby na dobírku, jaké jsou odlišnosti ve výkladu služby poskytované jako pohostinství, stravování. Zjistíte, co je doplňková činnost aj. * • zákonná úprava EET – zákon o EET ve znění novel, včetně novely 256/2019 Sb. a navazující novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu, • jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem, • storna a opravy evidovaných tržeb, • kdo je povinen vést EET a odkdy, • možnosti zastoupení, • režimy evidování EET – běžný, zjednodušený, zvláštní, • autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, blok účtenek, • oznamovací, evidenční a informační povinnost, • nefunkčnost systému, doba odezvy, • pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie), • kontrolní nákup správcem daně, • přestupky fyzických a právnických osob, • sankce a opatření k vynucení nápravy, • závazné posouzení o určení evidované tržby, • praktické příklady včetně řešení. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Na semináři se seznámíte s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb.
Praha , Praha
 > Kurz – elektronická evidence tržeb (EET)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky?
online , eLearning
 > Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky - zřízení a používání, • daňová informační
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • kdo a od kdy musí evidovat tržby, • co to je - Evidovaná tržba, • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, • výjimky z evidence tržeb, • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET, • evidence tržeb u neziskových subjektů, • subjekty vyloučené z evidence tržeb, • časový
online , eLearning
 > Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní správě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro
Pardubice , Pardubický kraj
 > Spisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Odborný program semináře: * e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * právní rámec elektronizace právního styku * nový zákon č. 12 - 2020 Sb.
Praha , Praha
 > Aktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání  a odpovědnost poskytovatelů sl

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu Písemná a elektronická komunikace je výuka psaní hmatovou metodou [všemi deseti] na PC a úprava dokumentů.
Praha 5 , Praha
 > Kurz písemná a elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Brno , Jihomoravský kraj
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí Microsoft

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních původců * Elektronický dokument * Skartační řízení a výběr dokumentů za
Praha , Praha
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Obsah: Vystavování eNeschopenky lékařem a duplicita dokladů – co to znamená pro zaměstnavatele? Registr pojištěnců a dopady do eNeschopnosti – jak v určitých situacích postupovat?
Praha , Praha
 > ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA v roce 2020  - dopady a zkušenosti z pohledu zaměstnavatelů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Praha , Praha
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb.
Praha , Praha
 > Základní fáze prodejního procesu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Základní fáze prodejního procesu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka). Navíc vás seznámíme s novinkami v dané oblasti, které se týkají výkladu zákona a jeho aplikace do praxe – jakým způsobem budou evidovat tržby e-shopy, zda
Praha , Praha
 > Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Hlavním cílem rekvalifikačního kurzu Písemná a elektronická komunikace je výuka psaní hmatovou metodou [všemi deseti] na PC a úprava dokumentů.
Praha 5 , Praha
 > Kurz písemná a elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Cílem semináře je seznámit vás s aktuální podobou elektronické evidence tržeb. Seminář je zaměřen zejména na praktické příklady, řešení konkrétních problémů a situací.
Praha , Praha
 > Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Praha , Praha
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí Microsoft

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Praha , Praha
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Elektronická komunikace je již nedílnou součástí našich životů. Denně je rozesláno 107 miliard pracovních e-mailů, jsme zahlceni množstvím informací a ne vždy je elekronická komunikace v náš prospěch.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Účinná elektronická komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb.
Praha , Praha
 > Základní fáze prodejního procesu

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Základní fáze prodejního procesu


Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Elektro a energetika,

Určeno pro ...

Semináře je určen zejména podnikatelům, fyzickým a právnickým osobám (tj. řemeslníci, lékaři, advokáti, zemědělci ad.), jejich účetním a ekonomům, dále daňovým poradcům a dalším subjektům, kterým vzniká povinnost vést elektronickou evidenci tržeb od 1. 5. 2020.

Přednáší ...


JUDr. Jana Volková
vrchní rada na Generálním finančním ředitelství, kancelář generálního ředitele


Program kurzu, obsah studia ...zákonná úprava EET – zákon o EET ve znění novel, včetně novely 256/2019 Sb. a navazující novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu,

jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem,

storna a opravy evidovaných tržeb,

kdo je povinen vést EET a odkdy,

možnosti zastoupení,

režimy evidování EET – běžný, zjednodušený, zvláštní,

autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, blok účtenek,

oznamovací, evidenční a informační povinnost,

nefunkčnost systému, doba odezvy,

pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie),

kontrolní nákup správcem daně,

přestupky fyzických a právnických osob,

sankce a opatření k vynucení nápravy,

závazné posouzení o určení evidované tržby,

praktické příklady včetně řešení.
Dotazy a diskuze.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenízákonná úprava EET – zákon o EET ve znění novel, včetně novely 256/2019 Sb. a navazující novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu,

jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem,

storna a opravy evidovaných tržeb,

kdo je povinen vést EET a odkdy,

možnosti zastoupení,

režimy evidování EET – běžný, zjednodušený, zvláštní,

autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, blok účtenek,

oznamovací, evidenční a informační povinnost,

nefunkčnost systému, doba odezvy,

pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie),

kontrolní nákup správcem daně,

přestupky fyzických a právnických osob,

sankce a opatření k vynucení nápravy,

závazné posouzení o určení evidované tržby,

praktické příklady včetně řešení.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka). Navíc vás seznámíme s novinkami v dané oblasti, které se týkají výkladu zákona a jeho aplikace do praxe – jakým způsobem budou evidovat tržby e-shopy, zda evidovat tržby na dobírku, jaké jsou odlišnosti ve výkladu služby poskytované jako pohostinství, stravování. Zjistíte, co je doplňková činnost aj.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (seminář)
28. 2. 2020; 9:00–14:00
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavádí nové povinnosti pro evidování vybraných plateb a o všech důsledcích pro podnikatele, které tato nová povinnost přináší po novele zákona od roku 2020.
*
kdo a od kdy musí evidovat tržby,
co je evidovaná tržba,
co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb,
výjimky z evidence tržeb,
papírové účtenky a jejich evidence,
evidence tržeb u neziskových subjektů,
časový harmonogram evidence tržeb,
jak bude evidence tržeb probíhat,
vybavení pro EET (HW a SW),
evidence tržeb bez přístupu k internetu,
jak dostat kód na účtenku,
než podnikatel začne pracovat s EET,
registrace na finančním úřadu,
získání certifikátu a jeho instalace,
sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

28. 2. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2002540 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 200254A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200254B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200254C - 7 106 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.090 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line) (seminář)

LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
kdo a od kdy musí evidovat tržby,
co to je - Evidovaná tržba,
co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb,
výjimky z evidence tržeb,
změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET,
evidence tržeb u neziskových subjektů,
subjekty vyloučené z evidence tržeb,
časový harmonogram evidence tržeb,
jak bude evidence tržeb probíhat,
vybavení pro EET (HW a SW),
evidence tržeb bez přístupu k internetu,
náležitosti účtenky,
jak dostat kód na účtenku,
než podnikatel začne pracovat s EET,
registrace na finančním úřadu,
získání certifikátu a jeho instalace,
sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout,
účtenková loterie,
dotazy.

- - - - - kód: Z1640200 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020 (seminář)
3. 4. 2020; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka). Navíc vás seznámíme s novinkami v dané oblasti, které se týkají výkladu zákona a jeho aplikace do praxe – jakým způsobem budou evidovat tržby e-shopy, zda evidovat tržby na dobírku, jaké jsou odlišnosti ve výkladu služby poskytované jako pohostinství, stravování. Zjistíte, co je doplňková činnost aj.
*
zákonná úprava EET – zákon o EET ve znění novel, včetně novely 256/2019 Sb. a navazující novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu,
jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem,
storna a opravy evidovaných tržeb,
kdo je povinen vést EET a odkdy,
možnosti zastoupení,
režimy evidování EET – běžný, zjednodušený, zvláštní,
autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, blok účtenek,
oznamovací, evidenční a informační povinnost,
nefunkčnost systému, doba odezvy,
pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie),
kontrolní nákup správcem daně,
přestupky fyzických a právnických osob,
sankce a opatření k vynucení nápravy,
závazné posouzení o určení evidované tržby,
praktické příklady včetně řešení. Dotazy a diskuze.

3. 4. 2020; 9:00–13:00 - - - - - kód: 2003090 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 200309A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200309B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200309C - 6 426 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.890 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (seminář)
16. 4. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je seznámit vás s aktuální podobou elektronické evidence tržeb. Seminář je zaměřen zejména na praktické příklady, řešení konkrétních problémů a situací.
*
startuje 3. a 4. vlna EET – kdy přesně nastane a co přinese nového,
legislativní úprava – stručný přehled,
metodické pokyny a informace GFŘ,
kdo podléhá evidenci tržeb a kdo nikoli,
zjednodušený a zvláštní režim evidence tržeb, kdo je může využít,
praktické příklady a situace z pohledu EET,
jak zajistit elektronickou evidenci tržeb,
praktické kroky a postupy,
zkušenosti z předchozích fází EET,
výsledky kontrol, nejčastější prohřešky,
jak si ověřit údaje z EET na webu Finanční správy,
hardware a software – příklady,
tipy z praxe, čeho se vyvarovat. Dotazy, reálné problémy, diskuze.

16. 4. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2002400 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200240A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200240B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200240C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Elektronická | evidence | tržeb | (EET) | fáze | evidence | tržeb | 2020
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85071


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info