Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # AGENTURNI ZAMESTNAVANI OD ZADOSTI PO KONTROLU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontroluCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Po absolvování kurzu budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou Vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe. * • povolení ke zprostředkování zaměstnání, • náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek, • ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko, • povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti, • povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce, • srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců, • odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, • sdílené zprostředkování agenturou práce, • odpovědnost agentury práce a uživatele, • dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce, • zastřené zprostředkování zaměstnání, • kontrola agentury práce protokolu, • relevantní judikatura. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby.
Praha 1 , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Cílem odborné konference je seznámit vás s novelou zákona o pobytu cizinců a připravovanou novelizací pracovního práva. Průřezová konference je zaměřena také na problémové situace, se kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat a praktické zkušenosti s jejich řešením.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Neuvedeno * 1. Úvod do problematiky.
online , eLearning
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Neuvedeno * Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP: • oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, • odvody pojistného na SZ a ZP, • zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva, • fyzická osoba občan EU a daň z příjmu.
online , eLearning
 > Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Program semináře: * Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a - nebo v zahraničí? * Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury * Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodi.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Zákon o zaměstnanosti upravuje možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stanovuje zaměstnavatelům také některé povinnosti, které se zaměstnáním této kategorie osob souvisí. Po absolvování semináře budete umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a dozvíte se, ve kterých předpisech na
Praha , Praha
 > Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání a vysílání cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v praxi 1. pol. roku 2020 – prakticky

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Budou vám komplexně představeny aktuální změny v procesu získávání pracovních povolení a pobytových titulů pro Českou republiku v kontextu novelizovaného zákona o pobytu cizinců s důrazem zejména na
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů * povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo * jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR * vztah ke správnímu a
Praha , Praha
 > Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Určeno pro manažery firem, vedoucí provozní pracovníky, pracovníky personálních oddělení, odborové funkcionáře, vedoucí zaměstnance personálních agentur a další zájemce, kteří chtějí řešit implementaci a adaptaci zahraničních pracovníků na pracovištích. Cíl: * Nastínit řešení náročného úkolu začleňování agenturních zahraničních zaměstnanců na.
Praha , Praha
 > AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - implementace a adaptace zahraničních zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsah
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku z.
Praha , Praha
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – doc.
Praha , Praha
 > DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI,  práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduch
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v případových studiích

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Po absolvování semináře budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní.
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Budou vám komplexně představeny aktuální změny v procesu získávání pracovních povolení a pobytových titulů pro Českou republiku v kontextu novelizovaného zákona o pobytu cizinců s důrazem zejména na
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z po.
Praha , Praha
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019


Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Mzdové účetnictví, Operační systémy

Určeno pro ...

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám, které chtějí vykonávat činnost agentury práce, a rovněž subjektům, které chtějí služeb agentur práce využívat, zejména jejich personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům apod. Seminář je zaměřen zejména na vymezení problematiky zprostředkování zaměstnání, odlišení jejích jednotlivých forem, definování podmínek pro možnost zprostředkovávat zaměstnání a rovněž na vymezení jednotlivých povinností zúčastněných subjektů, a to ať již agentur práce, nebo jejich klientů. Zároveň budou probírány i kontroly plnění těchto povinností ze strany zejména orgánů inspekce práce a možné důsledky neplnění těchto povinností.

Přednáší ...


JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.
MPSV – ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
Mgr. Petr Kieler
vedoucí oddělení odvolání a správních činností v oblastech zaměstnanosti


Program kurzu, obsah studia ...povolení ke zprostředkování zaměstnání,

náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,

ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,

povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,

povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,

srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,

odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,

sdílené zprostředkování agenturou práce,

odpovědnost agentury práce a uživatele,

dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,

zastřené zprostředkování zaměstnání,

kontrola agentury práce protokolu,

relevantní judikatura.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenípovolení ke zprostředkování zaměstnání,

náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,

ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,

povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,

povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,

srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,

odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,

sdílené zprostředkování agenturou práce,

odpovědnost agentury práce a uživatele,

dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,

zastřené zprostředkování zaměstnání,

kontrola agentury práce protokolu,

relevantní judikatura.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování kurzu budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou Vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (seminář)
12. 3. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.
*
základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
jak poznat seriózní agenturu práce,
jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
principy kontroly dodržování podmínky srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

12. 3. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2002240 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200224A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200224B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200224C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (seminář)
29. 5. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe.
*
povolení ke zprostředkování zaměstnání,
náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,
ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,
povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,
povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,
srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,
odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,
sdílené zprostředkování agenturou práce,
odpovědnost agentury práce a uživatele,
dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,
zastřené zprostředkování zaměstnání,
kontrola agentury práce protokolu,
relevantní judikatura.

29. 5. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2003750 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200375A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200375B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200375C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (seminář)
24. 7. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.
*
základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
jak poznat seriózní agenturu práce,
jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
principy kontroly dodržování podmínky srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

24. 7. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2002320 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200232A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200232B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200232C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.290 Kč/Kurz   [2.771 včetně DPH ]


2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Agenturní | zaměstnávání | žádosti | kontrolu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-84013


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info