HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KOLEKTIVNI VYJEDNAVANI Z POHLEDU PRACOVNEPRAVNICH VZTAHU A VYJEDNAVACICH METOD PRO ZAMEST

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Personalistika (HR manažer, pracovní právo) | Výběr zaměstnanců | Mzdové účetnictví | Další právní normy > Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020

Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.690 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.255 Kč/Kurz


Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití. * Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí: • procesní pravidla kolektivního vyjednávání, • strategie a taktika kolektivního vyjednávání, • právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice. Kolektivní smlouvy: • pojem a druhy kolektivních smluv, • účastníci kolektivních smluv, • obsah kolektivních smluv, • uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost, • uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem, • formy pracovního boje (stávka a výluka), • role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv. Zaměstnavatel a odborová organizace: • postavení odborové organizace u zaměstnavatele, • rozhodovací právo odborů, • problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci, • skončení pracovního poměru a práva odborů, • uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace. Odpovědi na dotazy, diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Určeno pro podnikatele, pracovníky účtáren a daňové poradce. Cíl: Poskytnout komplexní pohled na problematiku majetku a upozornit na nejčastější chyby.
Praha , Praha
 > MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů  v daňové a účetní praxi

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří občas musí o ceně vyjednávat. Cíl: Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně.
Praha , Praha
 > CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří občas musí o ceně vyjednávat. Cíl: Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně.
Praha , Praha
 > VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv.
Praha , Praha
 > Obchodní a vyjednávací dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Místo konání kurzu SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Lektor kurzu Stanislava Vávrová – lektorka a konzultantka Poznámka Seminář je určen zejména obchodníkům. Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.
Praha , Praha
 > Obchodní a vyjednávací dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Motto: „Pokud ze sebe uděláme ovci, vlci nás sežerou. “ Vyjednávání se zákazníky řádově většími, než jsme my sami, často vedou k porážce.
Praha , Praha
 > VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY aneb David a Goliáš

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
A. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb. Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky. Obsah: Syntaktické jevy * Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém * Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí * Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění * Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vaze.
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny  - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. Cíl: Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu či telefonu.
Praha , Praha
 > SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO  vyjednávání s dodavateli

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Praha 2 , Praha
 > Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora - seminář přeložen z data 17. 3. na termín 9. 6. 2020 !

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat v prostředí s různými zájmy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe zvládat náročnější komunikační situace se zákazníky, dodavateli, konkurenty, či cizími organizacemi.
Praha , Praha
 > Argumentace a vyjednávání

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce. Cíl: Naučit se efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu či telefonu a správným způsobem oslovovat zákazníky nové.
Praha , Praha
 > SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání se zákazníky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice.
Praha , Praha
 > Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-49 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb.
online , eLearning
 > Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Vyčíslování nároků na peníze a čas (claimů) při výstavbě s důrazem na kompenzace v následku pandemie onemocnění COVID-19 Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAI a ČKA Školení se bude věnovat i aktuálnímu tématu usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č.
Praha , Praha
 > METODIKA PRO FINANČNÍ NÁROKY se zohledněním kompenzací za COVID 19

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-49 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Praha 1 , Praha
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíle kurzu" Vyzkoušíte si 4 praktické simulace vyjednávání a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače a od ostatních účastníků tréninku." Uvidíte 9 krátkých filmů vyjednavačů v akci a poučíte se z jejich chyb i předností." Naučíte se prakticky využívat 19 nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků." Posílíte dovednost vyjednat v
Praha , Praha
 > Trénink vyjednávání s vyjednavačem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
  Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro profesionály, kteří v pracovním kontextu s vyjednáváním teprve začínají, cenné ponaučení a praktické postřehy přinese i zkušeným vyjednavačům. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Praha , Praha
 > Trénink vyjednávání s vyjednavačem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samospráv.
Praha 2 , Praha
 > Metodika výkonu řídící kontroly (kontrolní mechanismy a digitalizace) / dvoudenní webinář

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
Praha , Praha
 > Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti


Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Mzdové účetnictví, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách, a dále všem, kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání za zaměstnavatele.

Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Program kurzu, obsah studia ...


Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:

procesní pravidla kolektivního vyjednávání,

strategie a taktika kolektivního vyjednávání,

právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice.
Kolektivní smlouvy:

pojem a druhy kolektivních smluv,

účastníci kolektivních smluv,

obsah kolektivních smluv,

uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,

uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,

formy pracovního boje (stávka a výluka),

role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv.
Zaměstnavatel a odborová organizace:

postavení odborové organizace u zaměstnavatele,

rozhodovací právo odborů,

problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,

skončení pracovního poměru a práva odborů,

uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace.
Odpovědi na dotazy, diskuze.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:

procesní pravidla kolektivního vyjednávání,

strategie a taktika kolektivního vyjednávání,

právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice.
Kolektivní smlouvy:

pojem a druhy kolektivních smluv,

účastníci kolektivních smluv,

obsah kolektivních smluv,

uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,

uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,

formy pracovního boje (stávka a výluka),

role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv.
Zaměstnavatel a odborová organizace:

postavení odborové organizace u zaměstnavatele,

rozhodovací právo odborů,

problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,

skončení pracovního poměru a práva odborů,

uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace.
Odpovědi na dotazy, diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha HOTEL ALWYN, Vítkova 26 - 151, 186 00 PRAHA 8


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
II. ročník konference: Kolektivní vyjednávání aneb vyjednávání s odbory z pohledu praxe a reality dnešní doby (kurz)
23. 9. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] První ročník konference konaný v lednu roku 2020 byl účastníky hodnocen velice kladně a přinesl mnoho podnětů další ročník. Konference přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání za rok 2019-2020 seznámí vás s výhledem na rok 2021. Seznámíte se s praktickým řešením i postupy v průběhu kolektivního vyjednávání a získáte prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Dozvíte se, jak postupovat při sporech při jednání o uzavření kolektivní smlouvy a jak při průběžném jednání s odborovými organizacemi. Budete upozorněni na časté chyby zaměstnavatelů a dozvíte se, jak se jim vyvarovat.
* 9:00–9:10
Zahájení, úvod
Mgr. Vladimír Černý 9:10–9:45
Kolektivní vyjednávání pohledem odborů v roce 2020-2021 9:45–10:45
Trendy v oblasti vyjednávacích technik ve vztahu ke komunikaci s odbory a vedení kolektivního vyjednávání
Ing. Vladimír Nálevka Vyjednávání není vždy racionální:
když je to spíš „psychologické“ než „logické“,
pasti iracionality ve vyjednávání a jak do nich nespadnout. Když řeknou „ne“, není to konec, je to jen pozvánka k dalšímu jednání:
jak překonávat patové situace ve vyjednávání,
jak se vyhnout válce argumentů. A něco navíc: Zlatá vyjednávací pravidla významných osobností z podnikatelské sféry, akademické obce a diplomacie 11:15–15:45
Kolektivní vyjednávání pohledem zaměstnavatelů a odborníků
Mgr. Vladimír Černý
zhodnocení kolektivního vyjednávání 2020 a výhled na rok 2021 z pohledu zaměstnavatelů,
jak se prakticky připravit na kolektivní vyjednávání,
definice a praxe z pohledu – co je projednávání, právo na informace, spolurozhodování s odborovou organizací,
praktický rozbor vzorové kolektivní smlouvy předkládané odbory při kolektivním vyjednávání – jak číst návrh a upozornění na co si dát „pozor“ z pohledu formulací předkládaných odbory,
zprostředkovatel a jeho role při neúspěšném kolektivním vyjednávání – popis celého postupu,
připravované změny v pracovním právu z pohledu směrnic a nařízení EU dotýkající se možných situací ve vztahu ke komunikaci s odbory ve firmě pro roky 2021-2023. 16:00–16:30
Odborová organizace a BOZP
Bc. Zdeněk Šenk
zástupci zaměstnanců – všeobecně,
vytvoření podmínek pro činnost odborů,
povinnosti a práva odborů v oblasti BOZP,
judikatura soudů s vazbou na odbory a BOZP. 16:30–17:00 Panelová diskuze a výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání a výhledem do dalších let 2021 až 2022 za účasti manažerů z praxe: Zkušenosti s posledním kolektivním vyjednáváním aneb jak se vám komunikuje s odbory.

23. 9. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2004600 - 4 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 200460Q - 3 790 Kč + DPH cena pro první přihlášené, platná do 30. 6. 2020 včetně, kód: 200460A - 9 101 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200460B - 12 933 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200460C - 16 286 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020 (seminář)
27. 10. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití.
* Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:
procesní pravidla kolektivního vyjednávání,
strategie a taktika kolektivního vyjednávání,
právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice. Kolektivní smlouvy:
pojem a druhy kolektivních smluv,
účastníci kolektivních smluv,
obsah kolektivních smluv,
uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,
uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,
formy pracovního boje (stávka a výluka),
role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv. Zaměstnavatel a odborová organizace:
postavení odborové organizace u zaměstnavatele,
rozhodovací právo odborů,
problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,
skončení pracovního poměru a práva odborů,
uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace. Odpovědi na dotazy, diskuze.

27. 10. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2007140 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 200714A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200714B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200714C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kolektivní | vyjednávání | pohledu | pracovněprávních | vztahů | vyjednávacích | metod | pro | zaměstnavatele | roce | 2020
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-83901


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info