HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VEDLEJSI HOSPODARSKA CINNOST USC SHRNUTI KLICOVYCH POZADAVKU A DOPORUCENYCH POSTUPU PRO R

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Finance a bankovnictví | Finanční a daňové právo, Majetek [br] | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Řízení podniku a strategické plánování > Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnostiCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.770 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.352 Kč/Kurz


Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-260 - 2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017 Při financování aktivit územně samosprávného celku, příspěvkové nebo neziskové organizace nemusíte spoléhat výhradně na finanční prostředky od státu či zřizovatele. Vaše doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními. Na našem semináři přehledně shrneme povinnosti v  ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Finanční a daňové právo, Majetek [br], DPH, Daně, Účetnictví obecně, Řízení podniku a strategické plánování

Přednáší ...


Ing. Hana Juráňová
Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.


Program kurzu, obsah studia ...Při financování aktivit územně samosprávného celku, příspěvkové nebo neziskové organizace nemusíte spoléhat výhradně na finanční prostředky od státu či zřizovatele. Vaše doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními. Na našem semináři přehledně shrneme povinnosti v oblasti administrace a výkaznictví vedlejší hospodářské činnosti. Soustředíme se na nároky účetní, daňové a evidenční, zmíníme podmínky ručení za vzniklé závazky a poskytneme návody k eliminaci rizik porušení rozpočtové odpovědnosti. Zaměříme se i na novinky jako je vliv EET.
Obsah semináře:

 • základní legislativní požadavky (zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony)
 • vymezení hlavní činnosti, hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných
 • výklad hlavní činnosti, definice podnikatelské činnosti pro účely EET ve stanovisku MFČR
 • podnikatelská činnost ÚSC, rozpočty, závěrečný účet
 • vnitřní předpisy pro rozhodování o druhu činností a o způsobech jejich sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole
 • příjmy rozpočtu obcí a krajů i příjmy z hospodářských činností zřízených nebo založených obcí
 • zřizovací listiny příspěvkových organizací
 • rozdíly mezi státní příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, důsledky ztrátové doplňkové činnosti
 • poskytování dotací, příspěvků z rozpočtu SR nebo rozpočtů ÚSC – pouze na hlavní činnost, výše příspěvku zřizovatele na provoz
 • zdroje úhrad odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále
 • druh činnosti a rozpočty u příspěvkových organizací
 • zobrazení činností v účetních knihách, náklady, výnosy, evidence majetku - jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti
 • prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen
 • výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost)
 • zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost
 • daňová úspora – odlišné podmínky od 1. 7. 2017
 • zákon o silniční daní a související povinnost pro veřejně prospěšné poplatníky v závislosti na posouzení činností z hlediska zákona o daních z příjmů
 • softwarové řešení výkazu zisku a ztráty - nejčastější chyby
 • zákon o DPH – posouzení, zda se jedná o ekonomickou činnost, informace o očekávaných úpravách textu zákona o DPH projednávanou novelou v PSP
 • praktické příklady


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MV - Ministerstvo vnitraAK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti (kurz)


Začátek: 22.07.2020 09:00 (středa)

*
* Forma výuky: Prezenční

Délka výuky: 6 hodin

: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 15.07.2020

Harmonogam:

9:00–15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:
MV - AK/PV-260/2017PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti (seminář)


Začátek: 22.07.2020 09:00 (středa)

*
* Forma výuky: Online

Délka výuky: 6 hodin

: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 21.07.2020

Harmonogam:

9:00–15:00 :
ON-LINE - návod k účasti

Akreditace:
MV - Ministerstvo vnitraAK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017


ON-LINE - návod k účasti
Změna ceny: 2.620 Kč/Kurz   [3.170 včetně DPH ]


3.170 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti (kurz)


Začátek: 21.10.2020 09:00 (středa)

*
* Forma výuky: Prezenční

Délka výuky: 6 hodin

: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 14.10.2020

Harmonogam:

9:00–15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:
MV - AK/PV-260/2017PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti (seminář)


Začátek: 21.10.2020 09:00 (středa)

*
* Forma výuky: Online

Délka výuky: 6 hodin

: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 20.10.2020

Harmonogam:

9:00–15:00 :
ON-LINE - návod k účasti

Akreditace:
MV - Ministerstvo vnitraAK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017


ON-LINE - návod k účasti3.352 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Vedlejší | hospodářská | činnost | ÚSC | shrnutí | klíčových | požadavků | doporučených | postupů | pro | realizace | vedlejší | hospodářské | činnosti
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-83609


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti


 • 22.07.2020 Praha - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 22.07.2020 online - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti
   ... cena: 2.620 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 21.10.2020 Praha - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 21.10.2020 online - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti Aliaves Co., a.s. •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-30 


  [?]

  Kurzy - ENII-Nails

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-28 


  [?]

  Kurzy | Matyldina stodola

  kurzy rekvalifikace
  2020-04-22 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info