HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZMENY V PRAVU NA INFORMACE VYKLAD ZAKONA O SVOBODNEM PRISTUPU K INFORMACIM JUDIKATURY A J

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Další právní normy | Operační systémy > Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novelCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskyto ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Zbiroh , Plzeňský kraj
 > Výroba polotovarů - svařence a odlitky

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních původců (včetně podepisování dle eIDAS) * Skartační řízení a výběr dokumentů za archi
Praha , Praha
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby a včetně novel

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Základní téma semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Stavební zákon v judikatuře správních soudů - územní plánování a jeho přezkum ve správním soudnictví - vybrané otázky územního a stavebního řízení –
Praha , Praha
 > Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Chcete mít přehled o tom, jak by se mělo stravovat Vaše dítě? Jak mu připravit jídlo tak, aby bylo nutričně hodnotné a dítě zdravě prospívalo?
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Výživa v dětství a její specifika

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Popis Interaktivní workshop Vás provede případovými studiemi se zaměřením na analýzu dat. Naučíme Vás orientovat se v Power BI nástrojích.
Praha , Praha
 > Vizualizace dat s Power BI ...

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Naučte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu Chtěli byste dobře a kvalitně vést obchodní jednání? Díky tomuto tréninku můžete získat, případně zkvalitnit vlastnosti, které vám pomohou ve vyjednávání a vedení jednání.
Praha 1 , Praha
 > Vedení obchodního jednání - Taktiky pro uzavření výhodného businessu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-553 - 2016, Název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je ukázat hro
Praha , Praha
 > Sucho a nedostatek vody - aktuální vývoj a legislativní novinky z pohledu Ministerstva zemědělství

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Zbiroh , Plzeňský kraj
 > Výroba polotovarů - tvářením

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy * Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů * Soustřeďování a poskytování informací o území * Opatření obecné povahy
Praha , Praha
 > Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Intenzivní floristický kurz je určen zejména začátečníkům, kteří mají zájem se dozvědět něco jak po teoretické stránce floristiky, tak zejména po té praktické. Vhodné pro ty, kteří chtějí do budoucna s květinami pracovat i pro ty, pro které je floristika a květiny jen hobby.
Praha 5 , Praha
 > Víkendový kurz aranžovní květin pro začátečníky

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – stavebnictví – činnost mistra - mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – stavebnictví – montér suchých konstrukcí.
Praha , Praha
 > Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Adventní seminář, zaměřený zejména na praxi, je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Dozvíte se více o vánočních trendech, základech aranžování a vazby adventního věnce.
Praha 5 , Praha
 > Vánoční [adventní] floristický seminář

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost člena nebo vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu – činnost mistra - mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu.
Praha , Praha
 > Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. listopadu se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: * Akciová společnost - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře - zaknihované a listi
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * Regresní nárok zdravotní pojišťovny
Praha , Praha
 > Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Cíle kurzuMísto konání: TechData AS Czech s. r.
Praha , Praha
 > VMware vSphere: What´s New

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.
Praha 2 , Praha
 > Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Místo SMOSK (K CENTRUM), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor Ing. Radka Loja, FCCA (auditorka, lektorka, terapeutka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.
Praha , Praha
 > JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTI

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
  Předpokládané znalosti Zkušenosti s prací na příkazovém řádku jsou užitečné. Pro absolvování kurzu se předpokládá, že už zvládáte samostatně provádět následující příkazy: Nainstalujte a nakonfigurujte ESX nebo ESXi.
Praha , Praha
 > VMware vSphere – What is New [V5.5 to V6.7] (EDU-VSWN67)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Na semináři vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS.
Praha , Praha
 > IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Absolvováním tohoto semináře výrazně posílíte své myšlení, naučíte se využívat a rozvíjet fantazii a kreativitu. Dozvíte se, jak vědomě využívat mozkové vlny alfa při tvůrčím myšlení a "dobíjení baterek".
Praha , Praha
 > Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program: * Legislativní aktuality v době konání semináře * Uplatňování zákona o nemocenském pojištění v personální praxi (otcovská dovolená a pracovní volno k ošetřování) * Zákon o zdravotní péči o zaměstnance * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky
Praha , Praha
 > Aktuální související a prováděcí předpisy k zákoníku práce


Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Téma kurzu: Další právní normy, Operační systémy, ,

Přednáší ...


Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře:

* Právo na informace
- stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely

* Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím
- povinnost poskytování metadat
- poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech
- nové způsoby poskytování informací
- další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona

* Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv
- rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce podle rozhodnutí ve věcech Pražská energetika Holding, a.s., ČEZ, a.s., OTE, a.s. a Pražská plynárenská servis distribuce, a.s.

* Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
- správní řád a další procesní řády
- GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
- zákon o katastru nemovitostí
- zákon o evidenci obyvatel
- zákon o právu na informace o životním prostředí
- stavební zákon
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o registru smluv aj.

* Zvláštní případy poskytování informací
- zveřejňování informací a nový zákon o registru smluv
- nahlížení do spisu
- pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
- zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
- veřejnost a neveřejnost jednání
- informační součinnost s jinými orgány

* Právo na informace hmotné
- právo na informace a právo na ochranu informací
- ochrana utajovaných informací
- ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
- dopady nálezu Ústavního soudu ve věcech platů
- ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
- další omezení práva na informace
- vztah k povinnosti mlčenlivosti

* Právo na informace procesní
- způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
- rozhodování o odepření informací v prvním stupni
- opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
- ochrana proti nečinnosti
- soudní ochrana
- vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
- zpoplatnění informací

* Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu

*

Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Právo na informace
- stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely

* Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím
- povinnost poskytování metadat
- poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech
- nové způsoby poskytování informací
- další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona

* Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv
- rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce podle rozhodnutí ve věcech Pražská energetika Holding, a.s., ČEZ, a.s., OTE, a.s. a Pražská plynárenská servis distribuce, a.s.

* Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
- správní řád a další procesní řády
- GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
- zákon o katastru nemovitostí
- zákon o evidenci obyvatel
- zákon o právu na informace o životním prostředí
- stavební zákon
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o registru smluv aj.

* Zvláštní případy poskytování informací
- zveřejňování informací a nový zákon o registru smluv
- nahlížení do spisu
- pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
- zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
- veřejnost a neveřejnost jednání
- informační součinnost s jinými orgány

* Právo na informace hmotné
- právo na informace a právo na ochranu informací
- ochrana utajovaných informací
- ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
- dopady nálezu Ústavního soudu ve věcech platů
- ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
- další omezení práva na informace
- vztah k povinnosti mlčenlivosti

* Právo na informace procesní
- způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
- rozhodování o odepření informací v prvním stupni
- opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
- ochrana proti nečinnosti
- soudní ochrana
- vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
- zpoplatnění informací

* Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu

*

Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel (seminář)
21.04.2020; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely
* Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskyto

21.04.2020; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Změny | právu | informace | výklad | zákona | svobodném | přístupu | informacím, | judikatury | jeho | aktuálních | novel
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82108


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info