HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KOUC NEURO LINGVISTICKEHO PROGRAMOVANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 31.500 Kč/kurz (neplátce DPH)


Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu. Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice. Lidé jsou již dnes naklonění vyhledat odbornou pomoc či vedení zkušených odborníku - koučů, aby nezůstali stát příliš dlouho na místě, protože čas je neúprosný a potřeb je mnoho. Klasická psychologie začíná být spíše přežitkem nežli prožitkem a efektivní změnou klientových potřeb. Program výcviku je připraven tak, abyste po jeho ukončení mohli vést svou vlastní poradenskou činnost a také působit jako specialista na firemní problematiku týkající se stresové zátěže, vysoké míry zaměstnanecké fluktuace, výběr zaměstnanců a vytvoření týmů na základě osobnostního profilu. ... © KURZY PANDORA
 
Přihláška na kurz & termín:
Kouč Neuro-Lingvistického Programování

Téma kurzu: , Stresový management, asertivita, Koučink, Personalistika a osobnostní rozvoj, Ostatní kurzy,

Určeno pro ...


* Pro personalisty
* Kouče
*Firemní manažery a vedoucí pracovníky
*Pedagogy
*Léčitelé
*Sociální pracovníky
* Poradce
*Pro kohokoli, kdo chce efektivně pracovat na sobě.
* Pro kohokoli, kdo chce zlepšit svoje komunikační schopnosti a vztahy ať už v práci nebo v osobním životě
*Pro ty, kteří si chtějí otevřít vlastní poradenskou praxi

Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není. Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

Přednáší ...

Výcvik probíhá pod vedením zkušených a certifikovaných trenérů a praktiků, kteří vás naučí konkrétní postupy, abyste uměli sebejistě a samostatně koučovat.
*Vždy nejprve porozumíte smyslu všeho, co proberete, a až následně proniknete do technik, co a jak máte dělat.

Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu. Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice. Lidé jsou již dnes naklonění vyhledat odbornou pomoc či vedení zkušených odborníku/koučů, aby nezůstali stát příliš dlouho na místě, protože čas je neúprosný a potřeb je mnoho. Klasická psychologie začíná být spíše přežitkem nežli prožitkem a efektivní změnou klientových potřeb.

Program výcviku je připraven tak, abyste po jeho ukončení mohli vést svou vlastní poradenskou činnost a také působit jako specialista na firemní problematiku týkající se stresové zátěže, vysoké míry zaměstnanecké fluktuace, výběr zaměstnanců a vytvoření týmů na základě osobnostního profilu.

Kouč Neuro-Lingvistického Programování realizuje pro společnost zejména tyto činnosti:
* 1. Rozvoj firemních hodnot, strategie a cílů
*2. Analyzovat potřeby zaměstnanců
*3. Monitorovat plnění potřeb zaměstnanců
* 4. Aktivně zajištovat a podporovat jasnou komunikaci ve společnosti
* 5. Poskytování zpětné vazby jak vedoucím pracovníkům, tak samotným zaměstnancům
*6. Zajišťovat nastavení a následnou kontrolu optimálního pracovního prostředí
*7. Organizovat a pečovat o kariérní a vzdělávací systém firmy
*8. Aktivně zajišťovat mentoring konfliktů na pracovišti
*9. Poskytovat poradenství a konzultace ve vlastní praxi
*10. Pořádat osobní nebo týmový koučink

Pro společnost se můžete stát klíčovou osobou, která odhalí nezdravé jádro firmy a volbou jednotlivců sestaví pracovní týmy, což následně vytvoří příjemné pracovní zázemí, tím sníží pracovní stres a zároveň eliminuje Syndrom Bugt; Out. Nabytí koučovacích dovedností a znalosti z oblasti Neuro-Lingvistického Programování vám usnadní a vylepší jednání s kolegy, klienty, s přáteli, rodinou a dětmi.


Program kurzu, obsah studia ...


*Naučíte se jak konstruktivně vést konfliktní komunikaci mezi zaměstnanci, v partnerských vztazích nebo osobním životě.
*Jak vést konstruktivní komunikaci
*Proč je konflikt důležitý
* Jaké strategie konflikt nese
*Jak může být konfrontace nebezpečná
*Taktéž jsme do výcviku začlenili velmi ožehavé téma: poruchy osobností aneb jak pracovat s manipulátory
*Jak rozpoznat manipulátory
*Jak jednat s manipulátory
*Jak se od nich distancovat a co na ně platí
*

Další přidanou hodnotou výcviku je v dnešní době stále omílané téma STRES
*Naučíte se techniky na zvládání stresu
*Jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu
*Jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řeč těla“
*Jak rozpoznat z tělesných reakcí klienta, kdy ještě není vhodná chvíle na určité téma.
*Co napoví oční klíče a jak v nich čís
*t Efektivní vedení klienta k uvědomění si komfortní zóny, která blokuje jeho sny a úspěch ať už vztahový, zdravotní, finanční nebo pracovní].
*Podpora a vedení klientovy změny životního přístupu k sobě samému – cestou seberealizace ke spokojenosti a úspěchu.
* Získáte nástroje tvůrců Neuro Lingvistického Programování lingvisty Johna Grindera a psychologa Richarda Bandlera, kteří se zabývali pozorováním a studiem třech světově významných terapeutů Virginie Satirové vynikající a uznávané rodinné terapeutky, Fritze Perlse zakladatele Gestalt terapie a Miltona Ericksona světově proslulého hypnoterapeuta.
*Náš výcviku Kouč Neuro-Lingvistického Programování je také jedinečný v tom, že vás naučí to, co se jinde neučí:
*
*Jak mozek využívá svůj potenciál
*
*Chemické procesy mozku ovlivňující život
*
*Spolupráce vědomé a podvědomé mysli
*
*Co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat
*
*Techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyku, které blokují úspěch a proces změny.
*Tj. uspořádání myšlenek a přizpůsobení chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

Program se zaměřuje na okamžité uplatnění dovedností v praxi. Náš výcvik respektuje jedinečnost každého účastníka. Stručný obsah výcviku:
* Osobnost kouče a styly koučování
*Kdo je to mentor, kouč, leader
*Styly koučování
*Specifika firemního koučování
*Škálování
*Nástroje koučinku
*Technika GROW
*Technika SMART/ER
*Výhody Brainstormingu v koučovacím rozhovoru a v praxi
*Jak efektivně tvořit poznámky / Skečnouting Time Management
*Zloději času v týmu
* Rozbor Time managementu
*Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
*EQ - Emoční Inteligence
*Práce s charakterovým profilem
* Zdroje energie člověka
*Obranné mechanismy
*Strukturální model psychiky
*Jak rozvíjet vlastní mysl / Mindfulness Mindfulness v rámci koncentrace
*Neuroplasticita Terapeutická strategie rozvoje mysli / Mindfulness
*Jak zvládnout Odkládání / Prokrastinaci
* Kritické myšlení
*Jak dosáhnout osobního rozvoje v PROKRASTINACI
*Akceschopnost v praxi
*Prezentační dovednosti
*Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
*Facilitátor
* Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru
*Jak vést Efektivní komunikaci
*Efektivní komunikace v procesu
*Strategické prvky – před zahájením komunikace
*Verbální a neverbální komunikace
*Jak tělo promlouvá / Řeč těla
*Raport
* Co to je raport
*Jak se jak navázat úspěšný raport s druhou osobou
*Komfortní zóna
*Co to je KZ
* Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch NLP – Neuro Lingvistické Programování
*Co je NLP META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
* Hluboká a Povrchová struktura myšlení
*Meta-otázky NLP
*Změna myšlení pomocí kotvy
*Smyslové kódy – modality Vnímání reality smyslovými kanály
* Přirozené kotvy myšleni v mozku
* Oční klíče Kontraproduktivní komunikace
*Oční kontakt v dialogu Neurochemické procesy lidského mozku a proč je důležité to znát Lidský mozek a neuronová síť
*Změna myšlení jako možnost volby
* Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
*Jak zvládat stres bez následků
*Antistresové techniky [soubor technik z několika terapeutických odvětví]
*Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si Krátkodobá a dlouhodobá paměť
*Jak pracují mozkové hemisféry
*Techniky na sladění pravé a levé hemisféry
* Jak upevnit sebevědomí
*Co znamená být sebevědomý?
*Jak upevnit sebevědomí
* Změna vzorců chování
*Techniky na podporu sebevědomí


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Jaké vzdělání by měl mít Kouč Neuro-Lingvistického Programování Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není. Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).Kouč Neuro-Lingvistického Programování
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 24.11.2019

PRAHA - Praha, Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1 11000

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019 (rekvalifikační kurz)
9:00

Místo konání Palác ADRIA PRAHA
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
31.500 Kč/kurzNLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019


Dotaz ke kurzu pro UP
- 24.11.2019

PRAHA - Praha, Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1 11000

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019 (rekvalifikační kurz)
9:00

Místo konání Palác ADRIA PRAHA
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
31.500 Kč/kurzNLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019


Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kouč | Neuro-Lingvistického | Programování
 Pořadatel kurzu: KURZY PANDORA

Rekvalifikace a kurzy vhodné pro všechny se zájmem o osobní i profesní rozvoj. Naučíte se techniky světových koučů. ...dále viz: KURZY PANDORA
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Kouč Neuro-Lingvistického Programování
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82059


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - rekvalifikační kurz


 • 06.09.2019 - 24.11.2019 PRAHA - Kouč Neuro-Lingvistického Programování  ... NLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019 KURZY PANDORA

 • 06.09.2019 - 24.11.2019 PRAHA - Kouč Neuro-Lingvistického Programování  ... NLP 6.-8.9.,13.-15.9.,11.-13.10.,25.-27.10.,22.-24.11.2019 KURZY PANDORA


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Kouč Neuro-Lingvistického Programování


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Kurzy Theia

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-20 


  [?]

  Kurzy | EduSpa College

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-16 


  [?]

  Kurzy | Anpro

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-10 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info