HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UZEMNI PLANOVANI PROBLEMY SOUCASNE PRAXE LETOSNI NOVELY STAVEBNIHO ZAKONA INFORMACE O PRI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Vedení, plánování a rozhodování | Řízení podniku a strategické plánování | Stavebnictví, architektura | Další právní normy | Operační systémy > Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákonaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Základem semináře budou: * Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování) * Nové a revidované metodiky MMR * Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování? * Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * Výkon spisové služby u veřejnoprávních původců (včetně podepisování dle eIDAS) * Skartační řízení a výběr dokumentů za archi
Praha , Praha
 > Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby a včetně novel

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odnesete si praktické a ihned aplikovatelné poznatky, co Lean Canvas je a jak s ním krok po kroku pracovat tak, aby vám prospěl po celé vaší cestě k dobrému projektu. * • co Lean Canvas je, jak vám pomůže a jak s ním krok po kroku pracovat, • jak pracovat s vlastním Lean Canvas pro váš projekt, • jak se dá vytěžit z L
Praha , Praha
 > Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy * Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů * Soustřeďování a poskytování informací o území * Opatření obecné povahy
Praha , Praha
 > Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: MV : Cílem semináře je: s
Hotelu Omega v Brně, Křídlovic , Jihomoravský kraj
 > Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady), ZMĚNA TERMÍNU Z 12.11.

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Předpokládané znalosti Dobrá znalost technologií TCP - IP a DNS Dobrá znalost Active Directory® Domain Services (AD DS) a Group Policy Dobrá znalost správy Windows Server včetně Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 Základní znalost Windows Client Zákl
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 10748: System Center Configuration Manager 2012 R2 – plánování a nasazení ve složitém prostředí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. listopadu se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: * Akciová společnost - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře - zaknihované a listi
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.
Praha 2 , Praha
 > Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Místo SMOSK (K CENTRUM), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor Ing. Radka Loja, FCCA (auditorka, lektorka, terapeutka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.
Praha , Praha
 > JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTI

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Na semináři vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS.
Praha , Praha
 > IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Absolvováním tohoto semináře výrazně posílíte své myšlení, naučíte se využívat a rozvíjet fantazii a kreativitu. Dozvíte se, jak vědomě využívat mozkové vlny alfa při tvůrčím myšlení a "dobíjení baterek".
Praha , Praha
 > Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba.
Praha , Praha
 > Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body. Cíl semináře: Cílem školení je přiblížit projektant
Brno , Jihomoravský kraj
 > Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů   problémy současné praxe, novelizace § 96b

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání platných pro rok 2020. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce.
Praha , Praha
 > Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře b
Praha , Praha
 > Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE- KAPACITA NAPLNĚNA!

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třetích stran proti zápisu ochranné známky do rejstříku * Námitky vlastníků starších ochranných známek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. * Průkaz řádného užívání namítané o.
Praha , Praha
 > Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling?
Praha , Praha
 > Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za  cifršpióna

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Seminář povede dr. Richard Olehla.
Praha , Praha
 > Současná britská literatura

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladov
Praha , Praha
 > Finanční controlling   plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí * zveřejňování smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci * změny rozpočtu * závěrečný účet * hospodaření a kontrola příspěvkových organizací * porušení r
Praha , Praha
 > Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Program semináře: * Účastenství obecně - dle správního řádu - Hlavní a vedlejší účastníci řízení - Nepřiznání účastenství - Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky…… * Účastenství spec
Praha , Praha
 > Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Seminář o současné americké literatuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, tedy zhruba v období po teroristických útocích v roce 2001. * Jaký je mechanismus, pomocí nějž se americké tituly dostávají do edičních plánů a výhledů jednotlivých českých nakladatel
Praha , Praha
 > Současná americká literatura


Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Řízení podniku a strategické plánování, Stavebnictví, architektura, Další právní normy, Operační systémy

Přednáší ...


Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
Ing. Roman Vodný, Ph.D. - ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování


Program kurzu, obsah studia ...


Základem semináře budou:

* Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování)

* Nové a revidované metodiky MMR

* Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování?

* Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a obsahu ÚPD a ÚPP (bez omezení zaměření dotazů)

* Informace k důležitým novelám stavebního zákona vyvolaným novelami jiných zákonů, jak je aplikovat v praxi a na co si dát pozor

* Standardizace, elektronizace a digitalizace v územním plánování (stav ke dni semináře)

* Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva na úseku územního plánování (příprava nového stavebního zákona a změně zákonů souvisejících)

* Dotazy a odpovědi k novým právním předpisům


Obsah kurzu/školení


Základem semináře budou:

* Územní studie od A do Z (vše, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování)

* Nové a revidované metodiky MMR

* Je něco nového k závazným stanoviskům orgánů územního plánování?

* Velký blok dotazů a odpovědí k pořizování a obsahu ÚPD a ÚPP (bez omezení zaměření dotazů)

* Informace k důležitým novelám stavebního zákona vyvolaným novelami jiných zákonů, jak je aplikovat v praxi a na co si dát pozor

* Standardizace, elektronizace a digitalizace v územním plánování (stav ke dni semináře)

* Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva na úseku územního plánování (příprava nového stavebního zákona a změně zákonů souvisejících)

* Dotazy a odpovědi k novým právním předpisům


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona (seminář)
24.03.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základem semináře budou tyto informace:
* kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování, včetně vlivu na vydávání závazných stanovisek
* výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním plánu včetně dopadů na vydávání závazných stanovisek a rozhodování
* dotčené or

24.03.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Územní | plánování | problémy | současné | praxe, | letošní | novely | stavebního | zákona, | informace | přípravě | nového | stavebního | zákona
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81568


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info