Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # AKTUALNI PRACOVNEPRAVNI JUDIKATURA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Aktuální pracovněprávní judikaturaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Výběr témat z obsahu semináře: * Klíčová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí a přehled vývoje judikatury v této oblasti * Vývoj judikatury v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů * Pracovní poměr na dobu určitou * Nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru – kam se poso ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Aktuální pracovněprávní judikatura ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017 Akreditace: MV : - povinnosti zaměstnance k náhradě škody * nesplnění povinnosti zaměstna
Praha , Praha
 > Náhrada škody podle zákoníku práce v praxi-JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-594 - 2016 Akreditace: MV : Obsah: působnost zákona o úřednících ÚSC vztah zákoníku práce a zákona o úřednících
Hotel Zámek Valeč , Celá ČR
 > Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Bude vám vysvětleno, jaké jsou chráněné skupiny zaměstnanců a co pracovněprávní předpisy stanoví pro jejich ochranu. Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou postupy a správná praxe a jaké má zaměstnavatel práva a povinnosti.
Praha , Praha
 > Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 /2019 a GDPR - principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace
Praha , Praha
 > Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018 Akreditace: MV : První den – 21. 8.
Valtice , Jihomoravský kraj
 > Oblast pracovněprávních a služebněprávních vztahů v judikatuře a praxi

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : - aktuální judikatura ve sporech o neplatnost rozvázání pr
Praha , Praha
 > Rozvázání pracovního poměru- - JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost a obsah právního jednání - promlčení práva -
Praha , Praha
 > Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Obsah: Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr s přihlédnutím k dohodám o provedení práce. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * post
Praha , Praha
 > Problematika dohod o provedení práce-JUDr. Zdeněk Hejhal – vedoucí oddělení pracovněprávního Ministerstva práce a sociálních věcí

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-819 - 2013, Název akreditace: Pracovněprávní problematika škol Akreditace: MV : Seznámit účastníky se zvláštnostmi pracovněprávních vzta
Praha , Praha
 > Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe.
Praha , Praha
 > PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Určeno pro personalisty, ale také vedoucí zaměstnance, interní právníky a jiné osoby, které se zabývají vedením lidských zdrojů. Cíl: Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k bezpapírové kanceláři?
Praha , Praha
 > ELEKTRONIZACE PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ a využívání elektronických podpisů v pracovněprávních vztazích aneb zbavte se papírů v personalistice

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Problematika zajištěných věřitelů * Střet insolvenčního řízení s řízením nalézacím a exekučním * Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem *
Praha , Praha
 > Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-200 - 2016, Název akreditace: Aktuální problémy daňového řízení Akreditace: MV : Cílem semináře je přiblížit účastníkům aktuální trendy v daňové j
Praha , Praha
 > Aktuální daňová judikatura

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu * Ochrana nájemce, její cíle a úskalí * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele – kogentní a dispozitivní ustanovení * Společný nájem * Zvláštní úprava bydlení manželů
Praha , Praha
 > Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Počátkem loňského roku
Praha , Praha
 > Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * Od
Praha , Praha
 > Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Výběr témat z obsahu semináře: * Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a při výběru zaměstnanců – pojmy, diskriminační důvody, výjimky, praktická aplikace, povinnosti zaměstnavatele, právní prostředky obrany * Zásada stejné odměny za stejnou práci, nerovné odměňování * Šikana (mobbing, b
Praha , Praha
 > Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * Regresní nárok zdravotní pojišťovny
Praha , Praha
 > Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Rozhodnutí rozšířeného senátu a Ústavního soudu v daňové oblasti * Dotace * Zajišťovací příkaz
Praha , Praha
 > Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Vybrané otázky odpovědnosti za přestupky * Judikatura k problematice řízení ve věcech přestupků * Specifika soudního přezkumu ve věcech správního tre
Praha , Praha
 > Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů


Aktuální pracovněprávní judikatura

Téma kurzu: Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Řízení podniku a strategické plánování, Manažerské dovednosti (soft skills), Další právní normy, Personální strategie a politika

Přednáší ...


Mgr. Marie Janšová - partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.


Program kurzu, obsah studia ...


Výběr témat z obsahu semináře:

* Klíčová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí a přehled vývoje judikatury v této oblasti

* Vývoj judikatury v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

* Pracovní poměr na dobu určitou

* Nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru – kam se posouvá judikatura?

* Zdravotní důvody a povaha lékařského posudku

* Porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity

* Odvolání vedoucích zaměstnanců

* Odměňování a bonus y, včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování

* Odpovědnost zaměstnance za škodu

* A mnohá další zajímavá soudní rozhodnutí

* Přehled chystaných legislativních novinek v pracovním právu


Obsah kurzu/školení


Výběr témat z obsahu semináře:

* Klíčová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí a přehled vývoje judikatury v této oblasti

* Vývoj judikatury v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

* Pracovní poměr na dobu určitou

* Nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru – kam se posouvá judikatura?

* Zdravotní důvody a povaha lékařského posudku

* Porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity

* Odvolání vedoucích zaměstnanců

* Odměňování a bonus y, včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování

* Odpovědnost zaměstnance za škodu

* A mnohá další zajímavá soudní rozhodnutí

* Přehled chystaných legislativních novinek v pracovním právu


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Aktuální pracovněprávní judikatura
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Aktuální pracovněprávní judikatura


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Aktuální pracovněprávní judikaturaDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Aktuální | pracovněprávní | judikatura
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-80400


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Aktuální pracovněprávní judikatura

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Aktuální pracovněprávní judikatura


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy Theia

kurzy rekvalifikace
2019-05-20 


[?]

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info