HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NA CLOVEKA ZAMERENE PLANOVANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Na člověka zaměřené plánováníCena kurzu:
    ... 3.390 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Absolvent je seznámen s principy a podmínkami plánování zaměřeného na člověka. Je seznámen s procesem plánování zaměřeného na člověka s technikami plánování zaměřených na člověka a s možnostmi jejich využití při poskytování podpory. Účastníci si prakticky vyzkouší techniky plánování zaměřeného na člověka. ... © MARLIN, s.r.o.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Na člověka zaměřené plánování ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Na člověka zaměřené plánování s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem rekvalifikačního kurz AutoCADu/ AutoCAD LT je seznámení s programem AutoCAD nebo AutoCAD LT v libovolné verzi. Kurz AutoCADu/ AutoCAD LT je vhodný pro začátečníky, kteří s AutoCADem nikdy nepracovali nebo jej používali velmi málo, zejména k prohlížení hotových výkresů.
Brno - Žabovřesky , Jihomoravský kraj
 > Čtení a kreslení technické dokumentace - se zaměřením na Autocad - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Program přednášky (tématické okruhy): * Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. - Sporná řízení zahájená dlužníkem.
Praha , Praha
 > Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního  řízení  (včetně problematiky sporů z lepš

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-252 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-252 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb.
online , eLearning
 > Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj. umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů přisp
Praha 4 , Praha
 > Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Posle
Brno , Jihomoravský kraj
 > Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování  a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Získáte přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte.
Praha , Praha
 > Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Stanovení cílů je jednou z nejvíce opomíjených částí marketingu. Existuje celá řada příkladů, kdy nejasné nebo vágní stanovení cílů vedlo nejen k jejich nenaplnění, ale k nejasné interpretaci a následně k ústupu od marketingových aktivit.
Praha , Praha
 > Plánování a cíle

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Stanovení cílů je jednou z nejvíce opomíjených částí marketingu. Existuje celá řada příkladů, kdy nejasné nebo vágní stanovení cílů vedlo nejen k jejich nenaplnění, ale k nejasné interpretaci a následně k ústupu od marketingových aktivit.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Plánování a cíle

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MPSV - A - 2017 - 0654-SP - PC - VP MV - AK - PV-344 - 2016 Cíl semináře: Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích. Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti s
Praha , Praha
 > Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MPSV - A - 2017 - 0654-SP - PC - VP MV - AK - PV-344 - 2016 Cíl semináře: Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích. Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti s
online , eLearning
 > Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Na tomto kurzu Vás naučíme, jak navrhnout plánovaný experiment, interpretovat jeho výsledky a jak získané poznatky využít pro optimalizaci výrobního procesu či návrhu ve firmě. Absolventi kurzu mají povědomí o metodice DOE, dokáží pomocí ní zefektivnit výrobní procesy či návrhy produktů a umí tuto metodiku zavést do vlastní firmy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > DOE - plánování experimentů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Na tomto kurzu Vás naučíme, jak navrhnout plánovaný experiment, interpretovat jeho výsledky a jak získané poznatky využít pro optimalizaci výrobního procesu či návrhu ve firmě. Absolventi kurzu mají povědomí o metodice DOE, dokáží pomocí ní zefektivnit výrobní procesy či návrhy produktů a umí tuto metodiku zavést do vlastní firmy.
Praha , Praha
 > DOE - plánování experimentů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami na úseku územního plánování (bez územního rozhodování) jak v oblasti legislativy, tak v oblasti pořizování a s je
Praha , Praha
 > Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMR

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami na úseku územního plánování (bez územního rozhodování) jak v oblasti legislativy, tak v oblasti pořizování a s je
online , eLearning
 > Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMR

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na následující období.
Praha , Praha
 > Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na následující období.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem rekvalifikačního kurz AutoCADu/ AutoCAD LT je seznámení s programem AutoCAD nebo AutoCAD LT v libovolné verzi. Kurz AutoCADu/ AutoCAD LT je vhodný pro začátečníky, kteří s AutoCADem nikdy nepracovali nebo jej používali velmi málo, zejména k prohlížení hotových výkresů.
Brno - Žabovřesky , Jihomoravský kraj
 > Čtení a kreslení technické dokumentace - se zaměřením na Autocad - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Na semináři se seznámíte se základy uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku. * Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady • dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU • pouka
Praha , Praha
 > Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové výrobní praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání h
Praha , Praha
 > Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM D
Brno , Jihomoravský kraj
 > IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino/Notes

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj. umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů přisp
Praha 4 , Praha
 > Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic


Na člověka zaměřené plánování

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Řízení podniku a strategické plánování, ,

Určeno pro ...


Kurz je vhodný pro všechny osoby, které jsou zapojeny do poskytování podpory, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele.


Absolvent je seznámen s principy a podmínkami plánování zaměřeného na člověka. Je seznámen s procesem plánování zaměřeného na člověka s technikami plánování zaměřených na člověka a s možnostmi jejich využití při poskytování podpory. Účastníci si prakticky vyzkouší techniky plánování zaměřeného na člověka.

Přednáší ...


Bc. Michal Šalplachta DiS.


Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.


Program kurzu, obsah studia ...


Kurz seznamuje účastníka s metodou a technikami plánování zaměřeného na člověka. Plánování zaměřené na člověka je kontinuální, záměrný proces, v jehož centru je člověk, to jak vypadá jeho život a to co se svým životem chce dělat, do kterého jsou zapojeni lidé, kterým na člověku záleží, který vede ke skutečnému začlenění člověka do společnosti. Jde o způsob individuálního plánování, kterým pomáháme člověku řídit svůj život a který je naplňující jak pro klienty, tak pro pracovníky. Maximální počet účastníků: 20 osob.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

24 h


Na člověka zaměřené plánování
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Na člověka zaměřené plánování
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Na člověka zaměřené plánováníDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | člověka | zaměřené | plánování
 Pořadatel kurzu: MARLIN, s.r.o.

Jsme centrum celoživotního vzdělávání. Realizujeme rekvalifikační a vzdělávací kurzy, poradenské služby a činnosti Centra bilanční diagnostiky. Specializujeme se taky na tvorbu a realizaci firemního vzdělávání a realizaci projektů z prostředků Evropské unie. ...dále viz: MARLIN, s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-79980


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Na člověka zaměřené plánování... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Na člověka zaměřené plánování

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info