Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # POTRAVINARSKE PODVODY A FALSOVANI POTRAVIN

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Potravinářské podvody a falšování potravinCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.650 Kč/Kurz


Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky motivované a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Seznámíte se s legislativními požadavky ve vztahu k falšování potravin, klamání spotřebitele a připravovanými řešeními na evropské úrovní na téma dvojí kvalita potravin. Dále se seznámíte s požadavky standardů bezpečnosti potravin a obalů ve vztahu k potravinářským podvodům. Získáte praktické rady jak sestavit, zavést a udržovat plán zmírnění rizika potravinářských podvodů, včetně zásad posuzování zranitelnosti produktu a posuzování zranitelnosti dodavatele. * • historie a současnost potravinářských podvodů, • legislativní rámec ve vztahu k falšování potravin a klamání spotřebitelů, • požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS, FSSC 22000), • hlavní body přípravy, zavádění a udržování plánu zmírnění rizika potravinářských podvodů, • příklady posouzení zranitelnosti, sestavení plánu zmírnění a jeho přezkoumání (pro potraviny a obalové materiály). Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Potravinářské podvody a falšování potravin ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Potravinářské podvody a falšování potravin s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Chcete se více informací dozvědět o potravinových alergiích a intolerancích? Zdají se Vám tyto pojmy stejné?
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Výživa při potravinových alergiích a intolerancích

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úrovni EK diskutovány. Seznámíte se s dostupnými zdroji informací o aktuální a připravované legislativě.
Praha , Praha
 > Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : 1) Úvod do problematiky a) Pojem dotační podvod b) Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy c) Důvody zakotvení zvláštní skutkové podstaty ( legislativa EU) 2) Trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie § 260 tr. zákoníku a
Praha , Praha
 > Dotační podvody

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jejími požadavky a získáte přehled o zdrojích potřebných informací.
Praha , Praha
 > Označování potravin pro začínající

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor).
Praha 2 , Praha
 > Podvod, aneb auditore na slovíčko

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu.
Praha 2 , Praha
 > Podvod, aneb auditore co s tím?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm.
Praha 2 , Praha
 > Vyšetřování podvodů v rámci organizace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Cílem semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci vědět a dodržovat, přičemž bude kladen důraz na příklady z praxe. Budou vysvětleny či připomenuty požadavky na pracovníky pracující v potravinářství, zásady hygieny, zásady správné výrobní a hygienické praxe při manipulac
Praha , Praha
 > Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských provozech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky motivované a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Seznámíte se s legislativními požadavky ve vztahu k falšování potravin, klamání spotřebitele a připravovanými řešeními n
Praha , Praha
 > Potravinářské podvody a falšování potravin

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Cílem tohoto kurzu je naučit vás, jak značit vámi prodávané komodity. * • relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování balených a nebalených masných výrobků, masa a ryb, • definice používané u daných komodit, • praktické příklady aplikace, • nejčastější problémy a klamání v odvětví masných výrobků
Praha , Praha
 > Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky jednotlivých standardů bezpečnosti obalů a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci. Odnesete si přehledné informace, který standard je pro certifikaci vaší firmy nejvhodnější.
Praha , Praha
 > Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.
Praha , Praha
 > Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Cílem semináře je seznámit vás s principy a požadavky systémů bezpečnosti potravin (systém HACCP, standardy BRC, IFS, FSSC 22000). Získáte informace, které vám umožní orientovat se v požadavcích systémů.
Praha , Praha
 > Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při aplikaci požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22000 do praxe.
Praha 4 , Praha
 > Systém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Chcete se více informací dozvědět o potravinových alergiích a intolerancích? Zdají se Vám tyto pojmy stejné?
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Výživa při potravinových alergiích a intolerancích

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína.
Praha , Praha
 > Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů.
Praha , Praha
 > Auditor v potravinářství

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
V dnešní moderní době se na trhu objevují stále nové a nové potraviny, které mohou mnohdy velmi významně obohatit náš jídelníček. Často však z pouhé neznalosti zůstávají bez povšimnutí spotřebitelů.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Vaříme z netradičních potravin

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Praha 2 , Praha
 > Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků.
Praha , Praha
 > Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v oblasti systémů bezpečnosti potravin (především standardů IFS, BRC). Budou probrány novinky, aktuální přístupy a nejčastější chyby při plnění požadavků standardů IFS a BRC.
Praha , Praha
 > Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé principy systému HACCP, postupy udržování efektivního systému.
Praha , Praha
 > Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé


Potravinářské podvody a falšování potravin

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Další právní normy, Právo a legislativa

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou potravin. Dále je vhodný i pro pracovníky společností vyrábějících obaly, které jsou určené pro potravinářský průmysl. Seminář je vhodný zejména pro: - manažery kvality, - představitele vedení pro systémy kvality a bezpečnosti potravin, - vedoucí a členy týmu HACCP, - pracovníky oddělení kvality, vývojových oddělení a nákupu surovin a obalů, - interní auditory.

Přednáší ...


Dr. Ing. Leona Petrová
lektorka a konzultantka – oblast výroby potravin a obalových materiálů v kontaktu s potravinami, standardy bezpečnosti potravin, obalů a logistiky, potravinářská legislativa


Program kurzu, obsah studia ...historie a současnost potravinářských podvodů,

legislativní rámec ve vztahu k falšování potravin a klamání spotřebitelů,

požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS, FSSC 22000),

hlavní body přípravy, zavádění a udržování plánu zmírnění rizika potravinářských podvodů,
příklady posouzení zranitelnosti, sestavení plánu zmírnění a jeho přezkoumání (pro potraviny a obalové materiály).
Dotazy a diskuze.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školeníhistorie a současnost potravinářských podvodů,

legislativní rámec ve vztahu k falšování potravin a klamání spotřebitelů,

požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS, FSSC 22000),

hlavní body přípravy, zavádění a udržování plánu zmírnění rizika potravinářských podvodů,
příklady posouzení zranitelnosti, sestavení plánu zmírnění a jeho přezkoumání (pro potraviny a obalové materiály).
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky motivované a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Seznámíte se s legislativními požadavky ve vztahu k falšování potravin, klamání spotřebitele a připravovanými řešeními na evropské úrovní na téma dvojí kvalita potravin. Dále se seznámíte s požadavky standardů bezpečnosti potravin a obalů ve vztahu k potravinářským podvodům. Získáte praktické rady jak sestavit, zavést a udržovat plán zmírnění rizika potravinářských podvodů, včetně zásad posuzování zranitelnosti produktu a posuzování zranitelnosti dodavatele.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Potravinářské podvody a falšování potravin
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Potravinářské podvody a falšování potravin (seminář)
25. 3. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky motivované a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Seznámíte se s legislativními požadavky ve vztahu k falšování potravin, klamání spotřebitele a připravovanými řešeními na evropské úrovní na téma dvojí kvalita potravin. Dále se seznámíte s požadavky standardů bezpečnosti potravin a obalů ve vztahu k potravinářským podvodům. Získáte praktické rady jak sestavit, zavést a udržovat plán zmírnění rizika potravinářských podvodů, včetně zásad posuzování zranitelnosti produktu a posuzování zranitelnosti dodavatele.
*
historie a současnost potravinářských podvodů,
legislativní rámec ve vztahu k falšování potravin a klamání spotřebitelů,
požadavky standardů bezpečnosti potravin (BRC, IFS, FSSC 22000),
hlavní body přípravy, zavádění a udržování plánu zmírnění rizika potravinářských podvodů,
příklady posouzení zranitelnosti, sestavení plánu zmírnění a jeho přezkoumání (pro potraviny a obalové materiály). Dotazy a diskuze.

25. 3. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2000980 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 200098A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200098B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200098C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Potravinářské | podvody | falšování | potravin
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-78887


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Potravinářské podvody a falšování potravin

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Potravinářské podvody a falšování potravin


[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info