Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # RESENI NEVHODNEHO CHOVANI U ZAKU S ADHD A S PAS PRO PEDAGOGY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogyCena kurzu:
    ... 1.500 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku žáků - studentů s poruchou ADHD a s poruchou autistického spektra s důrazem na možnosti zvládání a především předcházení a eliminace neadekvátního chování. Na konkrétních příkladech získají pedagogové nové poznatky o možnostech dlouhodobého výchovného vedení jedinců s ADHD a PAS. Budou se umět orientovat v jejich projevech, seznámí se s možnostmi práce v podmínkách škol běžného typu. Prostřednictví tohoto semináře pedagogové snáze rozliší žáka s ADHD syndromem od žáka výchovně zanedbaného. Na základě poznání syptomatiky těchto jedinců a jejich osobnostních zvláštností budou účastníci semináře seznámeni s postupy řešení kázeňských problémů. V neposlední řadě obdrží praktický návod, jak pracovat s kolektivem třídy, do níž je žák - student ADHD integrován. Nemalá pozornost je věnována i problémům komunikačním. ... © Agentura Majestic, v.o.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Ovládání obecných pravidel stolování, díky kterým nebudete v restauraci za burana, by mělo patřit k základní výbavě každého představeného, všech šéfů protokolu a taktéž úspěšných politiků. Umění držet správně příbor, správně si objednat (a vybrat společensky vhodné jídlo), vědět co s rukama a
Praha , Praha
 > Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle-oběd s Ladislavem Špačkem v restauraci Coda, hotel Aria

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.
Brno - střed , Jihomoravský kraj
 > Asistent pedagoga

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Brno - střed , Jihomoravský kraj
 > Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu komunikace. Účastníci budou interaktivní formou seznámení s asertivními právy.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
Praha , Praha
 > Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Vypichovaná aranžmá ze živých květin - 8. 6.
Praha , Praha
 > Vypichovaná aranžmá ze živých květin - 8.6.2019

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
V kurzu Pedagogické minimum se účastníci seznámí s didaktickými zásadami výuky a novými vyučovacími metodami. Účastníci se v kurzu naučí, co je důležité při přípravě vzdělávacího programu, jak vést výukovou hodinu a jak se na ni vhodně připravit.
Praha , Praha
 > Pedagogické minimum pro lektory

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Ovládání obecných pravidel stolování, díky kterým nebudete v restauraci za burana, by mělo patřit k základní výbavě každého představeného, všech šéfů protokolu a taktéž úspěšných politiků. Umění držet správně příbor, správně si objednat (a vybrat společensky vhodné jídlo), vědět co s rukama a
Praha , Praha
 > Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle-oběd s Ladislavem Špačkem v restauraci Coda, hotel Aria

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Syndrom ADHD způsobuje především v dnešním školství mnohé problémy a to jak dětem, žákům, tak pedagogům, vychovatelům [rodičům]. Pokud není správně pochopen, dopouštějí se dospělí řady chyb, které vedou, nebo mohou vést, k následným - menším, či větším - potížím, výchovným problémům.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Syndrom ADHD [hyperaktivita s poruchou pozornosti] z praxe a do přímé praxe

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Ovládání obecných pravidel stolování, díky kterým nebudete v restauraci za burana, by mělo patřit k základní výbavě každého představeného, všech šéfů protokolu a taktéž úspěšných politiků. Umění držet správně příbor, správně si objednat (a vybrat společensky vhodné jídlo), vědět co s rukama a
Brno , Jihomoravský kraj
 > Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Vhodné společenské chování (etiketa) je dnes v pracovním prostředí nezbytností. V tomto praktickém kurzu se naučíte pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí, typy a rozdíly společenských událostí i základní pravidla gastronomické etikety.
Praha , Praha
 > Etiketa a společenské chování

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně – patologickými projevy v chování dětí a tím, proč k nim dochází. Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně – patologických projevů chování, můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Sociálně-patologické projevy chování dětí

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
V kurzu Pedagogické minimum se účastníci seznámí s didaktickými zásadami výuky a novými vyučovacími metodami. Účastníci se v kurzu naučí, co je důležité při přípravě vzdělávacího programu, jak vést výukovou hodinu a jak se na ni vhodně připravit.
Praha , Praha
 > Pedagogické minimum pro lektory

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu komunikace. Účastníci budou interaktivní formou seznámení s asertivními právy.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Kurz Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy je určen učitelům mateřských, základních a středních škol a dalším pedagogům. Účastníci získají konkrétní tipy jak mezi rodiči a pedagogy nastavit partnerskou spolupráci a komunikaci.
Praha , Praha
 > Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti rizikového chování ve školách?
Praha , Praha
 > Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma!


Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy

Téma kurzu: speciální pedagogika, Školství a pedagogika, Sociální poradce, Osobní rozvoj, psychologie, Psychologie a příbuzné vědy, Humanitní vědy

Určeno pro ...

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

Přednáší ...

PaedDr. Iva Venclová, PhD.


Program kurzu, obsah studia ...


Vymezení pojmů ADHD a poruchy autistického spektra

Symptomatika ADHD syndromu a poruch autistického spektra

Psychologické zvláštnosti žáků s ADHD a s PAS

Problémy v oblasti komunikace jako zdroj neadekvátního chování

Stres a jeho příčina

Vliv stresu na chování žáků

Význam úvodní a průběžné motivace v hodině

Metodická doporučení

Nastavení pravidel chování

Postup učitele při řešení kázeňských problémů

Práce s kolektivem třídy, do níž jsou tito jedinci integrováni

Relaxační metody v praxiDiskuze


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogyDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Řešení | nevhodného | chování | žáků | ADHD | PAS | pro | pedagogy
 Pořadatel kurzu: Agentura Majestic, v.o.s.

Jsme vzdělávací agenturou specializující se na pořádání vzdělávacích seminářů, odborných školení a soft skills tréninků. Nabízíme kurzy a semináře komunikace, vyjednávání, tréninky paměti, semináře pro pedagogické pracovníky, kurz výuky Braillova písma a mnoho dalších. Zajišťujeme také individuální výuku jazyků. ...dále viz: Agentura Majestic, v.o.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-78175


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 


[?]

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info