Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # RESENI NEVHODNEHO CHOVANI U ZAKU S ADHD A S PAS PRO PEDAGOGY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogyCena kurzu:
    ... 1.500 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku žáků - studentů s poruchou ADHD a s poruchou autistického spektra s důrazem na možnosti zvládání a především předcházení a eliminace neadekvátního chování. Na konkrétních příkladech získají pedagogové nové poznatky o možnostech dlouhodobého výchovného vedení jedinců s ADHD a PAS. Budou se umět orientovat v jejich projevech, seznámí se s možnostmi práce v podmínkách škol běžného typu. Prostřednictví tohoto semináře pedagogové snáze rozliší žáka s ADHD syndromem od žáka výchovně zanedbaného. Na základě poznání syptomatiky těchto jedinců a jejich osobnostních zvláštností budou účastníci semináře seznámeni s postupy řešení kázeňských problémů. V neposlední řadě obdrží praktický návod, jak pracovat s kolektivem třídy, do níž je žák - student ADHD integrován. Nemalá pozornost je věnována i problémům komunikačním. ... © Agentura Majestic, v.o.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Rekvalifikační kurz :
Nástěnné koberce - tapiserie zdobí interiéry již od starověku. Vývojově souvisí s nástěnnou malbou a na jejich návrzích se vždy podíleli významní malíři.
Praha , Praha
 > Tkaní tapisérií pro pedagogy

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta.
Brno , Jihomoravský kraj
 > ETIKETA a společenské chování v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
V kurzu Pedagogické minimum se účastníci seznámí s didaktickými zásadami výuky a novými vyučovacími metodami. Účastníci se v kurzu naučí, co je důležité při přípravě vzdělávacího programu, jak vést výukovou hodinu a jak se na ni vhodně připravit.
Praha , Praha
 > Pedagogické minimum pro lektory

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta.
Praha , Praha
 > ETIKETA a společenské chování v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Rekvalifikační kurz :
Absolvent zná a v praxi dokáže použít tradiční technologie cukrářské výroby, současně s moderními cukrářskými postupy, které využívají nové suroviny, polotovary a nejnovější technologie. Umí vyrobit cukrářské výrobky dle technologických receptur, používat a obsluhovat strojní zařízení, posoudit jakost a vady výrobků. Profil abso
Karviná , Moravskoslezský kraj
 > Výroba zákusků a dortů

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
Praha , Praha
 > Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Vypichovaná aranžmá ze živých květin - 3. 2.
Praha , Praha
 > Vypichovaná aranžmá ze živých květin - 3.2.2019

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta.
Brno , Jihomoravský kraj
 > ETIKETA a společenské chování v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Vhodné společenské chování (etiketa) je dnes v pracovním prostředí nezbytností. V tomto praktickém kurzu se naučíte pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí, typy a rozdíly společenských událostí i základní pravidla gastronomické etikety.
Praha , Praha
 > Etiketa a společenské chování

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Etiketa – novinky a trendy společenského chování

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Příprava na obchodní jednání, nabídka s řešením potřeb klientů, prostřednictvím výhod a užitků, překonávání námitek klientů a uzavírání prodeje. Vhodné pro začínající prodejce, konzultanty a obchodníky.
Praha , Praha
 > Prodejního chování a orientace na zákazníka - letní

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
Praha , Praha
 > Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomo
Praha , Praha
 > Protikorupční chování

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seminář obsahuje následující témata: Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání. Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
Praha , Praha
 > Pedagog mezi paragrafy


Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy

Téma kurzu: speciální pedagogika, Školství a pedagogika, Sociální poradce, Osobní rozvoj, psychologie, Psychologie a příbuzné vědy, Humanitní vědy

Určeno pro ...

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

Přednáší ...

PaedDr. Iva Venclová, PhD.


Program kurzu, obsah studia ...


Vymezení pojmů ADHD a poruchy autistického spektra

Symptomatika ADHD syndromu a poruch autistického spektra

Psychologické zvláštnosti žáků s ADHD a s PAS

Problémy v oblasti komunikace jako zdroj neadekvátního chování

Stres a jeho příčina

Vliv stresu na chování žáků

Význam úvodní a průběžné motivace v hodině

Metodická doporučení

Nastavení pravidel chování

Postup učitele při řešení kázeňských problémů

Práce s kolektivem třídy, do níž jsou tito jedinci integrováni

Relaxační metody v praxiDiskuze


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogyDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Řešení | nevhodného | chování | žáků | ADHD | PAS | pro | pedagogy
 Pořadatel kurzu: Agentura Majestic, v.o.s.

Jsme vzdělávací agenturou specializující se na pořádání vzdělávacích seminářů, odborných školení a soft skills tréninků. Nabízíme kurzy a semináře komunikace, vyjednávání, tréninky paměti, semináře pro pedagogické pracovníky, kurz výuky Braillova písma a mnoho dalších. Zajišťujeme také individuální výuku jazyků. ...dále viz: Agentura Majestic, v.o.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-78175


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS # pro pedagogy

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce | Apneaman

kurzy rekvalifikace
2018-11-11 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info