HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ON LINE KURZ DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB 2019 A DANOVE PRIZNANI ZA ROK 2018

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Další právní normy | Kurzy on-line ve virtuální učebně > ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018

ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob. Posluchačům bude poskytnut podrobný výklad všech novelizovaných ustanovení pro rok 2019 a dále budou připomenuty nejdůležitější změny v roce 2018 v návaznosti na podávání daňového přiznání za rok 2018. * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospodaření na základ daně: - položky zvyšující výsledek hospodaření, - položky snižující výsledek hospodaření, - daňové a nedaňové náklady, - tvorba rezerv na opravu hmotného majetku, - tvorba opravných položek k pohledávkám, • položky snižující základ daně, • položky odčitatelné od základu daně, • výpočet daňové povinnosti, • slevy na dani, • zálohy na daň, • lhůty pro podání daňového přiznání, • způsoby podání daňového přiznání, • obsah jednotlivých řádků daňového přiznání. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně

Určeno pro ...

Účetním, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům ekonomických úseků a všem, kteří ve své profesi využívají zákon o dani z příjmů právnických osob.

Přednáší ...


Ing. Christian Žmolík
lektor, poradenská společnost ABC.TAXES, s.r.o.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Webinář je vlastně kurz konaný přes internet. Webinář je, stejně jako prezenční kurz, veden lektorem, s nímž můžete v průběhu komunikovat a pokládat mu dotazy. Můžete komunikovat i s ostatními účastníky, jejichž počet je omezen, a to z důvodu, aby lektor stihl kvalitně zodpovědět dotazy všech účastníků. Výhodou webináře je, že ho lze absolvovat z pohodlí vašeho domova či kanceláře, stačí vám připojení k internetu. Navíc po ukončení webináře získáte zdarma přístup k videozáznamu. Získané znalosti si tak budete moci osvěžit i v budoucnu. Po objednání a úhradě faktury obdržíte maximálně jeden den před konáním webináře návod, jak se k webináři přihlásit. Abyste se mohli zúčastnit, potřebujete jen základní vybavení, které má většina lidí v dnešní době s přístupem k internetu k dispozici. Před i v průběhu webináře bude k dispozici telefonická technická podpora.


Obsah kurzu/školenínovela předpisů pro rok 2019,

platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018,

úprava výsledku hospodaření na základ daně:
- položky zvyšující výsledek hospodaření,
- položky snižující výsledek hospodaření,
- daňové a nedaňové náklady,
- tvorba rezerv na opravu hmotného majetku,
- tvorba opravných položek k pohledávkám,

položky snižující základ daně,

položky odčitatelné od základu daně,

výpočet daňové povinnosti,

slevy na dani,

zálohy na daň,

lhůty pro podání daňového přiznání,

způsoby podání daňového přiznání,

obsah jednotlivých řádků daňového přiznání.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob. Posluchačům bude poskytnut podrobný výklad všech novelizovaných ustanovení pro rok 2019 a dále budou připomenuty nejdůležitější změny v roce 2018 v návaznosti na podávání daňového přiznání za rok 2018.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019 (seminář)
29. 1. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na webináři se seznámíte s výklady a praktickými postupy specifickými pro neziskové organizace. Zjistíte, jaké má povinnosti neplátce DPH (kdy má neplátce povinnost odvést DPH) a co se počítá do obratu. Dále budou detailně probrána specifická osvobození pro neziskové organizace. Stranou pozornosti nezůstane ani uplatňování nároku na odpočet v krácené a poměrné výši.
*
přehled legislativy a novinek,
ekonomická a neekonomická činnost,
osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH,
místo plnění, jeho význam a způsob stanovení,
zdaňovaná plnění,
osvobozená plnění pro neziskový sektor (pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby),
nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge,
zvláštní režimy,
nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet,
prostor pro dotazy.

29. 1. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940040 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019 (seminář)
6. 2. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Webinář přinese ucelený rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti v roce 2019. V rámci výkladu budou probrány základní podmínky pro posouzení nákladu jako daňově účinného a dále konkrétní oblasti daňových a nedaňových výdajů. Na příkladech budou ilustrovány nezbytné předpoklady pro vznik daňových nákladů a v návaznosti na vývoj legislativy budou probrány nové či novelizované postupy v roce 2019.
*
vymezení nákladu (výdaje) v daních a účetnictví, vazba na související výnosy,
základní podmínky pro vznik daňového nákladu,
daňově účinné náklady v příkladech (daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.),
nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod.),
zdůraznění změn pro rok 2019 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy),
související výklady správce GFŘ a MF,
odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice.

6. 2. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940050 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (seminář)
12. 2. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na webináři se seznámíte se změnami v oblasti DP FO a dále s technikou výpočtu DP FO na konkrétních příkladech.
*
legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019,
osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku,
bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba,
konstrukce základu daně při souběhu příjmů,
spolupráce FO, společnost, rodinný závod, manželé,
výdaje v prokázané výši, paušální výdaje, náklady daňově účinné,
daňová evidence - problematické oblasti - cizí měna, storno pohledávek,
přechod z DE na účetnictví a opačně, rozdíl DE a jednoduchého účetnictví,
specifické skupiny - důchodci, vysokopříjmové skupiny, autorské honoráře,
FO a automobil,
FO s příjmy se zahraniční,
společnost a změny v ní, svěřenecký fond,
OSSZ a ZP,
je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec s.r.o.
spoluvlastnictví nově,
paušální daň,
zpracování DPFO - aktuální přílohy,
specifické příjmy - CP, nájmy, nepeněžní, příležitostné,
dědické řízení a DPFO, ukončení či přerušení živnosti,
správa DPFO, podávání přiznání a daňová kontrola,
praktické příklady, diskuze.

12. 2. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940060 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (seminář)
28. 2. 2019; 10:00–14:00

28. 2. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940080 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.997 Kč/Kurz(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2019 (seminář)
21. 5. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi, ale i s právy vyplývajícími z daňového řádu.
* Obsah bude brzy upřesněn.

21. 5. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940140 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ON-LINE | KURZ: | Daň | příjmů | právnických | osob | 2019 | daňové | přiznání | rok | 2018
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-77961


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018


 • Leden 2019 online - ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018
  [?]


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

  studium rekvalifikace
  2019-01-16 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-01-19 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-01-10 


  [?]

  Online kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-29 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info