Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # FINANCNI ANALYZA V PRAXI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Finanční analýza v praxiCena kurzu:
    ... bez DPH: 7.900 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 9.559 Kč/Kurz


Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti. * Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti. Základní termíny finanční analýzy Základní termíny finanční analýzy Metody finanční analýzy Rozdílové ukazatele likvidity Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) Poměrové ukazatele a jejich význam Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) Ukazatele zadluženosti ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


Finanční analýza v praxi

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, Řízení podniku a strategické plánování, Finance a bankovnictví,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Základní termíny finanční analýzy
 • Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
 • Finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
 • Struktura aktiv a pasiv
 • Struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení


  Metody finanční analýzy
 • Interpretace zjištěných hodnot
 • Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
 • Praktické využití. 


  Rozdílové ukazatele likvidity
 • ČPK, ČPP, ČPPF
 • Praktické procvičení
 • Ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
 • Úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
 • Přidaná hodnota.


  Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
 • Jejich využití ve finanční analýze
 • Problémy jejich výpočtu a využití
 • Praktické příklady


 • Další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.


  Poměrové ukazatele a jejich význam
 • Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
 • Jejich praktický výpočet a interpretace
 • Praktické procvičení


  Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
 • Rychlost obratu
 • Doba obratu
 • Obratový cyklus peněz
 • Ukazatele krytí stálých aktiv
 • Praktické procvičení


  Ukazatele zadluženosti
 • Ukazatele věřitelského rizika (debet ratio)
 • Koeficient samofinancování (equity ratio)
 • Ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).


  Shrnutí, závěr


Obsah kurzu/školení

Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti.

 • Základní termíny finanční analýzy
 • Základní termíny finanční analýzy
 • Metody finanční analýzy
 • Rozdílové ukazatele likvidity
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
 • Poměrové ukazatele a jejich význam
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
 • Ukazatele zadluženosti


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Finanční analýza v praxi
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 01.04.2020

Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (kurz)
9:00hod. - 17:00hod.

[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
* Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti  
 • Způsoby výpočtu EVA  
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)  
 • Komplexní metody měření výkonnosti  
 • Nákladové druhy  
 • Nákladové účty  
 • Nákladová střediska  
 • Úroky  
 • Odpisy, náklady kapitálu  
 • Náklady rizika  
 • Náklady životního cyklu  
 • Od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting  
 • Controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)  
 • Měřítka a motivace  
 • Kalkulační metody  
 • Případová studie PNS - ABC  
 • Případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK  
 • Případové studie dle přání účastníků  


 • 1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.900 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 01.04.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
  * Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti  
 • Způsoby výpočtu EVA  
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)  
 • Komplexní metody měření výkonnosti  
 • Nákladové druhy  
 • Nákladové účty  
 • Nákladová střediska  
 • Úroky  
 • Odpisy, náklady kapitálu  
 • Náklady rizika  
 • Náklady životního cyklu  
 • Od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting  
 • Controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)  
 • Měřítka a motivace  
 • Kalkulační metody  
 • Případová studie PNS - ABC  
 • Případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK  
 • Případové studie dle přání účastníků  


 • 1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.900 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 03.04.2020

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
  * Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Metody finanční analýzy  
 • Rozdílové ukazatele likvidity  
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)  
 • Poměrové ukazatele a jejich význam  
 • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)  
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)  
 • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)  
 • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely  


 • 1 - 7200 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.200 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 03.04.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
  * Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Metody finanční analýzy  
 • Rozdílové ukazatele likvidity  
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)  
 • Poměrové ukazatele a jejich význam  
 • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)  
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)  
 • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)  
 • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely  


 • 1 - 7200 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.200 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 15.04.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha

  Finanční analýza v praxi (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  9.559 Kč/Kurz


  - 15.04.2020

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600

  Finanční analýza v praxi (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

  Změna ceny: 7.900 Kč/Kurz   [9.559 včetně DPH ]


  9.559 Kč/Kurz


  - 15.05.2020

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
  * Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Metody finanční analýzy  
 • Rozdílové ukazatele likvidity  
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)  
 • Poměrové ukazatele a jejich význam  
 • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)  
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)  
 • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)  
 • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely  


 • 1 - 7200 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.200 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 15.05.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
  * Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Základní termíny finanční analýzy  
 • Metody finanční analýzy  
 • Rozdílové ukazatele likvidity  
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)  
 • Poměrové ukazatele a jejich význam  
 • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)  
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)  
 • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)  
 • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely  


 • 1 - 7200 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.200 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 15.05.2020

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
  * Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti  
 • Způsoby výpočtu EVA  
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)  
 • Komplexní metody měření výkonnosti  
 • Nákladové druhy  
 • Nákladové účty  
 • Nákladová střediska  
 • Úroky  
 • Odpisy, náklady kapitálu  
 • Náklady rizika  
 • Náklady životního cyklu  
 • Od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting  
 • Controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)  
 • Měřítka a motivace  
 • Kalkulační metody  
 • Případová studie PNS - ABC  
 • Případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK  
 • Případové studie dle přání účastníků  


 • 1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.900 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 15.05.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
  * Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku  
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti  
 • Způsoby výpočtu EVA  
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)  
 • Komplexní metody měření výkonnosti  
 • Nákladové druhy  
 • Nákladové účty  
 • Nákladová střediska  
 • Úroky  
 • Odpisy, náklady kapitálu  
 • Náklady rizika  
 • Náklady životního cyklu  
 • Od klasických nástrojů k moderním metodám - better a beyond budgetting  
 • Controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)  
 • Měřítka a motivace  
 • Kalkulační metody  
 • Případová studie PNS - ABC  
 • Případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK  
 • Případové studie dle přání účastníků  


 • 1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  7.900 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 26.05.2020

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha

  Finanční analýza v praxi (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

  Změna ceny: 7.900 Kč/Kurz   [9.559 včetně DPH ]


  9.559 Kč/Kurz


  - 26.05.2020

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600

  Finanční analýza v praxi (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 7900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

  Změna ceny: 7.900 Kč/Kurz   [9.559 včetně DPH ]


  9.559 Kč/Kurz

  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Finanční | analýza | praxi
     Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

  STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
  ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

  KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
  Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
  Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

  KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
  Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
   


   

  Dotaz ke kurzu


  Dotaz ke kurzu Finanční analýza v praxi
  text dotazu,
  ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
  pro kontrolu zadejte znovu Váš email
  Vaše jméno     a příjmení
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo              

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76824


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Finanční analýza v praxi


  "> "> Základní pojmy a principy finančního řízení  
 • Základní pojmy a principy finančního řízení  
 • Cíle finančního řízení podniku  
 • Investiční rozhodování a řízení investic  
 • Plánování peněžních toků z investic  
 • Případová studie hodnocení efektivnosti investice  
 • Dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu  
 • Řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení  
 • Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků  
 • Krátkodobé zdroje financování  
 • Finanční plánování a finanční prognózy  
 • Řízení finanční výkonnosti podniku  
 • "> Základní pojmy a principy finančního řízení  
 • Základní pojmy a principy finančního řízení  
 • Cíle finančního řízení podniku  
 • Investiční rozhodování a řízení investic  
 • Plánování peněžních toků z investic  
 • Případová studie hodnocení efektivnosti investice  
 • Dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu  
 • Řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení  
 • Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků  
 • Krátkodobé zdroje financování  
 • Finanční plánování a finanční prognózy  
 • Řízení finanční výkonnosti podniku  
 • ">

  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Finanční analýza v praxi


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-19 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-18 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-15 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info