HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELA ZAKONA O DPH OD 1 1 2019

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 Kč/Kurz


Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících. * Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019. - problematika věcného břemene – nově nájem, - úprava definice ekonomické činnosti, - dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně, - datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha), • oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně, • oprava chyb a omylů, - nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky, • změny u dodání nemovité věci, - úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021, - poskytnutí ubytovacích služeb, - změny u vývozu zboží, - osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, • úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava, - zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč, - uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace, - režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně, - úprava při podání dodatečného daňového přiznání, - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
Praha , Praha
 > Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV : Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. Obsah semináře: [li
Praha , Praha
 > Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Praha , Praha
 > Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od 1.
Praha , Praha
 > Novela zákona o obchodních korporacích

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Praha , Praha
 > PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Praha , Praha
 > PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020


Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Další právní normy,

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH.

Přednáší ...


Ing. Zdeněk Kuneš
odborník se specializací na daň z přidané hodnoty, dlouholetý pracovník Ministerstva financí, spoluautor zákona o DPH


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019.
- problematika věcného břemene – nově nájem,
- úprava definice ekonomické činnosti,
- dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),

oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně,

oprava chyb a omylů,
- nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,

změny u dodání nemovité věci,
- úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021,
- poskytnutí ubytovacích služeb,
- změny u vývozu zboží,
- osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,

úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava,
- zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč,
- uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
- režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně,
- úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
- nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o obchodních korporacích (seminář)
20. 11. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 20
07.) . Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od 1. 1. 2020 zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností.
* Změny v úpravě postavení členů volených orgánů:
právnická osoba jako člen voleného orgánu,
faktický (stínový) člen voleného orgánu,
zákaz konkurence,
odstoupení z funkce,
vypořádání újmy,
vyloučení z výkonu funkce soudem,
úpadkové delikty. Změny v úpravě společnosti s ručením omezeným:
podíly bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku,
podíly s vysílacím právem,
omezení hlasovacího práva společenskou smlouvou,
hlasování per rollam,
kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění),
protest proti usnesení valné hromady a možnost jeho vyloučení,
převod podílu,
uvolněný podíl. Změny v úpravě akciové společnosti:
uveřejňování informací na internetových stránkách,
akcie bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku,
akcie s vysílacím právem,
omezení hlasovacího práva stanovami,
omezení převoditelnosti akcií,
kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění),
protest proti usnesení valné hromady,
členové dozorčí rady volení zaměstnanci,
nová koncepce monistického systému. Pravidla pro výplatu podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku.

Další významné změny v právu osobních společností a družstev. Dotazy a diskuze.

20. 11. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903550 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190355A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190355B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190355C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novela | zákona | DPH | 2019
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76283


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 


[?]

Kurz - Idnes.cz

kurz rekvalifikace
2019-04-24 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info