HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MANAZER NA CESTE K USPECHU ZDOKONALTE SE VE SVE MANAZERSKE PRAXI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxiCena kurzu:
    ... bez DPH: 9.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 12.088 CZK /Kurz


Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak srozumitelně a jasně komunikovat s podřízenými, jak si vybudovat důvěru a posílit své manažerské postavení. Motivujte a aktivujte celý tým, překonejte překážky a staňte se respektovaným manažerem, jehož celý tým přirozeně následuje. Kurz je určen: manažerům, kteří potřebují vyřešit konkrétní problémy ve své praxi všem vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí dále vzdělávat absolventům kurzu Manažer na startovní čáře a Nově na manažerské pozici Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: pochopíte, jak delegovat úkoly přátelsky, neformálně a zároveň závazně nacvičíte si správné kladení otázek, aby vaše rozhovory s podřízenými byly efektivní seznámíte se s principy koučinku, abyste je mohli využívat při vedení lidí pochopíte, jak posílit svou pozici a jak motivovat tým, abyste společně dosáhli úspěchu naučíte se komunikovat změny tak, aby je podřízení pochopili a podpořili ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem , seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných fun
Praha , Praha
 > MS Excel pro ekonomy a manažery    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání.
Praha , Praha
 > MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století.
Praha , Praha
 > Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Je součástí bloku tří jednodenních kurzů, kam dále patří MS Excel - pokročilé výpočty a funkce a MS Excel - práce s databází a kontingenční tabulky.
Praha , Praha
 > MS Excel - manažerské nástroje    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Popis Cílem semináře je: vysvětlit metody řízení a controllingu založené na sledování hrubé marže a krycího příspěvku, ukázat praktický význam specifických účetních ukazatelů pro operativní řízení, objasnit souvislosti mezi výkonností firmy a výsledkem hospodaření. To vše ZPŮSOBEM SROZU
Praha , Praha
 > Manažerská výsledovka a krycí příspěvek pro nefinanční manažery ... Udržte hospodaření firmy pod kontrolou!

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Jste vrcholovým manažerem nebo chcete být? Nechcete být pro společnost pouhou položkou?
ostrava , Moravskoslezský kraj
 > CHIEF HAPPINESS OFFICER / Manažer štěstí / KOUČ

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.
Praha , Praha
 > Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Určeno pro asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých pracovních situacích. Cíl: * Získat praktické nástroje pro oblast komunikačních dovedností * Posílit sebedůvěru a profesionalitu při jednání Obsah: Firma a já * Role asistentky ve
Praha , Praha
 > KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky, sekretářky a recepční - 2denní    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů nezávisle na oboru působení, kteří teprve nedávno nastoupili na manažerskou pozici a chtějí si upevnit a rozšířit manažerské znalosti a dovednosti tak, aby mohli v této pozici co nejdříve uspět. Cíl: Na konci semináře budou mít účastníci jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky je v
Praha , Praha
 > MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 5denní    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Praha , Praha
 > Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Po absolvování kurzu posluchač zná a umí základní manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Umí a ovládá umění motivovat a hodnotit zaměstnance, jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkající.
Praha , Praha
 > Manažer - pracovník obchodu a služeb - certifikovaný rekvalifikační kurz    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný profesní rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá základy managementu a marketingu.
Praha , Praha
 > Projektový manažer - kvalifikace PRINCE2

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný profesní rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá základy managementu a marketingu.
Praha , Praha
 > Projektový manažer - profesní kvalifikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, juniorské pozice v marketingu a reklamě jak na straně společností, tak straně agenturní. Zvládá základy managementu a marketingu.
Praha , Praha
 > Specialista marketingu - profesní rekvalifikace s rozšířením na internetový marketing - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
V průběhu semináře se naučíte vyjadřovat své potřeby a požadavky srozumitelně a takovými cestami, aby kolega či partner pochopili vaše sdělení a zároveň cítili i prostor pro vlastní názor. Rozšíříte si komunikační možnosti – lidé okolo vás budou více sdílní, v komunikaci bude eliminováno nedorozumění například při zadávání úkolů nebo sdělování inf
Praha , Praha
 > Využití vědomého slova v manažerské komunikaci

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Mistrovství v MS Excel
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC.
Praha , Praha
 > Typologie osobnosti DISC v manažerské praxi    [workshop]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
V průběhu semináře získáte praxi v kratší a přesnější formulaci myšlenek, vaše argumentace bude přesvědčivější. Získáte lepší schopnost držet rozhovory pod kontrolou, naučíte se pomáhat v komunikaci i vašim partnerům.
Praha , Praha
 > Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých situacích

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Chcete pracovat v oblasti marketingu? Nemáte znalosti pro tuto práci?
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Specialista marketingu, rekvalifikace MŠMT ČR


Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Manažerské dovednosti (soft skills), Řízení projektů a týmů, Stresový management, asertivita, Time management

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje


Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak srozumitelně a jasně komunikovat s podřízenými, jak si vybudovat důvěru a posílit své manažerské postavení. Motivujte a aktivujte celý tým, překonejte překážky a staňte se respektovaným manažerem, jehož celý tým přirozeně následuje.

 

Kurz je určen: • manažerům, kteří potřebují vyřešit konkrétní problémy ve své praxi


 • všem vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí dále vzdělávat


 • absolventům kurzu Manažer na startovní čáře a Nově na manažerské pozici

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: • pochopíte, jak delegovat úkoly přátelsky, neformálně a zároveň závazně


 • nacvičíte si správné kladení otázek, aby vaše rozhovory s podřízenými byly efektivní


 • seznámíte se s principy koučinku, abyste je mohli využívat při vedení lidí


 • pochopíte, jak posílit svou pozici a jak motivovat tým, abyste společně dosáhli úspěchu


 • naučíte se komunikovat změny tak, aby je podřízení pochopili a podpořili

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažeraDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Manažer | cestě | úspěchu | zdokonalte | své | manažerské | praxi
 Pořadatel kurzu: Top Vision

Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75956


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera


[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy | Vegmania.cz

kurzy rekvalifikace
2019-03-04 


[?]

Kurzy Znojmo

kurzy rekvalifikace
2019-02-23 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info