REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UPLATNOVANI DPH V PRAXI PODROBNE ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | DPH, Daně | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)

Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Neuvedeno * Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 s výkladem informací GFŘ k danému tématu • Kdy vzniká nárok na odpočet daně. • Podmínky uplatnění nároku na odpočet daně. • Oprava odpočtu daně na základě reklamace odběratele. • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – poměrný koeficient. • Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši – krátící koeficient. • Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku : materiál, zásoby – zničení, ztráta, odcizení. • Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku , který je dlouhodobým majetkem plátce , zničení, ztráta , odcizení. Ručení příjemce zdanitelného plnění • Vývoj ustanovení, zákonná úprava institutu ručení. • Procesní pravidla ručení. • Postavení ručitele. • Vědomostní test. • Úhrada na zahraniční účet – obrana rozsudek KS Ostrava. • Jak se vyhnout ručení , náležitosti hlášení při zaplacení daně za dodavatele. • Časté dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)

Téma kurzu: Účetnictví obecně, DPH, Daně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO Účetním, daňoví poradcům, ekonomům a podnikatelům. PŘÍNOS Webinář se zabývá uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 a Ručení příjemce zdanitelného plnění.

Přednáší ...


Ing. Jana Ledvinková
daňová poradkyně, specialistka na DPH


Obsah kurzu/školení


Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 s výkladem informací GFŘ k danému tématu

Kdy vzniká nárok na odpočet daně.

Podmínky uplatnění nároku na odpočet daně.

Oprava odpočtu daně na základě reklamace odběratele.

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – poměrný koeficient.

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši – krátící koeficient.

Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku : materiál, zásoby – zničení, ztráta, odcizení.

Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku , který je dlouhodobým majetkem plátce , zničení, ztráta , odcizení.
Ručení příjemce zdanitelného plnění

Vývoj ustanovení, zákonná úprava institutu ručení.

Procesní pravidla ručení.

Postavení ručitele.

Vědomostní test.

Úhrada na zahraniční účet – obrana rozsudek KS Ostrava.

Jak se vyhnout ručení , náležitosti hlášení při zaplacení daně za dodavatele.

Časté dotazy.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (seminář)
19. 11. 2018; 9:00–15:00
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.
* Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH,
dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH,
dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň,
dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
konsignační sklady,
změny po novele zákona o DPH. Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím:
uplatňování DPH při vývozu zboží – podmínky osvobození od DPH, daňové doklady, změny po novele zákona o DPH,
uplatňování DPH při dovozu.

19. 11. 2018; 9:00–15:00 - - - - - kód: 1805910 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 180591A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180591B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180591C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1840100 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.997 Kč/Kurz(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (seminář)
9. 4. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Webinář zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Datum uskutečnění zdanitelného plnění, Povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019, Oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu , Informace GFŘ a výsledky jednání KOOV.
*
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019,
oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu,
informace GFŘ a výsledky jednání KOOV.

9. 4. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940100 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (seminář)
27. 3. 2019; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Po semináři budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH.
*
dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech,
dodání zboží do jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě,
pořízení zboží z jiných členských států EU při třístranných a vícestranných obchodech,
pořízení zboží z jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě,
vývoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech,
dovoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech. Výše uvedené situace budou modelovány na konkrétních příkladech obchodních transakcí.

27. 3. 2019; 9:00–13:00 - - - - - kód: 1902830 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 190283A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190283B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190283C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (seminář)
4. 4. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budou na konkrétních praktických příkladech obchodních transakcí prezentovány klíčové aspekty problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky.
*
poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH,
poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH.

4. 4. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1902850 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190285A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190285B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190285C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (seminář)
5. 4. 2019; 9:00–15:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.
* Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH,
dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH,
dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň,
dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
konsignační sklady,
změny po novele zákona o DPH. Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím:
uplatňování DPH při vývozu zboží – podmínky osvobození od DPH, daňové doklady, změny po novele zákona o DPH,
uplatňování DPH při dovozu.

5. 4. 2019; 9:00–15:00 - - - - - kód: 1902840 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 190284A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190284B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190284C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 15.08.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATU (kurz)
13. – 15. 8. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH.
* 1. den: Smluvní ujednání v zahraničním obchodě se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH: Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné, kompenzační obchody, reexport, reexpedice
přehled obchodních operací, které nejsou spojené se změnou vlastnických práv
základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím
charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy
vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů. Vnitrounijní obchod se zbožím (obchod mezi členskými státy EU) z pohledu uplatňování DPH: Základní pojmy a pravidla vnitrounijního obchodu
pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací
pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb
souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami
pravidla vystavování daňových dokladů a jejich náležitosti
praktické příklady. 2. den: Mimounijní obchod (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů: Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu
celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu
celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky
celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodněpolitických opatření
problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím – uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla
praktické příklady obchodních operací. Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami z pohledu uplatňování DPH: Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH
poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH
praktické příklady poskytování různých typů služeb. 3. den: Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím: Souhrnné hlášení – základní pojmy, pravidla vykazování
statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování
praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly vešker

13. – 15. 8. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1902880 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190288A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190288B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190288C - 20 366 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Uplatňování | DPH | praxi | podrobně | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75902


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info